Opodatkowanie spółki osobowej

Opodatkowanie spółki osobowej

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 550 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
grudzień 2022

Cel szkolenia “Opodatkowanie spółki osobowej”:

przedstawienie aspektów związanych z ustalaniem podstawy opodatkowania, w tym w szczególności problemów związanych z kosztami i stratami podatkowymi, rozgraniczenia sfery prywatnej i biznesowej wspólnika spółki osobowej, opodatkowania wymiany świadczeń pomiędzy spółką osobową a jej wspólnikiem (pożyczka, najem lub dzierżawa, wykonywanie usług lub pracy, itp.). Z kolei zdarzenia nieperiodyczne będą obejmować aspekty opodatkowania zbycia „udziałów” w spółce osobowej, wystąpienia wspólnika ze spółki, likwidacji spółki.

CEE - Opodatkowanie spółki osobowej

Wykładowca:

Doradca podatkowy (od 1999 r.), radca prawny, adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa, doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą), doktor nauk prawnych (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu); doświadczony wykładowca; autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych: „Opodatkowanie spółki osobowej”,  „Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców”, „Komentarz do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami”, „Ceny transferowe w planowaniu podatkowym”, “Umowa o roboty budowlane”. Jest autorem wielu artykułów dotyczących opodatkowania przedsiębiorców dla polskich i zagranicznych czasopism podatkowych.

Miejsce szkolenia:

Warszawa ul. Grażyny 15.

Kurs “Opodatkowanie spółki osobowej” jest realizowany w ramach naszej oferty na szkolenia podatkowe.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Zapewniamy uczestnikom:

 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • serwis kawowy.

Program szkolenia:

 • Wybrane aspekty prawne związane z funkcjonowaniem spółek osobowych (zakładanie, stosunki wewnętrzne, reprezentacja, rozwiązanie)
 • Rozliczanie przychodów, kosztów i strat z działalności spółki osobowej
 • Opodatkowanie dochodów wspólników z tytułu umów cywilnoprawnych ze spółką osobową (pożyczka, najem, zlecenie, etc.)
 • Sprzedaż składników majątku spółki osobowej
 • Sprzedaż udziałów (ogółu praw i obowiązków) wspólnika
 • Opodatkowanie przy wystąpieniu wspólnika ze spółki osobowej
 • Opodatkowanie przy likwidacji spółki osobowej
 • Opodatkowanie wspólników będących nie rezydentami (transparentna a nietransparentna spółka osobowa, problematyka zakładu, podatek u źródła, etc.)

 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe