Podatek u źródła w 2021 r.

Podatek u źródła w 2021 r.

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 440 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie online: 440 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
22/06/2021

Cel szkolenia: “Podatek u źródła”

Podatek u źródła (witholding tax) znacząco się zmieni w 2021 r. Wejdą bowiem w życie nowe zasady pobierania podatku.

Zmiany będą dotyczyły wypłat na rzecz zagranicznych kontrahentów przekraczających 2 mln zł.

Nowe zasady znacząco komplikują pobór podatku u źródła, wprowadzając m.in. konieczność kontroli wydatków. Co więcej, konsekwencje tych zmian będą obciążały głównie polskich płatników.

Szkolenie adresowane jest do osób kierujących działami podatkowymi oraz księgowymi oraz do osób pracujących w działach księgowych i podatkowych oraz w biurach rachunkowych, odpowiedzialnych za prawidłowy pobór podatku u źródła.

Wykładowca

Paweł Trojanek – doradca podatkowy z ponad 28 letnim stażem w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Wieloletni dyrektor działu doradztwa podatkowego i tax partner w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych obsługujących m.in. ponadnarodowe korporacje ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, oraz klientów z krajów skandynawskich, Włoch i Izraela. Obecnie prowadzi kancelarię, wspomagając podmioty krajowe i  zagraniczne w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z realizacji transgranicznych transakcji z podmiotami powiązanymi. Reprezentuje podatników w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi, współpracuje jako ekspert z uznanymi kancelariami m.in. radców prawnych i adwokatów. Wykładał międzynarodowe prawo podatkowe na studiach podyplomowych UW i SGH, jak również dla przedstawicieli biznesu, profesjonalistów oraz dla administracji państwowej m.in. w Warszawie, Kopenhadze, Rzymie, Paryżu, Berlinie, Monachium. W kręgu jego zainteresowań naukowych leżą zależności interdyscyplinarne zależności pomiędzy prawem podatkowym a prawem karnym skarbowym, zagadnienia cen transferowych w tym aspekty proceduralne.

Termin zajęć:

22 czerwca 2021 r. w godzinach: 09:00 – 15:00

Forma zajęć:

Szkolenie prowadzone będzie stacjonarnie oraz w formie transmisji online na żywo

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15

Koszt szkolenia: 

Całkowity koszt kursu wynosi: 440  +23% VAT

Uczestnikom zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • ustawy i rozporządzenia,
  • serwis kawowy i kanapkowy,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program szkolenia “Podatek u źródła w  2020 r.”:

1. Warunki zwolnienia lub zastosowania niższej stawki podatku u źródła od

a) dywidend

b) odsetek

c) należności licencyjnych

d) świadczeń niematerialnych.

2. Zmiany w zakresie  poboru podatku u źródła.

3.  Opinia o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru podatku u źródła.

4.  Oświadczenia płatnika a pobór podatku u źródła w niższej niż ustawowa wysokości.

5.  Procedura zwrotu podatku u źródła.

6.  Zasady odpowiedzialności płatnika (m.in. za dochowanie należytej staranności).

7.  Definicja rzeczywistego właściciela.

8.  Certyfikat rezydencji.

9. Kurs waluty stosowany do określenia wysokości podatku u źródła

10. Ubruttowienie należności podmiotu zagranicznego.

11. Podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodów.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe