Szkolenie Zmiany w podatkach w 2021 i 2022 r.

Szkolenie Zmiany w podatkach w 2021 i 2022 r.

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 950 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 950 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
09/11/2021 - 10/11/2021

Szkolenie “Zmiany w podatkach w 2021 i 2022 roku”:

Szkolenie ma na celu imówić podatki: CIT, PIT, VAT  w kontekście zmian w przepisach obowiązujących w 2021 r. oraz tych, które wejdą w życie w 2022 r. szczególnie ważnych dla księgowych (m.in.: zmiany wynikające z COVID 19, zmiany wprowadzone przez Nowy Ład) .  Szkolenie pozwoli na uzupełnienie wiedzy w zakresie zmian w podatkach.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach księgowych które chcą zaktualizować i pogłębić wiedzę w zakresie prawa podatkowego. 

Szkolenie prowadzone będzie w jasnej, przystępnej formie przez cenionego przez słuchaczy wykładowcę i praktyka z wieloletnim dorobkiem dydaktycznym dr Katarzynę Trzpiołę.

Szkolenie może być transmitowane online w czasie rzeczywistym – jest to nowatorska forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej.

Przykładowe szkolenie online

podatki dla księgowych

Prowadzący:

Dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Termin zajęć:

9-10 listopada 2021 r. w godz. 09:00-15:45.

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15 lub online w czasie rzeczywistym.

Uczestnikom zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowane autorskie materiały szkoleniowe,
 • dostęp do platformy szkoleniowej podczas szkoleń online.
Kurs “Podatki dla księgowych od A do Z” jest realizowany w ramach naszej oferty na Szkolenia podatkowe.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie transmisji online.

Program szkolenia

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

 • podstawowe praktyczne definicje z porównaniem do CIT,
 • wspólne rozliczenie,
 • źródła przychodów i rozliczanie straty,
  • ze stosunku pracy,
  • z działalności wykonywanej osobiście,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • inne
 • zwolnienia przedmiotowe,
 • koszty uzyskania przychodów specyficzne dla PIT,
 • wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów,
 • szczególne przypadki ustalania dochodu,
 • PIT a Ustawa o rachunkowości,
 • podstawa podatku i obliczenie podatku,
 • deklaracje PIT,
 • najważniejsze zmiany w przepisach w 2020 r. i 2021 r.
  • opodatkowanie wspólników spółek jawnych i komandytowych
  • zmiany wynikające z COVID 19

2. Podatek dochodowy od osób prawnych:

 • katalog podatników i  zwolnienia,
 • źródła przychodów i rozliczanie straty,
 • CIT a Ustawa o rachunkowości,
 • różnice kursowe,
 • przychody,
 • koszty i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów,
 • środki trwałe i amortyzacja,
 • zwolnienia przedmiotowe,
 • leasing,
 • podstawa opodatkowania i obliczenie podatku,
 • deklaracje CIT
 • najważniejsze zmiany w przepisach w 2021 r. i 2022 r.
  • zmiany wynikające z COVID 19
  • podatek estoński
  • opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych
  • nowe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
  • problem spółek nieruchomościowych
  • transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.

3. Podatek od towarów i usług:

 • podstawowe praktyczne definicje,
 • czynności podlegające opodatkowaniu,
 • klasyfikacje statystyczne a VAT,
 • dostawa towarów i świadczenie usług,
 • obowiązek podatkowy,
 • WNT i WDT,
 • usługi a ich miejsce świadczenia,
 • podstawa opodatkowania,
 • zwolnienia z podatku i struktura,
 • odliczenia i zwrot podatku,
 • pojazdy samochodowe,
 • korekta podatku należnego i naliczonego,
 • deklaracje VAT
 • najważniejsze zmiany w przepisach w 2021 r.
  • Korekta podstawy opodatkowania – zmiany w wykazywaniu faktur korygujących (in plus i in minus)
  • Kurs waluty – dostosowanie do PIT/CIT
  • MPP – zmiany
  • Dostosowanie ustawy o VAT do nomenklatury scalonej i PKWiU
  • Prezenty o małej wartości – poniesienie limitu aż o 100%
  • TaxFree – nowy system do obsługi elektronicznej.
  • VAT w e-commerce

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe