Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2019 r. i 2020 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2019 r. i 2020 r.

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Janusz Budzyński
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 470 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 470 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
26/03/2020

Celem szkolenia “Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2019 r. i 2020 r.” jest:

przekazanie aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT i od osób prawnych
– CIT z uwzględnieniem najważniejszych zmian wprowadzonych w 2019 i 2020 r. W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane zdarzenia i przykłady, nawiązujące do innych podatków w tym VAT.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach księgowych które chcą zaktualizować i pogłębić wiedzę w zakresie podatków dochodowych.

Szkolenie prowadzone będzie w jasnej, przystępnej formie przez cenionego przez słuchaczy biegłego rewidenta – praktyka z wieloletnim dorobkiem dydaktycznym Janusza Budzyńskiego.

CEE - Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2019 r. i 2020 r.

Wykładowca:

Janusz Budzyński – biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, doświadczony dydaktyk i praktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert. Od 1996r. uczestniczy w badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych, Prawa Pracy, rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dla kandydatów na doradców podatkowych.

Termin zajęć:

26 marca 2020 r. zajęcia będą się odbywać w godzinach: 09:00-15:00.

Forma szkolenia:

 • Szkolenie w sali wykładowej w Warszawie
 • transmisja online przez Internet na żywo.

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15.

Koszt szkolenia: 

Całkowity koszt kursu wynosi:  470 zł +23% VAT.

Uczestnikom zapewniamy:

autorskie materiały szkoleniowe, ustawy i rozporządzenia, catering, zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs “Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2019 r. i 2020 r.” jest realizowany w ramach naszej oferty na Szkolenia podatkowe.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program szkolenia Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2019 i 2020 r.:

1. Zmiana zasad składania informacji do organu podatkowego na przykładach przybliżających i rozszerzających poszczególne zagadnienia dotyczące:

 • różnic kursowych,
 • kas fiskalnych,
 • form opodatkowania,
 • opłacania zaliczek,
 • zawieszenia działalności gospodarczej,
 • zmiany roku podatkowego,

2.  Zmiana systemu poboru podatku u źródła  

 • nowe zasady w podatku u źródła

3. Podatek od budynku:

 • zmiany od 01.01.2019r,
 • zmiana podstawy opodatkowania,
 • przykłady praktyczne ustalania podatku od budynku.

4. Samochody w działalności gospodarczej:

 • koszty umów leasingu,
 • koszty używania samochodu:

– będącego środkiem trwałym,

– będącego własnością osoby fizycznej,

 • koszty ubezpieczenia,
 • ewidencja przebiegu pojazdu,
 • rok podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym,
 • praktyczne przykłady rozliczania powyższych kosztów i sposoby ich ujmowania w księgach.

5. Podział zysku a koszt podatkowy:

6. Środki trwałe i WNiP:

– amortyzacja a koszt podatkowy,

– zmiany dotyczące ulepszenia od 01.01.2019r.

7. Rozliczenie straty podatkowej według dwóch zasad.

8. Stawka podatku:

– 9% a 19%,

– przypadek szczególny stosowania stawki 9%.

9. Mały podatnik:

– definicja i planowana zmiana,

– praktyczne korzyści z tytułu bycia małym podatnikiem.

10. Waluta wirtualna:

– ujęcie na potrzeby przychodów podatkowych,

– rozliczenie kosztów.

11. Przychody podatkowe:

 • data uzyskania przychodu,
 • korekta przychodu,
 • przychody nie stanowiące przychodów,
 • przykłady praktyczne.

12. Koszty podatkowe:

 • wyłączenia z kosztów podatkowych,
 • bezpośrednio związane z przychodami,
 • pośrednio związane z przychodami,
 • na przełomie roku,
 • przykłady praktyczne.

13. Pytania i dyskusja.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe