Podatek odroczony-wartość księgowa i podatkowa aktywów oraz pasywów

Podatek odroczony-wartość księgowa i podatkowa aktywów oraz pasywów

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1100 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 1100 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
wrzesień 2024 -

Szkolenie “Podatek odroczony – wartość księgowa i podatkowa aktywów oraz pasywów metody ustalania różnic między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto”

skierowane jest do osób, zajmujących się księgowością, które chcą uporządkować swoją wiedzę, oraz zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę o rachunkowości i odnieść się do regulacji wynikających z MSR i MSSF. Prezentowane zagadnienia przedstawiane będą w ujęciu księgowym i podatkowym.

CEE - szkolenia księgowość - Podatek odroczony

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej i na bieżąco komunikować się z wykładowcą za pomocą mikrofonu lub czatu. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Koszt szkolenia:

1100 zł + 23% VAT.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

09:00-15:00

Wykładowca

dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym m.in. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Zapewniamy uczestnikom:

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
 • serwis kawowy, w przypadku uczestnictwa w sali szkoleniowej.
Szkolenie “Podatek odroczony-wartość księgowa i podatkowa aktywów oraz pasywów metody ustalania różnic między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia księgowość.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program:

 1. Przychody i koszty według ustawy o podatku dochodowym i ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem kategorii: 
  1. Środków trwałych i wartości niematerialnych
   • różnice w ustalaniu wartości początkowej,
   • metody amortyzacji i ich weryfikacja,
   • odpisy aktualizujące,
  2. Rozrachunki
   • odsetki,
   • odpisy aktualizujące,
   • różnice kursowe,
  3. Inwestycje niefinansowe
   • zasady wyceny bilansowej – ujęcie wynikowe,
  4. Inwestycje finansowe
   • zasady wyceny bilansowej – ujęcie wynikowe i kapitałowe,
  5. Zapasy
   • odpisy aktualizujące,
  6. Leasing
   • leasing finansowy,
   • leasing operacyjny,
  7. Kontrakty długoterminowe
  8. Rozliczanie w czasie przychodów z kontraktów
  9. Rozliczanie w czasie kosztów kontraktów
 2. Obowiązek ustalania podatku odroczonego w według ustawy i MSSF.
 3. Podatek odroczony rozliczany z kapitałem własnym,
 4. Zasady kompensowania podatków odroczonych
 5. Rozliczanie straty podatkowej – ujęcie podatkowe i bilansowe
 6. Zestawienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania – analiza przykładów ze sprawozdań spółek notowanych na GPW

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe