Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością

Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Elżbieta Dobrzelecka
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 600 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 600 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
20/09/2023 - 21/09/2023

Podstawowe cele szkolenia

 • Omówienie wymogów nowych standardów zarządzania jakością w odniesieniu do zakresu i skali działalności firmy audytorskiej.
 • Zidentyfikowanie i wyjaśnienie podstawowych różnic między dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kontroli jakości świadczonych usług a nowym podejściem do systemów kontroli jakości opartym na zarządzaniu.
 • Omówienie zmian dostosowawczych do MSB i powiązanego materiału wynikających z projektów zarządzania jakością.
 • Wykształcenie umiejętności zastosowania w praktyce nowych rozwiązań kontroli jakości.

Szkolenie obejmuje 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2023 r. z bloku rewizja finansowa.

Termin zajęć

20-21 września  2023 r. w godz. 9:00-16:15. 

Płatności

Koszt szkolenia: 600 zł + 23% VAT.

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to nowatorska forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

dr Elżbieta Dobrzelecka -biegły rewident, absolwentka uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka studiów podyplomowych z dziedziny finansów na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie oraz studiów podyplomowych organizowanych przez Ernst and Young z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W pracy zawodowej odpowiadała za obszar finansów i księgowości, pełniąc przez 12 lat funkcję dyrektora finansowego w dużej spółce medialnej, wspierając zarząd w podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych. Ponadto prowadziła obsługę księgową oraz finansową szeregu spółek, głównie zagranicznych, w ramach biura rachunkowego. Posiada także doświadczenie w audycie sprawozdań finansowych. W trakcie swojej pracy zawodowej wdrożyła szereg rozwiązań i projektów optymalizacyjnych z zakresu finansów i zarządzania.

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych umiejętności.

Szkolenie jest realizowane w ramach naszej oferty dla Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Informacje

Prosimy o podanie w formularzu zgłoszeniowym, w rubryce komentarz, numeru biegłego rewidenta. 

Centrum Edukacji Ekspert współpracuje z Ecovis Poland w zakresie organizacji szkoleń dla biegłych rewidentów.
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez przekierowanie na stronę Ecovis Poland. 

Ramowy program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Porównanie nowych standardów do obecnie obowiązujących wymogów
 3. KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”
 4. KSKJ 2 w brzmieniu MSZJ (PL) 2 – „Kontrole jakości wykonania zlecenia”
 5. KSB 220 (Z) w brzmieniu MSB (PL) 220 (Z) „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”
 6. Zmiany w zakresie innych standardów badania
 7. Sprawdzian wiadomości

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe