Pakiet zmian w VAT – praktyczne aspekty wprowadzanych zmian w VAT

Pakiet zmian w VAT – praktyczne aspekty wprowadzanych zmian w VAT

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
Tomasz Matyka
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 460 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 460 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
23/07/2020

Cel szkolenia “Pakiet zmian w VAT”:

Celem szkolenia “Pakiet zmian w VAT” jest omówienie praktycznych aspektów zmian w ustawie VAT zarówno ostatnio wprowadzonych, jak i planowanych w 2019 i 2020 r.  Przedstawione zostaną m.in. zmiany w zakresie dokumentowania sprzedaży detalicznej, obowiązkowa podzielona płatność, biała lista podatników VAT, założenia do nowej matrycy stawek VAT oraz inne zmiany będące w procesie legislacyjnym.

Wykładowca:

Tomasz Matykadoradca podatkowy. Doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi, prowadzenie bieżących rozliczeń VAT podmiotów krajowych i zagranicznych. Rejestracja VAT nowo tworzonych podmiotów, uczestnictwo w przeglądach podatkowych.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik organów podatkowych, doświadczony wykładowca prowadzący zajęcia przygotowujące kandydatów do egzaminów na biegłych rewidentów oraz na doradców podatkowych. Współautor komentarzy do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych pod red. dr Janusza Marciniuka wydawanych przez Wydawnictwo C.H. Beck; autor szeregu publikacji w prasie podatkowej: Monitor podatkowy, Przegląd podatkowy, Gazeta prawna.

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15/ online na żywo

Szkolenie w formie transmisji online na żywo

W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Technologia zastosowana przy szkoleniach przez Internet sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie.

Koszt szkolenia: “Pakiet zmian w VAT”:

Całkowity koszt kursu wynosi:  460 zł +23% VAT   
Uczestnikom zapewniamy: autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program szkolenia: Pakiet zmian w VAT

– praktyczne aspekty wprowadzanych zmian w VAT.

Zmiany w zakresie dokumentowania sprzedaży detalicznej

 1. Kasy online raportujące sprzedaż w xml czyli JPK_Paragon
 2. Terminy i zasady wdrożenia nowych kas fiskalnych
 3. Terminy stosowania „starych kas fiskalnych”
 4. Terminy wdrożenia kas online w branżach „wrażliwych”
 5. Nowe obowiązki i nowe zasady ewidencjonowania sprzedaży detalicznej przy użyciu wszystkich typów kas fiskalnych
 6. Ulga tylko na zakup kas online – zasady rozliczania i obowiązek zwrotu
 7. Nowe sankcje za brak obowiązkowych przeglądów technicznych
 8. Paragon i faktura co z kontrowersyjnym pomysłem zakazu wystawiania faktur do paragonów bez NIP-u nabywcy?

Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 listopada  2019 r.:

 1. Zastąpienie odwrotnego obciążenie oraz solidarnej odpowiedzialności obowiązkową podzieloną płatnością,
 2. Dodatkowe adnotacje na fakturach  przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością,
 3. Limity kwotowe transakcji wymagających zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 4. Skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności,
 5. Sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności,
 6. Możliwości wykorzystania środków zgromadzanych na rachunku VAT,
 7. Przepisy przejściowe – jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem oraz od kiedy skutki braku zapłaty obowiązkową podzieloną płatnością będą dotyczyć podatków PIT i CIT.

Biała lista podatników VAT

 1. Zakres informacji w nowym rejestrze podatników VAT,
 2. Skutki podatkowe zapłaty podatku na rachunek inny, niż wykazany w rejestrze,
 3. Możliwości uniknięcia skutków zapłaty na rachunek inny, niż wykazany w rejestrze – co należy zrobić,
 4. Czy zapłata na rachunek ujawniony w rejestrze będzie stanowić o zachowaniu należytej staranności.

Wybrane inne zmiany w VAT, będące  w procesie legislacyjnym.

 1. modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu,
 2. wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników,
 3. zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze,
 4. uzależnieniu możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy,
 5. uproszczenie w zakresie  zmiany danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej,
 6. Zmiany w zakresie rejestracji, wykreślania podatników z rejestru VAT i przywracania ich do rejestru VAT,
 7. Wprowadzenie przepisów w zakresie zwroty VAT w sytuacji „bezpodstawnego wzbogacenia się podatnika”.

Matryca VAT – nowe stawki VAT

 1. Kwalifikacja towarów i usług według nowych zasad,
 2. Możliwość uzyskania Wiążącej Informacji Stawkowej,

Odpowiedzi na pytania uczestników

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2020 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl