Pakiet zmian w VAT – praktyczne aspekty wprowadzanych zmian w VAT

Pakiet zmian w VAT – praktyczne aspekty wprowadzanych zmian w VAT

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Celem szkolenia jest:

Szkolenie ma na celu omówienie zmian w ustawie VAT zarówno ostatnio wprowadzonych, jak i planowanych w 2023 r. 

 • Przedstawione zostaną m.in. zmiany w zakresie krajowego systemu e-faktur KSeF, który stanie się obowiązkowy od 2024 roku.
 • Omówiony zostanie pakiet przepisów SLIM VAT 3, które mają uprościć rozliczenie VAT w 2023 r. 
 • Zaprezentowane zostaną zasady funkcjonowania Grup VAT, które zaczną funkcjonować od 2023 r. umożliwiając neutralne rozliczanie podatku od towarów i usług wśród członków danej grupy.
 • Omówiona zostanie bieżąca praktyka w VAT oraz tarcza antyinflacyjna.

Wykładowca:

Magdalena Jaworska doradca podatkowy, radca prawny, specjalista w zakresie podatku VAT, doświadczony wykładowca i partner w polskiej firmie doradztwa podatkowego. Współautorka książki “obowiązkowy split payment”, Beck, 2020 oraz autorka licznych publikacji w prasie branżowej. 
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług  na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. produkcyjnej, FMCG, retail, branży nieruchomościowej, finansowej). Pracując w działach doradztwa podatkowego od 2005 roku m.in. w KPMG i Deloitte uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa).

Wyróżniona w World Tax Ranking zestawieniu ITR (International Tax Review) jako Highly Regarded Practitioner w VAT w 2021 r i 2022 r.

Termin zajęć:

do uzgodnienia

Miejsce szkolenia:

do uzgodnienia

Koszt szkolenia:

do uzgodnienia

Uczestnikom zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program szkolenia:

Pakiet zmian w VAT 

1.Planowane zmiany w ramach pakietu Slim VAT 3

 • Założenia pakietu „SLIM VAT 3.
 • Kursy przeliczeniowe dla faktur korygujących – dotychczasowa praktyka, omówienie zmian w aspekcie faktur korygujących in plus, in minus, faktur zbiorczych, omówienie wątpliwości jakie nowe regulacje mogę powodować.
 • Zmiany w fakturowaniu – faktury zaliczkowe.
 • Uproszczenia w zakresie rozliczenia WDT.
 • Rozliczenie WNT w aspekcie otrzymania faktur zakupowych.
 • Wiążące informacje stawkowe – zmiany dotyczące wydawania, uchylania, zmiany WIS, ochrony podatników.
 • Modyfikacja warunków zwrotu VAT.
 • Współczynnik VAT / prewspółczynnik VAT – uzgodnienia z naczelnikiem, wysokość odliczenia, obowiązki korekty współczynnika.
 • Sankcje VAT – kierunek zmian i ich ocena, możliwości obniżenia sankcji VAT, bieżąca praktyka i kierunek zmian, jak się przygotować do nowych regulacji.
 • Rachunek VAT – nowe możliwości przelewów (możliwość przelewania innych niż dotychczas podatków z rachunku VAT, rozliczenia pomiędzy członkami grupy VAT, uwolnienie się od odpowiedzialności solidarnej – zmiana faktora).
 • Zmiany dotyczące kas fiskalnych.
 • Pozostałe zmiany (m.in. zmiana limitu małego podatnika; rozszerzenie zwolnień VAT na usługi związane z zarządzeniem funduszami z siedzibą w UE, alokacja transportu przy dostawie łańcuchowej, zmiany w rozliczeniach procedur OSS/ IOSS).

2.Krajowy System e-faktur (KSEF)

 • KSEF – system dobrowolny i obowiązkowy.
 • Założenia i sposób działania systemu.
 • Faktury korygujące, noty korygujące, różne typy faktur w KSeF, faktury pro-forma, duplikaty itp.
 • Faktury elektroniczne a KSEF (w tym omówienie bieżącej praktyki elektronicznego obiegu i archiwizowania faktur elektronicznych i różnicy faktur z KSEF).
 • Wystawianie faktury ustrukturyzowanej.
 • Anulowanie faktur w KSeF.
 • Jakie warunki musi spełniać faktura ustrukturyzowana, omówienie elementów faktury ustrukturyzowanej.
 • Jakie skutki wywołuje wystawienie oraz otrzymanie faktury w ramach KSeF.
 • Korzyści wystawcy i odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.

3.Grupy VAT

 Zasady opodatkowania wewnątrz grupy.

 • Stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych.
 • Mechanizm podzielonej płatności.
 • Dokumentacja transakcji wewnątrz i poza grupą VAT.
 • Rejestracja GV i przesłanki do założenia Grupy VAT.
 • Zwroty VAT.
 • Odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy.

4.Bieżąca praktyka podatkowa w ramach VAT

4.1. Najem lokalu do celów mieszkalnych.

4.2. Sprzedaż konsumencka a możliwość korekty VAT.

4.3. Stałe miejsce prowadzenia działalności w aspekcie miejsca opodatkowania VAT.

4.4. Faktury korygujące –praktyka w aspekcie zmian SLIM VAT:

 • Konieczność posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących in minus a praktyczne podejście.
 • Doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty).
 • Zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej).
 • Uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc).
 • Rozliczenia usług marketingowych i rabatów (rabaty pośrednie / rabaty bezpośrednie) – gdzie jest istota problemu i dlaczego to ciągle tak ważne.

 5.Tarcza antyinflacyjna

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe