Opodatkowanie spółki osobowej

Opodatkowanie spółki osobowej

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 490 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
25/11/2019

Cel szkolenia:

przedstawienie aspektów związanych z ustalaniem podstawy opodatkowania, w tym w szczególności problemów związanych z kosztami i stratami podatkowymi, rozgraniczenia sfery prywatnej i biznesowej wspólnika spółki osobowej, opodatkowania wymiany świadczeń pomiędzy spółką osobową a jej wspólnikiem (pożyczka, najem lub dzierżawa, wykonywanie usług lub pracy, itp.). Z kolei zdarzenia nieperiodyczne będą obejmować aspekty opodatkowania zbycia „udziałów” w spółce osobowej, wystąpienia wspólnika ze spółki, likwidacji spółki.

Wykładowca:

doradca podatkowy (od 1999 r.), radca prawny, adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa, doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą), doktor nauk prawnych (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu); doświadczony wykładowca; autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych: „Opodatkowanie spółki osobowej”,  „Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców”, „Komentarz do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami”, „Ceny transferowe w planowaniu podatkowym”, “Umowa o roboty budowlane”. Jest autorem wielu artykułów dotyczących opodatkowania przedsiębiorców dla polskich i zagranicznych czasopism podatkowych.

Miejsce szkolenia:

Warszawa ul. Grażyny 15.

Program szkolenia:

  • Wybrane aspekty prawne związane z funkcjonowaniem spółek osobowych (zakładanie, stosunki wewnętrzne, reprezentacja, rozwiązanie)
  • Rozliczanie przychodów, kosztów i strat z działalności spółki osobowej
  • Opodatkowanie dochodów wspólników z tytułu umów cywilnoprawnych ze spółką osobową (pożyczka, najem, zlecenie, etc.)
  • Sprzedaż składników majątku spółki osobowej
  • Sprzedaż udziałów (ogółu praw i obowiązków) wspólnika
  • Opodatkowanie przy wystąpieniu wspólnika ze spółki osobowej
  • Opodatkowanie przy likwidacji spółki osobowej
  • Opodatkowanie wspólników będących nie rezydentami (transparentna a nietransparentna spółka osobowa, problematyka zakładu, podatek u źródła, etc.)

Zapewniamy uczestnikom:
autorskie materiały szkoleniowe, konsultacje z wykładowcą, serwis kawowy.

 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2019 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kursy księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl