Pakiet zmian w VAT – Slim VAT, e-commerce

Pakiet zmian w VAT – Slim VAT, e-commerce

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
Magdalena Jaworska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 460 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 460 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
16/09/2021

Cel szkolenia “Pakiet zmian w VAT”:

Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany do ustawy o VAT, które z założenia miały upraszczać rozliczenia w podatku VAT. Pakiet SLIM VAT okazał się jednak nie małym wyzwaniem dla większości podatników VAT w zakresie rozliczenia faktur korygujących, w szczególności in minus. Ministerstwo Finansów wydało projekt objaśnień w tym zakresie, które jednak nie rozwiązują problemów podatników, a wręcz potęgują pytania i wątpliwości. Podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty wdrożenia w firmie nowych przepisów podatkowych.

1 lipca 2021 r. wszedł w życie pakiet przełomowych zmian dotyczących opodatkowania VAT handlu elektronicznego (e-commerce). Zmiany mają bardzo daleko idące skutki i wymagają odpowiedniego przygotowania niemal od wszystkich podmiotów działających w branży e-handlu. Co więcej, te kluczowe zmiany dotyczą nie tylko przedsiębiorców działających w e-commerce, lecz mogą mieć wpływ także na działalność wszystkich podmiotów świadczących usługi transgraniczne. 

Termin szkolenia:

16 września 2021 r. w godz. 09:00-15:00

Koszt szkolenia: “Pakiet zmian w VAT”:

Koszt szkolenia: 460 zł + VAT

Wykładowca:

Magdalena Jaworska: doradca podatkowy, radca prawny, specjalista w zakresie podatku VAT, doświadczony wykładowca i manager zespołu VAT w polskiej firmie doradztwa podatkowego. Współautorka książki “obowiązkowy split payment”, Beck, 2020 oraz autorka licznych publikacji w prasie branżowej
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług  na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. produkcyjnej, FMCG, retail, branży nieruchomościowej, finansowej). Pracując w działach doradztwa podatkowego od 2005 roku m.in. w KPMG i Deloitte uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa)

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15/ online na żywo

Szkolenie w formie webinaru transmisji online na żywo

W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają werbalną możliwość zadania pytania wykładowcy oraz poprzez czat. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Technologia zastosowana w szkoleniach przez Internet sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie.

Uczestnikom zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • dostęp do platformy szkoleniowej online podczas szkolenia
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program szkolenia: Pakiet zmian w VAT 

zmiany w VAT – aktualne i planowane, na które zwrócić uwagę w pierwszym półroczu 2021 r.

 Slim VAT

 1. Całkowicie nowe zasady rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zmniejszających VAT należny (in minus), zniesienie obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, nowe zasady dokumentowania, przepisy przejściowe itp.
 2. Co to jest uzgodnienie warunków potrzebne do rozliczenia korekty (umowy aktywnie kształtowane przez strony, regulaminy sprzedaży, zwrotów, ustalenia mailowe, ustalenia ustne – których poczynienie strony zobligowane są również wykazać, potwierdzenia przelewu, dokumentacja magazynowa, niekiedy nawet sama faktura w braku jakiejkolwiek interakcji z klientem). Kiedy następuje moment uzgodnienia?
 3. Podwójne standardy rozliczania faktur korygujących – kiedy warto stosować porozumienie z kontrahentem co do rozliczania faktur korygujących na starych zasadach ?  
 4. Całkowicie nowe zasady rozliczania przez nabywcę korekt VAT – u naliczonego in minus, nowe terminy i warunki dokonania korekty, przepisy przejściowe itp.
 5. Doprecyzowanie zasady rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zwiększających VAT należny (in plus) – gdzie nadal tkwią problemy i na co zwracać uwagę.
 6. Wydłużenie terminu do potrącenia podatku VAT naliczonego.
 7. Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
 8. Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku prezentów o małej wartości.
 9. Nowe zasady stosowana kursów walut, wprowadzenie możliwości stosowania na gruncie VAT kursów walut przyjętych dla celów podatku dochodowego, warunki i terminy stosowania nowej metody itp.
 10. Zmiany w zakresie rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów, wydłużenie terminu do wywozu towarów stanowiącego warunek stosowania stawki 0% w tym omówienie praktycznych aspektów rozliczenia VAT związanych z późnym wywozem towarów.
 11. Zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych.
 12. Zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej i mechanizmu podzielonej płatności (kompensaty, wprowadzenie możliwości płacenia w split payment na rzecz przedstawiciela celnego itp.).
 13. Pozostałe zmiany.
 14. Przepisy przejściowe.
 15. Planowane zmiany w zakresie Slim VAT.

Nowe zasady opodatkowania VAT w e-commerce (e-handel wewnątrzunijny)

 1. Zmiany w rozliczeniach w handlu w ramach UE oraz rozszerzenie stosowania procedury MOSS (Mini One Stop Shop) – sprzedaż wysyłkowa towarów do innych krajów UE, obowiązki rejestracyjne, rozliczania podatku.
 2. Zmiany dotyczące platform pośredniczących (e-commerce)
  • Szczególny status platformy internetowej jako podmiotu pośredniczącego w transakcji (jako nabywca i dostawca towarów).
  • Nowe obowiązki dotyczące poboru i zapłaty VAT w odniesieniu do niektórych dostaw realizowanych za pośrednictwem platform.
  • Rozszerzenie odpowiedzialności za zobowiązania VAT z tytułu określonych dostaw do konsumentów.
  • Nowe obowiązki prowadzenia
 3. Zmiany w rozliczeniach VAT w zakresie importu towarów
  • Wprowadzenie regulacji dotyczących „sprzedaży na odległość towarów importowanych”.
  • Dodatkowa procedura uproszczona importowa (importowy OSS – IOSS) – dla podmiotów sprzedających konsumentom towary importowane w przesyłkach o wartości rzeczywistej do 150 EUR.
  • Wprowadzenie dodatkowej uproszczonej procedury importowej dla podmiotów niekorzystających z IOSS (np. kurierzy, poczta).

Pozostałe aktualne problemy oraz praktyka VATowska

 1. Nowy JPK – omówienie aktualnej praktyki (wybrane kwestie)
 2. Ulga na złe długi – nowa odsłona po wyroku Trybunału
 3. Brexit – WNT vs. IMPORT oraz WDT vs. EKSPORT, status Irlandii Północnej

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe