Pakiet zmian w VAT – praktyczne aspekty wprowadzanych zmian w VAT

Pakiet zmian w VAT – praktyczne aspekty wprowadzanych zmian w VAT

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Celem szkolenia jest:

omówienie praktycznych aspektów zmian w ustawie VAT zarówno ostatnio wprowadzonych, jak i planowanych w 2019 i 2020 r.  Przedstawione zostaną m.in. zmiany w zakresie dokumentowania sprzedaży detalicznej, obowiązkowa podzielona płatność, biała lista podatników VAT, założenia do nowej matrycy stawek VAT oraz inne zmiany będące w procesie legislacyjnym.

Wykładowca:

Małgorzata Militz specjalista od podatku VAT, doradca podatkowy w polskiej spółce doradztwa podatkowego, specjalista z zakresu prawa podatkowego a w szczególności  podatku VAT, procedur sądowych i administracyjnych, wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie – ostatnio  na stanowisku Kierownika Działu Podatku od Towarów i Usług, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, absolwent Podyplomowych Studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego Unii Europejskiej Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, autor wielu publikacji poświęconych tematyce podatkowej szczególnie w zakresie podatku VAT (stała współpraca z wydawnictwami: Infor, Difin, Verlag Dashofer), współautor książki „Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT” wydawnictwa „Unimex”. Wieloletni wykładowca w dziedzinie podatku od towarów i usług.

Termin zajęć:

do uzgodnienia

Miejsce szkolenia:

do uzgodnienia

Koszt szkolenia:

do uzgodnienia

Uczestnikom zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program szkolenia:

Pakiet zmian w VAT 

praktyczne aspekty wprowadzanych zmian w VAT.

Zmiany w zakresie dokumentowania sprzedaży detalicznej

 1. Kasy online raportujące sprzedaż w xml czyli JPK_Paragon
 2. Terminy i zasady wdrożenia nowych kas fiskalnych
 3. Terminy stosowania „starych kas fiskalnych”
 4. Terminy wdrożenia kas online w branżach „wrażliwych”
 5. Nowe obowiązki i nowe zasady ewidencjonowania sprzedaży detalicznej przy użyciu wszystkich typów kas fiskalnych
 6. Ulga tylko na zakup kas online – zasady rozliczania i obowiązek zwrotu
 7. Nowe sankcje za brak obowiązkowych przeglądów technicznych
 8. Paragon i faktura co z kontrowersyjnym pomysłem zakazu wystawiania faktur do paragonów bez NIP-u nabywcy?

Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 listopada  2019 r.:

 1. Zastąpienie odwrotnego obciążenie oraz solidarnej odpowiedzialności obowiązkową podzieloną płatnością,
 1. Dodatkowe adnotacje na fakturach  przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością,
 2. Limity kwotowe transakcji wymagających zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 3. Skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności,
 4. Sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności,
 5. Możliwości wykorzystania środków zgromadzanych na rachunku VAT,
 6. Przepisy przejściowe – jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem oraz od kiedy skutki braku zapłaty obowiązkową podzieloną płatnością będą dotyczyć podatków PIT i CIT.

Biała lista podatników VAT

 1. Zakres informacji w nowym rejestrze podatników VAT,
 2. Skutki podatkowe zapłaty podatku na rachunek inny, niż wykazany w rejestrze,
 3. Możliwości uniknięcia skutków zapłaty na rachunek inny, niż wykazany w rejestrze – co należy zrobić,
 4. Czy zapłata na rachunek ujawniony w rejestrze będzie stanowić o zachowaniu należytej staranności.

Wybrane inne zmiany w VAT, będące  w procesie legislacyjnym.

 1. modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu,
 2. wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników,
 3. zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze,
 4. uzależnieniu możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy,
 5. uproszczenie w zakresie  zmiany danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej,
 6. Zmiany w zakresie rejestracji, wykreślania podatników z rejestru VAT i przywracania ich do rejestru VAT,
 7. Wprowadzenie przepisów w zakresie zwroty VAT w sytuacji „bezpodstawnego wzbogacenia się podatnika”.

Matryca VAT – nowe stawki VAT

 1. Kwalifikacja towarów i usług według nowych zasad,
 2. Możliwość uzyskania Wiążącej Informacji Stawkowej,

Odpowiedzi na pytania uczestników

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe