Nowy KSR 15 – przychody ze sprzedaży, kontrakty długoterminowe wg KSR 3

Nowy KSR 15 – przychody ze sprzedaży, kontrakty długoterminowe wg KSR 3

Liczba godzin:
6 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 450 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
11/10/2023

Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR)

KSR są stosowane przez jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Objaśniają i ilustrują przykładami regulacje ustawy.

Cel spotkania

Celem szkolenia jest przybliżenie w praktycznym ujęciu zasad ujmowania i prezentowania przychodów ze sprzedaży dóbr w świetle najnowszego KSR 15 oraz omówienie kontraktów długoterminowych wg KSR 3. Moduł omawia na przykładach kluczowe zagadnienia z punktu widzenia stosowania Krajowego Standardu Rachunkowości. 

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykujemy do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość, pracowników działów księgowości, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości i osób zatrudnionych w biurach rachunkowych, a także doradców podatkowych.

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym 

Koszt szkolenia:

Cena: 450 zł + 23% VAT

Czas szkolenia :

6 godz. lekcyjnych – 09:00-14:00

Wykładowca:

dr KATARZYNA TRZPIOŁA – doktor nauk ekonomicznych, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Certyfikat

Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Sprawdź pozostałe moduły Akademii Krajowych Standardów Rachunkowości

Program szkolenia:

Nowy KSR 15 – przychody ze sprzedaży

 1. Cel standardu i jego zastosowanie.
 2. Zasady ujmowania przychodów – reguły wynikające z UOR i KSR 15 Omówienie na przykładach zasad wypełniania tych warunków: analiza umowy sprzedaży zawartej między dostawcą i nabywcą dóbr
 3. Odraczanie ujęcia przychodów niespełniających warunków ich ujęcia.
 4. Wycena i ujmowanie przychodów wyrażonych w walutach obcych.
 5. Umowy sprzedaży zawarte na szczególnych warunkach
 6. Ujmowanie zmniejszeń przychodów
 7. Dopłaty do cen i dotacje przedmiotowe.
 8. Dodatkowe koszty doprowadzenia do zawarcia umowy.
 9. Prezentacja i ujawnianie informacji o przychodach ze sprzedaży wyrobów półproduktów, towarów i materiałów w sprawozdaniu finansowym.

 Kontrakty długoterminowe wg KSR 3

  1. Co to umowa długoterminowa
  2. Kontrakty w cenach ryczałtowych i cenach tyku koszt plus
  3. Zasady ustalania stopnia zaawansowania
  4. Ujmowanie przychodów w kontaktach
  5. Ujmowanie kosztów w kontraktach

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2023 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe