MSR 21- Różnice kursowe, MSSF 15 – przychody

MSR 21- Różnice kursowe, MSSF 15 – przychody

Liczba godzin:
6 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 450 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
14/11/2024

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej

W czasach globalizacji rynków ujednolicenie standardów sprawozdawczości, jest niezbędne do  przedstawienia na jednakowych zasadach, porównywalnych informacji w sprawozdaniach finansowych spółek funkcjonujących w różnych krajach. Standardy pozwalają ocenić kondycję i wartość spółek w oparciu o publikowane przez nie dane finansowe. 

Cel spotkań

Krótkie szkolenia pokazujące istotę wybranych standardów MSSF/MSR. Aktualne problemy wyceny i ujawnień wymagane przez standard. Podobieństwa i różnice do regulacji krajowych, problemy z jakimi można się spotkać przy stosowaniu standardu.

Szkolenie online na żywo

Zajęcia prowadzone będą w nowej wygodnej formule  spotkań online na żywo dla “zapracowanych”. W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie. Technologia zastosowana przy szkoleniach przez Internet sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie.

Termin zajęć:

14 listopada 2024 r. (czwartek) w godzinach: 09:00 – 14:00 (6 godzin lekcyjnych)

Koszt szkolenia:

Cena: 450 zł + 23% VAT

Szkolenie poprowadzi w jasnej i przystępnej formie: 

Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min publikacji Sprawozdanie Finansowe Organizacji Pozarządowej za 2017 rok – Krok Po Kroku, książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Certyfikat

Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Sprawdź pozostałe moduły Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej

Program szkolenia

 • Zasady ustalania waluty funkcjonalnej.
 • Pozycje pieniężne i niepieniężne wg MSSF.
 • Ujmowanie operacji gospodarczych na dzień ich przeprowadzenia – stosowanie kursu podstawowego i możliwe uproszczenia.
 • Ustalanie wartości aktywów i pasywów na dzień bilansowy.
 • Waluta prezentacji a waluta funkcjonalna.
 • Podstawowe definicje.
 • Identyfikacja umowy.
 • Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia.
 • Spełnianie zobowiązań do wykonania świadczenia.
 • Zasady wyceny w tym ustalenie ceny transakcyjnej, wynagrodzenie zmienne, zobowiązania z tytułu zwrotu wynagrodzenia, ponowna ocena wynagrodzenia zmiennego.
 • Przypisanie ceny transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia.
 • Koszty umowy w tym dodatkowe koszty doprowadzenia do zawarcia umowy, koszty wykonania umowy, amortyzacja i utrata wartości.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe