Podatek VAT w 2020 r. – retransmisja

Podatek VAT w 2020 r. – retransmisja

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
doradca podatkowy, radca prawny
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 390 ,- PLN + 23% VAT
Termin:

Szkolenie “Podatek VAT w 2020 r.”

Szkolenie ma na celu omówienie zmian w ustawie VAT zarówno ostatnio wprowadzonych, jak i planowanych w 2020 r.  Przedstawione zostaną m.in. zmiany w zakresie nowego pliku JPK, nowej matrycy VAT oraz zmian w obrocie międzynarodowym (tzw. quick fixes). Ponadto szkolenie pomoże wyjaśnić wątpliwości w zakresie wprowadzonych zmian  dotyczących białej listy podatników VAT oraz podzielonej płatności. 

Cena szkolenia:

390 zł + 23% VAT.

Forma szkolenia:

retransmisja szkolenia online

W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie. 

Technologia zastosowana przy szkoleniach przez Internet sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie. Uczestnicy mają możliwość zadania dwóch pytań wykładowcy z zakresu szkolenia poprzez email.

Szkolenie Podatek VAT w 2020 r.– wykładowca:

Szkolenie poprowadzi  doradca podatkowy, radca prawny, specjalista w zakresie podatku VAT, doświadczony wykładowca i manager zespołu VAT w polskiej firmie doradztwa podatkowego. Współautorka książki “obowiązkowy split payment”, Beck, 2020 oraz autorka licznych publikacji w prasie branżowej
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług  na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. produkcyjnej, FMCG, retail, branży nieruchomościowej, finansowej). Pracując w działach doradztwa podatkowego od 2005 roku m.in. w KPMG i Deloitte uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa)

Uczestnikom zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe, 
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Uczestnicy otrzymają materiały do zajęć pocztą elektroniczną.

Program Szkolenia “Podatek VAT w 2020 r.”

1. JPK – nowa struktura

 • Zakres podmiotowy – kto i kiedy będzie zobowiązany do wysłania nowej struktury JPK_VAT?
 • Zakres nowej struktury JPK_VAT (część ewidencyjna i deklaracyjna)
 • Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27 wraz załącznikami VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT.
 • Nowe zasady ewidencji VAT w formie JPK_VAT (omówienie rejestru sprzedaży i zakupów – zakres danych)
 • Kary i sankcje związane z JPK_VAT
 1. Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT – obowiązek niezwłocznej korekty.
 2. Sankcja 500 zł – kiedy jest wymierzana
 3. Jakie są pozostałe sankcje karnoskarbowe i karne za naruszenie przepisów.

2. Nowa matryca VAT

 • Założenia i cele zmian 
 • Nowy system klasyfikacji towarów /usług 
 • Zmiany w zakresie stawek na poszczególne towary /usługi
 • Wiążąca informacja stawkowa 
 • Znaczenie interpretacji indywidualnych a WIS i interpretacje statystyczne 
 • Wejście w życie i przepisy przejściowe.

3. Zmiany VAT w obrocie międzynarodowym (tzw. quick fixes)

 • nowe zasady opodatkowania łańcuchowych transakcji transgranicznych,
 • nowe wymogi dla magazynów call-off stock,
 • nowe zasady dokumentowania transakcji w obrocie transgranicznym,
 • weryfikacja kontrahentów zagranicznych a warunek stosowania stawki 0%.

4. Mechanizm podzielonej płatności 

 • Zakres przedmiotowy, omówienie załącznika nr 15 do ustawy o VAT – omówienie branżowe (w tym sposób klasyfikacji towarów / usług do MPP)
 • Zakres podmiotowy, płatności na rzecz podmiotów zagranicznych, podatnicy zwolnieni a obowiązek stosowania obligatoryjnego MPP
 • Płatności w walutach obcych a obligatoryjny MPP
 • Nowe obowiązki sprzedawcy i nabywcy towarów z załącznika nr 15
 • Sankcje i kary za niestosowanie obligatoryjnego MPP
 • Dokonywanie płatności kartami kredytowymi, przekazem, wekslem
 • Płatności na rzecz komorników/ w ramach postępowań egzekucyjnych/ płatności w ramach likwidacji szkód
 • Faktoring a split payment / płatności na rzecz podmiotów innych niż dostawca (na rzecz pośredników)
 • Potrącenia / kompensaty
 • Płatności zaliczkowe
 • Płatności zbiorcze
 • Rozliczenie faktur korygujących
 • Rozliczenia w okresie przejściowym
 • Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności
 • Wykorzystanie i zarządzanie środkami na rachunkach VAT
 • Omówienie wątpliwości, które nie znalazły się w objaśnieniach MF ws obligatoryjnego MPP

4. Biała lista VAT

 • Zakres danych w wykazie
 • Rachunki wirtualne / wewnętrzne banków/ płatności faktoringowe/ spłaty kredytów/rachunki powiernicze/ płatności na rzecz pośredników/ płatności kartą
 • Płatności na rzecz podmiotów zagranicznych
 • Sankcje i kary za niestosowanie Białej Listy (w tym wpływ na należytą staranność, NKUPy, solidarna odpowiedzialność)
 • Jak się zabezpieczyć w przypadku braku płatności na rachunki spoza Białej Listy
 • Moment sprawdzenia kontrahenta w wykazie.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe