Odpowiedzialność głównego księgowego w firmie – prawa i obowiązki

Odpowiedzialność głównego księgowego w firmie – prawa i obowiązki

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 500 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
styczeń 2023

Adresaci szkolenia “Odpowiedzialność głównego księgowego w firmie – prawa i obowiązki”:

Oferta skierowana jest do głównych księgowych, zastępców głównych księgowych, pracowników działów księgowości.

CEE - Odpowiedzialność głównego księgowego w firmie - prawa i obowiązki

Celem szkolenia jest:

przedstawienie w sposób zrozumiały i kompetentny problemów związanych z odpowiedzialnością Głównych Księgowych, ich praw i obowiązków oraz sankcji za naruszenie przepisów. Szkolenie służy zdobyciu umiejętności poprawnej oceny przypadków naruszenia prawa, a także uzasadniania racji w sytuacjach kontrolnych.

Koszt szkolenia:

500 zł + 23% VAT.

Terminy zajęć:

styczeń 2023 r.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

09:00-15:00

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15

Zapewniamy uczestnikom:

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
 • serwis kawowy.
Kurs “Odpowiedzialność głównego księgowego w firmie – prawa i obowiązki” jest realizowany w ramach naszej oferty na szkolenia księgowość.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program szkolenia:

 1. Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz po podpisaniu sprawozdania finansowego
 2. Odpowiedzialność za przestępstwa karne przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym, w tym m. in. za:
  • nie ujawnienie podstawy i przedmiotu do opodatkowania
  • nierzetelne i wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • nieterminowe odprowadzanie podatków
  • odpowiedzialność za utrudnianie lub utrudnianie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej , skarbowej
 3. Środki prawne służące zaniechaniu ukarania księgowego
  • obowiązek udowodnienia umyślności w działaniu księgowego
  • dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
  • zawiadomienie organu podatkowego o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego
 4. Prawa i obowiązki księgowego w trakcie kontroli podatkowej
 5. Prawa i obowiązki księgowego w trakcie kontroli skarbowej
 6. Odpowiedzialność cywilnoprawna księgowego
 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna, karna biura rachunkowego

Zapewniamy uczestnikom:

autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy

 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe