Ocena projektów inwestycyjnych i ustalanie kosztu kapitału

Ocena projektów inwestycyjnych i ustalanie kosztu kapitału

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

14 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa. Wykładowca przedmiotów: podstawy finansów, analiza finansowa, finanse przedsiębiorstw, wycena przedsiębiorstw. Dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie (The Polish Open University) oraz wykładowca przedmiotów: zarządzanie finansami, finanse i wycena przedsiębiorstw, rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Aktualnie niezależny trener-konsultant zajmujący się szkoleniami i doradztwem gospodarczym w zakresie finansów i wyceny przedsiębiorstw od 1990 roku. Zajmuje się problematyką szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw.

Cena:

do uzgodnienia

Program szkolenia

1. Cel działalności przedsiębiorstwa

 • Wartość przedsiębiorstwa jako syntetyczny miernik realizacji strategicznego celu finansowego przedsiębiorstwa
 • Utrzymanie płynności jako wyraz realizacji operacyjnego celu funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Rola zarządzającego finansami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

2. Planowanie i prognozowanie finansowe w przedsiębiorstwie

 • Planowanie finansowe
 • Prognozowanie zdarzeń gospodarczych
 • Proste modele prognostyczne stosowane przy prognozowaniu danych finansowych

3. Wartość pieniądza w czasie

 • Wartość przyszła (procent składany)
 • Wartość obecna (dyskonto)
 • Płatność roczna (renta kapitałowa)
 • Renta wieczysta

4. Metody oceny projektów inwestycyjnych i ich ograniczenia

 • Zaktualizowana wartość netto – NPV
 • Zdyskontowany okres zwrotu
 • Wewnętrzna stopa zwrotu – IRR
 • Średnia księgowa stopa zwrotu
 • Indeks rentowności
 • Przykład oceny opłacalności projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu metod dyskontowych

5. Ryzyko w decyzjach finansowych

6. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa

7. Określanie kosztu kapitału przedsiębiorstwa

 • Metody określania kosztu kapitału
 • Koszt kapitału własnego (model Gordona, model CAPM)
 • Koszt zadłużenia długoterminowego w formie obligacji
 • Koszt zobowiązań krótkoterminowych
 • Średni ważony koszt kapitału (WACC)
 • Mechanizm korzyści podatkowej

8. Model progu rentowności i jego zastosowanie do podejmowania decyzji

9. Dźwignia finansowa i operacyjna

10. Optymalna struktura kapitałowa przedsiębiorstwa

 • Model Millera-Modiglianiego
 • Wpływ struktury kapitału na stopę zysku i poziom ryzyka
 • Polityka dywidend

11. Kryteria i procedury oceny zdolności kredytowej dłużników stosowane przez banki

 • Rodzaje kredytów udzielanych przez banki
 • Zasady stosowane przez wierzycieli przy udzielaniu kredytów lub pożyczek
 • Niezbędna dokumentacja, jej weryfikacja i analiza
 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
 • Zasady realizacji umów kredytowych
 • Spłata kredytu

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe