Odpowiedzialność małżonka lub spadkobierców za zobowiązania finansowe (umowy leasingu, pożyczki).

Odpowiedzialność małżonka lub spadkobierców za zobowiązania finansowe (umowy leasingu, pożyczki).

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Beata Stryjewska
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 940 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
15/12/2023

Szkolenie “Odpowiedzialność małżonka lub spadkobierców za zobowiązania finansowe (umowy leasingu, pożyczki).”

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień niezbędnych do obsługi klientów w zakresie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania finansowe oraz prawa spadkowego.

Poza wskazanymi zagadnieniami zostaną omówione w formie warsztatów sytuacje z którymi spotykają się Państwo w praktyce.

Termin szkolenia

15 grudnia 2023 r. w godzinach: 09:00-15:45.

Cena szkolenia

940 zł + 23% VAT.

Miejsce szkolenia

Ostrołęka

Wykładowca

Beata Stryjewska – Radca prawny, założycielka kancelarii Stryjewska i Wspólnicy.  Jako profesjonalny pełnomocnik zajmuje się reprezentowaniem interesów klientów Kancelarii w negocjacjach przedsądowych oraz postępowaniach sądowych i mediacyjnych.
Ukończyła aplikację sędziowską w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie oraz studia podyplomowe: Ekonomia i Prawo Gospodarcze (SGH), Prawo Własności Intelektualnej (UJ), Prawo Europejskie (UMCS), Retoryka dla Prawników (UŚ w Katowicach).
Orzekała na stanowisku sędziego sądu rejonowego w wydziale gospodarczym, w wydziale Krajowego Rejestru Sądowego oraz w wydziale pracy, a także na stanowisku sędziego sądu okręgowego w wydziale

Uczestnikom zapewniamy:

  • profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Program szkolenia

Zaciąganie przez Klientów zobowiązań finansowych (umowy leasingu, pożyczki) a odpowiedzialność małżonka.

1.Zakres tematyczny szkolenia (kluczowe zagadnienia):

2. Odpowiedzialność współmałżonka za zaciągnięte zobowiązania finansowe:

  • w trakcie trwania małżeństwa,
  • przed zawarciem rozdzielności majątkowej,
  • po zakończeniu małżeństwa.

3. Poręczenie wekslowe, a zgoda na zaciągnięcie zobowiązania – różnice i konsekwencje.

4. Warsztaty praktyczne (opcjonalnie).

Prawo spadkowe a aktywne zobowiązania zmarłego, prawa i obowiązki spadkobierców, dokumentacja.

1. Zakres tematyczny szkolenia (kluczowe zagadnienia):

2. Prawo spadkowe a aktywne zobowiązania zmarłego.

3. Prawo i obowiązki spadkobierców.

4. Zarząd sukcesyjny.

5. Dokumentacja związana z nabyciem, lub odrzuceniem spadku.

6. Małoletni spadkobiercy.

7. Warsztaty praktyczne (opcjonalnie).

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe