Podatek odroczony-wartość księgowa i podatkowa aktywów oraz pasywów metody ustalania różnic między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto

Podatek odroczony-wartość księgowa i podatkowa aktywów oraz pasywów metody ustalania różnic między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 850 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
17/01/2022 - 18/01/2022

Szkolenie “Podatek odroczony – wartość księgowa i podatkowa aktywów oraz pasywów metody ustalania różnic między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto” skierowane jest do:

osób, zajmujących się księgowością, które chcą uporządkować swoją wiedzę, oraz zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę o rachunkowości i odnieść się do regulacji wynikających z MSR i MSSF. Prezentowane zagadnienia przedstawiane będą w ujęciu księgowym i podatkowym.

CEE - szkolenia księgowość - Podatek odroczony

Koszt szkolenia:

850 zł + 23% VAT.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

09:00-15:00

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15

Zapewniamy uczestnikom:

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
 • serwis kawowy.
Szkolenie “Podatek odroczony-wartość księgowa i podatkowa aktywów oraz pasywów metody ustalania różnic między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia księgowość.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program:

 1. Przychody i koszty według ustawy o podatku dochodowym i ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem kategorii: 
  1. Środków trwałych i wartości niematerialnych
   • różnice w ustalaniu wartości początkowej,
   • metody amortyzacji i ich weryfikacja,
   • odpisy aktualizujące,
  2. Rozrachunki
   • odsetki,
   • odpisy aktualizujące,
   • różnice kursowe,
  3. Inwestycje niefinansowe
   • zasady wyceny bilansowej – ujęcie wynikowe,
  4. Inwestycje finansowe
   • zasady wyceny bilansowej – ujęcie wynikowe i kapitałowe,
  5. Zapasy
   • odpisy aktualizujące,
  6. Leasing
   • leasing finansowy,
   • leasing operacyjny,
  7. Kontrakty długoterminowe
  8. Rozliczanie w czasie przychodów z kontraktów
  9. Rozliczanie w czasie kosztów kontraktów
 2. Obowiązek ustalania podatku odroczonego w według ustawy i MSSF.
 3. Podatek odroczony rozliczany z kapitałem własnym,
 4. Zasady kompensowania podatków odroczonych
 5. Rozliczanie straty podatkowej – ujęcie podatkowe i bilansowe
 6. Zestawienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania – analiza przykładów ze sprawozdań spółek notowanych na GPW

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe