Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorstw: jak legalnie obniżyć obciążenia podatkowe?

Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorstw: jak legalnie obniżyć obciążenia podatkowe?

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 470 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
maj 2022

Cel szkolenia “Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorstw: jak legalnie obniżyć obciążenia podatkowe?”:

wskazanie możliwości uzyskania oszczędności podatkowych w zakresie finansowania działalności, umów handlowych, polityki cen transferowych czy działań restrukturyzacyjnych. Przedstawienie wybranych interpretacji organów podatkowych oraz orzeczeń sądowych w zakresie tzw. optymalizacji podatkowej.

cee - Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorstw

Wykładowcy:

1)doradca podatkowy (od 1999 r.), radca prawny, adiunktw Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa, doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą), doktor nauk prawnych (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu); doświadczony wykładowca;
autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych: „Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców”, „Opodatkowanie spółki osobowej” „Ceny transferowe w planowaniu podatkowym”, „Komentarz do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami”, , “Umowa o roboty budowlane”. Jest autorem wielu artykułów dotyczących opodatkowania przedsiębiorców dla polskich i zagranicznych czasopism podatkowych

2) doradca podatkowy w firmie konsultingowej
w Warszawie, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz instrumentów optymalizacji podatkowej. Specjalizuje się również w opracowywaniu projektów polityki cen transferowych dla międzynarodowych przedsiębiorstw, weryfikacji transakcji oraz tworzeniu dokumentacji dotyczących problematyki cen transferowych. Autor licznych publikacji w zakresie prawa podatkowego oraz praktyk w dziedzinie szkoleń z zakresu cen transferowych oraz międzynarodowego prawa podatkowego.

Zajęcia będą się odbywać:

w godzinach: 10:00 – 15:45

Miejsce szkolenia:

Warszawa ul. Grażyny 15.

Kurs “Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorstw: jak legalnie obniżyć obciążenia podatkowe?” jest realizowany w ramach naszej oferty na szkolenia podatkowe.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program szkolenia:

1. Finansowanie działalności gospodarczej

 • finansowanie spółki kapitałowej ze środków własnych (np. wkłady, dopłaty)
 • finansowanie spółki kapitałowej ze środków obcych (np. kredyt)
 • unikanie cienkiej kapitalizacji
 • finansowanie zewnętrzne spółki osobowej
 • amortyzacja podatkowa
 • nieodpłatne świadczenia
 • opodatkowanie dywidend

2. Stosunki zobowiązaniowe w grupie przedsiębiorstw powiązanych.
Polityka cen transferowych

 • umowy zobowiązaniowe ze wspólnikiem
 • opłaty licencyjne, management fees, etc.
 • optymalizacja opodatkowania przy użyciu cen transferowych (symulacja podatkowa)
 • eliminacja podwójnego opodatkowania w sensie ekonomicznym
 • kontrola podatkowa w zakresie cen transferowych

3. Restrukturyzacja działalności gospodarczej

 • opodatkowanie cichych rezerw (neutralność podatkowa przekształceń)
 • opodatkowanie aportów
 • obrót przedsiębiorstwem i zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa
 • opodatkowanie fuzji
 • opodatkowanie podziałów
 • opodatkowanie przekształcenia spółki kapitałowej w osobową

4. Polityka wykazywania dochodów

 • optymalizacja przychodów i kosztów podatkowych (m.in. reprezentacja a reklama, straty w majątku)
 • środki polityki wykazywania dochodów (kształtowanie stanu faktycznego, prawa wyboru)
 • efekty polityki wykazywania dochodów (efekt stawki podatkowej, efekty odsetkowe, efekt progresji)

Uczestnikom zapewniamy: autorskie materiały szkoleniowe, konsultacje z wykładowcą, serwis kawowy.

 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe