Zmiany w podatku VAT 2021 i 2022

Zmiany w podatku VAT 2021 i 2022

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Janusz Budzyński
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 470 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 470 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
14/12/2021

Szkolenie “Zmiany w podatku CIT, PIT w 2021 i 2022 roku”:

Szkolenie ma na celu omówić podatek  VAT  w kontekście zmian w przepisach obowiązujących w 2021 r. oraz tych, które wejdą w życie w 2022 r. szczególnie ważnych dla księgowych (m.in.: zmiany wynikające z COVID 19, zmiany wprowadzone przez Nowy Ład) .  Szkolenie pozwoli na uzupełnienie wiedzy w zakresie zmian w podatkach.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach księgowych które chcą zaktualizować i pogłębić wiedzę w zakresie prawa podatkowego oraz wszystkich, którzy interesują się zmianami w podatkach.

Termin zajęć:

14 grudnia 2021 r. w godz. 09:00-15:45.

Koszt szkolenia: 

 450 zł + VAT – wybrana część 

CEE - Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2019 r. i 2020 r.

Wykładowca:

Magdalena Jaworska – doradca podatkowy, radca prawny, specjalista w zakresie podatku VAT, doświadczony wykładowca i manager zespołu VAT w polskiej firmie doradztwa podatkowego. Współautorka książki “obowiązkowy split payment”, Beck, 2020 oraz publikacji w prasie branżowej. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług  na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. produkcyjnej, FMCG, retail, branży nieruchomościowej, finansowej).
Pracując w działach doradztwa podatkowego od 2005 roku m.in. w KPMG i Deloitte uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa)

Szkolenie będzie transmitowane online w czasie rzeczywistym – jest to  forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Komunikacja między słuchaczami a wykładowcą odbywa się głosowo lub poprzez czat.

Przykładowe szkolenie online

 

Forma szkolenia:

 • Szkolenie w sali wykładowej w Warszawie
 • transmisja online przez Internet na żywo.

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15.

Koszt szkolenia: 

Całkowity koszt kursu wynosi:  470 zł +23% VAT.

Uczestnikom zapewniamy:

autorskie materiały szkoleniowe, ustawy i rozporządzenia, catering, zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs “Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2019 r. i 2020 r.” jest realizowany w ramach naszej oferty na Szkolenia podatkowe.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program szkolenia Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2019 i 2020 r.:

1. Zmiana zasad składania informacji do organu podatkowego na przykładach przybliżających i rozszerzających poszczególne zagadnienia dotyczące:

 • różnic kursowych,
 • kas fiskalnych,
 • form opodatkowania,
 • opłacania zaliczek,
 • zawieszenia działalności gospodarczej,
 • zmiany roku podatkowego,

2.  Zmiana systemu poboru podatku u źródła  

 • nowe zasady w podatku u źródła

3. Podatek od budynku:

 • zmiany od 01.01.2019r,
 • zmiana podstawy opodatkowania,
 • przykłady praktyczne ustalania podatku od budynku.

4. Samochody w działalności gospodarczej:

 • koszty umów leasingu,
 • koszty używania samochodu:

– będącego środkiem trwałym,

– będącego własnością osoby fizycznej,

 • koszty ubezpieczenia,
 • ewidencja przebiegu pojazdu,
 • rok podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym,
 • praktyczne przykłady rozliczania powyższych kosztów i sposoby ich ujmowania w księgach.

5. Podział zysku a koszt podatkowy:

6. Środki trwałe i WNiP:

– amortyzacja a koszt podatkowy,

– zmiany dotyczące ulepszenia od 01.01.2019r.

7. Rozliczenie straty podatkowej według dwóch zasad.

8. Stawka podatku:

– 9% a 19%,

– przypadek szczególny stosowania stawki 9%.

9. Mały podatnik:

– definicja i planowana zmiana,

– praktyczne korzyści z tytułu bycia małym podatnikiem.

10. Waluta wirtualna:

– ujęcie na potrzeby przychodów podatkowych,

– rozliczenie kosztów.

11. Przychody podatkowe:

 • data uzyskania przychodu,
 • korekta przychodu,
 • przychody nie stanowiące przychodów,
 • przykłady praktyczne.

12. Koszty podatkowe:

 • wyłączenia z kosztów podatkowych,
 • bezpośrednio związane z przychodami,
 • pośrednio związane z przychodami,
 • na przełomie roku,
 • przykłady praktyczne.

13. Pytania i dyskusja.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe