Prawo dla głównego księgowego i kierownika biura rachunkowego

Prawo dla głównego księgowego i kierownika biura rachunkowego

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr hab. Sylwia Morawska prof. SGH
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 550 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie stacjonarne: 550 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
09/11/2024

Adresaci szkolenia “Prawo dla głównego księgowego i kierownika biura rachunkowego”:

Oferta skierowana jest do głównych księgowych, zastępców głównych księgowych, pracowników działów księgowości.

CEE - Odpowiedzialność głównego księgowego w firmie - prawa i obowiązki

Celem szkolenia jest:

przedstawienie w sposób zrozumiały i kompetentny problemów związanych z odpowiedzialnością Głównych Księgowych oraz kierowników biur rachunkowych, ich praw i obowiązków oraz sankcji za naruszenie przepisów. Szkolenie służy zdobyciu umiejętności poprawnej oceny przypadków naruszenia prawa, a także uzasadniania racji w sytuacjach kontrolnych. Omówione zostaną również praktyczne pojęcia z Ordynacji podatkowej niezbędne na potrzeby rozliczeń podatkowych oraz najważniejsze aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnie z “Prawem przedsiębiorców”.

Koszt szkolenia:

550 zł + 23% VAT.

Terminy zajęć:

9 listopada 2024 r. 

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

09:00-15:45

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15

Wykładowca

Dr hab. Sylwia Morawska prof. SGH – Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prokurator. Specjalista m.in. w zakresie prawa gospodarczego, restrukturyzacji przedsiębiorstw. Wieloletni i doświadczony wykładowca m.in. na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Zapewniamy uczestnikom:

  • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
  • serwis kawowy.
Kurs “Odpowiedzialność głównego księgowego w firmie – prawa i obowiązki” jest realizowany w ramach naszej oferty na szkolenia księgowość.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program szkolenia:

Prawo przedsiębiorców – zasady prowadzenia biznesu

1. Działalność gospodarcza:
• Kiedy mamy z nią do czynienia
• rozpoczęcie działalności gospodarczej – rejestracja klienta
• zawieszenie działalności gospodarczej
• likwidacja działalności gospodarczej
2. Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe – konsekwencje też dla podatków
3. Kontrola przedsiębiorcy:
• książka kontroli
• wielkość przedsiębiorcy i wynikające stąd uprawnienia

Ordynacja podatkowa

1. Praktyczne pojęcia z Ordynacji podatkowej niezbędne na potrzeby rozliczeń podatkowych:

• zakres ustawy
• obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe
• podatnik i płatnik
• obliczanie terminów
• właściwość organów podatkowych
• interpretacje prawa podatkowego
• powstanie zobowiązania podatkowego
• formy zapłaty podatków
• ustalanie podstawy opodatkowania i podatków
• pełnomocnictwa

2. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa:

• praktyczne wskazówki na co należy zwrócić uwagę
• odpowiedzialność a podpisywanie deklaracji
• korekty deklaracji
• księgi podatkowe
• dowody

Odpowiedzialność karno-skarbowa za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

 

 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe