Pakiet zmian w VAT – praktyczne aspekty wprowadzanych zmian w VAT

Pakiet zmian w VAT – praktyczne aspekty wprowadzanych zmian w VAT

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
Magdalena Jaworska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 460 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 460 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
16/12/2020

Cel szkolenia “Pakiet zmian w VAT”:

Celem szkolenia “Pakiet zmian w VAT” jest omówienie praktycznych aspektów zmian w ustawie VAT zarówno ostatnio wprowadzonych, jak i planowanych w  2021 r.  Przedstawione zostaną m.in. zmiany w zakresie dokumentowania sprzedaży detalicznej, obowiązkowa podzielona płatność, biała lista podatników VAT, założenia do nowej matrycy stawek VAT oraz inne zmiany będące w procesie legislacyjnym.

Omówienie zmian w zakresie pakietu SLIM VAT, który ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. (zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących, rozliczania eksportu, stosowanie kursów walut, nowe terminy i zasady odliczenia VAT, nowe limity do w zakresie nieodpłatnych przekazań).

Termin szkolenia:

16 grudnia 2020 r. w godz. 09:00-15:00

Wykładowca:

Magdalena Jaworska: doradca podatkowy, radca prawny, specjalista w zakresie podatku VAT, doświadczony wykładowca i manager zespołu VAT w polskiej firmie doradztwa podatkowego. Współautorka książki “obowiązkowy split payment”, Beck, 2020 oraz autorka licznych publikacji w prasie branżowej
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług  na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. produkcyjnej, FMCG, retail, branży nieruchomościowej, finansowej). Pracując w działach doradztwa podatkowego od 2005 roku m.in. w KPMG i Deloitte uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa)

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15/ online na żywo

Szkolenie w formie transmisji online na żywo

W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Technologia zastosowana przy szkoleniach przez Internet sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie.

Koszt szkolenia: “Pakiet zmian w VAT”:

Całkowity koszt kursu wynosi:  460 zł +23% VAT   
Uczestnikom zapewniamy: autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program szkolenia: Pakiet zmian w VAT

– praktyczne aspekty wprowadzanych zmian w VAT.

1. JPK – nowa struktura

 • Zakres podmiotowy – kto i kiedy będzie zobowiązany do wysłania nowej struktury JPK_VAT?
 • Zakres nowej struktury JPK_VAT (część ewidencyjna i deklaracyjna)
 • Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27 wraz załącznikami VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT.
 • Nowe zasady ewidencji VAT w formie JPK_VAT (omówienie rejestru sprzedaży i zakupów – zakres danych)
 • Kary i sankcje związane z JPK_VAT
 1. Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT – obowiązek niezwłocznej korekty.
 2. Sankcja 500 zł – kiedy jest wymierzana
 3. Jakie są pozostałe sankcje karnoskarbowe i karne za naruszenie przepisów.

2. Nowa matryca VAT

 • Założenia i cele zmian 
 • Nowy system klasyfikacji towarów /usług 
 • Zmiany w zakresie stawek na poszczególne towary /usługi
 • Wiążąca informacja stawkowa 
 • Znaczenie interpretacji indywidualnych a WIS i interpretacje statystyczne 
 • Wejście w życie i przepisy przejściowe.

3. Zmiany VAT w obrocie międzynarodowym (tzw. quick fixes)

 • nowe zasady opodatkowania łańcuchowych transakcji transgranicznych,
 • nowe wymogi dla magazynów call-off stock,
 • nowe zasady dokumentowania transakcji w obrocie transgranicznym,
 • weryfikacja kontrahentów zagranicznych a warunek stosowania stawki 0%.

4. Mechanizm podzielonej płatności 

 • Zakres przedmiotowy, omówienie załącznika nr 15 do ustawy o VAT – omówienie branżowe (w tym sposób klasyfikacji towarów / usług do MPP)
 • Zakres podmiotowy, płatności na rzecz podmiotów zagranicznych, podatnicy zwolnieni a obowiązek stosowania obligatoryjnego MPP
 • Płatności w walutach obcych a obligatoryjny MPP
 • Nowe obowiązki sprzedawcy i nabywcy towarów z załącznika nr 15
 • Sankcje i kary za niestosowanie obligatoryjnego MPP
 • Dokonywanie płatności kartami kredytowymi, przekazem, wekslem
 • Płatności na rzecz komorników/ w ramach postępowań egzekucyjnych/ płatności w ramach likwidacji szkód
 • Faktoring a split payment / płatności na rzecz podmiotów innych niż dostawca (na rzecz pośredników)
 • Potrącenia / kompensaty
 • Płatności zaliczkowe
 • Płatności zbiorcze
 • Rozliczenie faktur korygujących
 • Rozliczenia w okresie przejściowym
 • Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności
 • Wykorzystanie i zarządzanie środkami na rachunkach VAT
 • Omówienie wątpliwości, które nie znalazły się w objaśnieniach MF ws obligatoryjnego MPP

5. Biała lista VAT

 • Zakres danych w wykazie
 • Rachunki wirtualne / wewnętrzne banków/ płatności faktoringowe/ spłaty kredytów/rachunki powiernicze/ płatności na rzecz pośredników/ płatności kartą
 • Płatności na rzecz podmiotów zagranicznych
 • Sankcje i kary za niestosowanie Białej Listy (w tym wpływ na należytą staranność, NKUPy, solidarna odpowiedzialność)
 • Jak się zabezpieczyć w przypadku braku płatności na rachunki spoza Białej Listy
 • Moment sprawdzenia kontrahenta w wykazie

5. Slim VAT od 2021 r.

 • Zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących,
 • nowości w zakresie rozliczania eksportu,
 • stosowanie kursów walut,
 • nowe terminy i zasady odliczenia VAT,
 • nowe limity do w zakresie nieodpłatnych przekazań.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2020 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe