Nowy KSR 15 – przychody ze sprzedaży

Nowy KSR 15 – przychody ze sprzedaży

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 550 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 550 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
01/03/2023

Celem szkolenia jest:

Celem szkolenia jest przybliżenie w praktycznym ujęciu zasad ujmowania i prezentowania przychodów ze sprzedaży dóbr w świetle najnowszego KSR 15 oraz wyjaśnienie indywidualnych przypadków w omawianym zakresie. Omówione zostaną zagadnienia w ujęciu prawa bilansowego, z porównaniami do innych krajowych i międzynarodowych standardów.

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym 

Prowadzący:

dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym m.in. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Koszt szkolenia:

550 zł + 23% VAT.

Terminy zajęć:

1 marca 2023 r.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

09:00-15:00

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15

Zapewniamy uczestnikom:

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
 • serwis kawowy
Kurs “Nowy KSR 15 – przychody ze sprzedaży” jest realizowany w ramach naszej oferty na szkolenia księgowość.

 

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program szkolenia:

 1. Cel standardu i jego zastosowanie.
 2. Zasady ujmowania przychodów – reguły wynikające z UOR i KSR 15 Omówienie na przykładach zasad wypełniania tych warunków:analiza umowy sprzedaży zawartej między dostawcą i nabywcą dóbr
 • wynagrodzenie należne dostawcy z tytułu umowy sprzedaży zawartej z nabywcą dóbr,
 • przekazanie nabywcy znaczących korzyści i ryzyka związanych ze sprzedawanym dobrem,
 • wiarygodne ustalenie kosztów realizacji umowy,
 • umowy wieloelementowe – zidentyfikowanie poszczególnych elementów umowy.
 1. Uwzględnianie ryzyka związanego z przychodami, w tym ryzyka kredytowego.
 2. Odraczanie ujęcia przychodów niespełniających warunków ich ujęcia.
 3. Wycena i ujmowanie przychodów wyrażonych w walutach obcych.
 4. Umowy sprzedaży zawarte na szczególnych warunkach
 • pośrednik (agent) / główny wykonawca (zleceniodawca),
 • sprzedaż komisowa,
 • sprzedaż warunkowa,
 • sprzedaż ze wstrzymaną dostawą,
 • programy lojalnościowe,
 • przychody ze sprzedaży promocyjnej,
 • transakcje barterowe,
 • umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu.
 1. Ujmowanie zmniejszeń przychodów
 • pomniejszenie przychodów o zwroty,
 • sprzedaż wysyłkowa – moement ujęcia przychodu i zwroty,
 • rabaty i opusty – rodzaje, zasady ich umowania w ksiegach,
 • dodatkowe ustalenia umów sprzedaży – pomniejszenia przychodów, czy wzrost kosztów.
 1. Dopłaty do cen i dotacje przedmiotowe.
 2. Dodatkowe koszty doprowadzenia do zawarcia umowy.
 3. Prezentacja i ujawnianie informacji o przychodach ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów w sprawozdaniu finansowym.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2023 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe