Zmiany w podatku CIT, PIT w 2021 i 2022 roku

Zmiany w podatku CIT, PIT w 2021 i 2022 roku

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Magdalena Janiszewska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 470 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 470 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
15/02/2022

Szkolenie “Zmiany w podatku CIT, PIT w 2021 i 2022 roku”:

Szkolenie ma na celu omówić podatki: CIT, PIT  w kontekście zmian wprowadzonych przez Polski Ład oraz tych, które weszły w życie w 2021 r.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach księgowych które chcą zaktualizować i pogłębić wiedzę w zakresie prawa podatkowego oraz wszystkich, którzy interesują się zmianami w podatkach.

Termin zajęć:

15 lutego 2022 r. w godz. 09:00-15:45.

Koszt szkolenia: 

 450 zł + VAT – wybrana część 

CEE - Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2019 r. i 2020 r.

Wykładowca:

Magdalena Janiszewska – menadżer ds. projektów podatkowych w kancelarii prawno-podatkowej, pracownik Zakładu Podatków Instytutu Finansów SGH, konsultant podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych spółkach doradczych. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych m.in. “Wykorzystanie regulacji podatkowych w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorców”, Studia BAS, Nr 1(61)2020, „Evaluating Taxpayers’ Attitude in the New Tax Environment”, Research Papers of Wrocław University of Economics, 2019, „Critical assessment of the tie-breaker rule using the example of the DTT Germany–Poland”, Research Papers of Wrocław University of Economics, 2019.  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Szkolenie będzie transmitowane online w czasie rzeczywistym – jest to  forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Komunikacja między słuchaczami a wykładowcą odbywa się głosowo lub poprzez czat.

Przykładowe szkolenie online

Forma szkolenia:

 • Szkolenie w sali wykładowej w Warszawie
 • transmisja online przez Internet na żywo.

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15.

Koszt szkolenia: 

Całkowity koszt kursu wynosi:  470 zł +23% VAT.

Uczestnikom zapewniamy:

autorskie materiały szkoleniowe, ustawy i rozporządzenia, catering, zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs “Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2019 r. i 2020 r.” jest realizowany w ramach naszej oferty na Szkolenia podatkowe.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program szkolenia Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2021 i 2022 r.:

CIT i PIT

1. Ulgi na innowacje – zmiany w ramach Nowego Ładu

 • zmiany w zakresie równoczesnego zastosowania ulgi B+R i IP Box,
 • ulga na prototyp,
 • ulga na robotyzację,
 • ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników.

2. Wsparcie w zakresie ekspansji oraz rozwoju firm

 • ulga IPO – zachęty dla podmiotów wchodzących na giełdę i inwestujących na giełdzie,
 • ulga Venture Capital,
 • ulga konsolidacyjna,
 • ulga na ekspansję.

3. Zmiany w zakresie estońskiego CIT.
4. Nowy podatek dochodowy
5. Centrum Obsługi w Ministerstwie Finansów oraz Interpretacja 590 dla dużych inwestorów.
6. Zmiany w zakresie Podatkowej Grupy Kapitałowej.
7. Polska Spółka Holdingowa (PSH) jako przejaw usunięcia podatkowych barier do inwestowania.
8. Zmiany w zakresie podatku u źródła
9. Reforma klina podatkowego
10. Zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz likwidacja odliczania składki zdrowotnej od podatku.
11. Zmiany w zakresie opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych.
12. Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
13. Ulga dla klasy średniej.
14. Ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika:

 • ulga na powrót
 • ulga 4+
 • ulga dla osób uprawnionych do emerytury.

15. Zmiany zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy.
16. Przeciwdziałanie “szarej strefie”.
17. Zmiany w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej.
18. Zmiany o charakterze uszczelniającym.
19. Zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego
20. Zmiany w zakresie limitacji kosztów usług niematerialnych.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe