Zmiany w podatkach w 2021 i 2022 r. – Polski Ład

Zmiany w podatkach w 2021 i 2022 r. – Polski Ład

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
Magdalena Janiszewska, Magdalena Jaworska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 850 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 850 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
14/12/2021 - 15/12/2021

Szkolenie “Zmiany w podatkach w 2021 i 2022 roku – Polski Ład”:

Szkolenie ma na celu omówić podatki: CIT, PIT, VAT  w kontekście zmian w przepisach obowiązujących w 2021 r. oraz tych, które wejdą w życie w 2022 r. szczególnie ważnych dla księgowych (m.in.: zmiany wynikające z COVID 19, zmiany wprowadzone przez Nowy Ład) .  Szkolenie pozwoli na uzupełnienie wiedzy w zakresie zmian w podatkach.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach księgowych chcących zaktualizować i pogłębić wiedzę w zakresie prawa podatkowego oraz wszystkich, którzy interesują się zmianami tego prawa.

Termin zajęć:

14-15 grudnia 2021 r. w godz. 09:00-15:45.
Szkolenie można podzielić na dwie rozdzielne części 14 grudnia CIT i PIT, 15 grudnia VAT.

Koszt szkolenia: 

Koszt szkolenia: 
850 zł + VAT – całość,
450 zł + VAT – wybrana część (CIT, PIT lub VAT)

Prowadzący część CIT, PIT

Magdalena Janiszewskamenadżer ds. projektów podatkowych w kancelarii prawno-podatkowej, Pracownik Zakładu Podatków Instytutu Finansów SGH, konsultant podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych spółkach doradczych. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych m.in. “Wykorzystanie regulacji podatkowych w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorców”, Studia BAS, Nr 1(61)2020, „Evaluating Taxpayers’ Attitude in the New Tax Environment”, Research Papers of Wrocław University of Economics, 2019, „Critical assessment of the tie-breaker rule using the example of the DTT Germany–Poland”, Research Papers of Wrocław University of Economics, 2019.  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Prowadzący część VAT

Magdalena Jaworska – doradca podatkowy, radca prawny, specjalista w zakresie podatku VAT, doświadczony wykładowca i manager zespołu VAT w polskiej firmie doradztwa podatkowego. Współautorka książki “obowiązkowy split payment”, Beck, 2020 oraz publikacji w prasie branżowej. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług  na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. produkcyjnej, FMCG, retail, branży nieruchomościowej, finansowej).
Pracując w działach doradztwa podatkowego od 2005 roku m.in. w KPMG i Deloitte uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa)

Szkolenie będzie transmitowane online w czasie rzeczywistym – jest to  forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Komunikacja między słuchaczami a wykładowcą odbywa się głosowo lub poprzez czat.

Przykładowe szkolenie online

podatki dla księgowych

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15 lub online w czasie rzeczywistym.

Uczestnikom zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowane autorskie materiały szkoleniowe,
 • dostęp do platformy szkoleniowej podczas szkoleń online.
Kurs “Podatki dla księgowych od A do Z” jest realizowany w ramach naszej oferty na Szkolenia podatkowe.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie transmisji online.

Program szkolenia

CIT, PIT

 1. Ulgi na innowacje – zmiany w ramach Nowego Ładu
  • Zmiany w zakresie równoczesnego zastosowania ulgi B+R i IP Box
  • Ulga na prototyp
  • Ulga na robotyzację
  • Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników.
 1. Wsparcie w zakresie ekspansji oraz rozwoju firm
  • Ulga IPO – zachęty dla podmiotów wchodzących na giełdę i inwestujących na giełdzie
  • Ulga Venture Capital
  • Ulga konsolidacyjna
  • Ulga na ekspansję.
 1. Zmiany w zakresie estońskiego CIT.
 2. Centrum Obsługi w Ministerstwie Finansów oraz Interpretacja 590 dla dużych inwestorów.
 3. Zmiany w zakresie Podatkowej Grupy Kapitałowej.
 4. Polska Spółka Holdingowa (PSH) jako przejaw usunięcia podatkowych barier do inwestowania.
 5. Reforma klina podatkowego
  • Zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz likwidacja odliczania składki zdrowotnej od podatku
  • Ulga dla klasy średniej
  • Ulga na powrót.
 1. Zmiany zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy.
 2. Przeciwdziałanie “szarej strefie”.
 3. Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 4. Zmiany w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej.
 5. Zmiany o charakterze uszczelniającym.
 6. Zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego
 7. Zmiany w zakresie limitacji kosztów usług niematerialnych.

VAT

 1. Zmiany w zakresie pakietów SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2 
 • Korekty i faktury korygujące – rewolucyjne zmiany i kształtująca się praktyka 
 • Zmiany w zakresie ulgi na złe długi
 • Rozliczanie odwrotnego obciążenia w aspekcie szyku rozstawnego (m.in. import usług, WNT), w tym rozliczanie faktur korygujących
 • Nowe terminy odliczania podatku naliczonego 
 • Transakcje łańcuchowe i przypisanie transportu 
 • Nowe regulacje dotyczące split paymentu i bieżąca praktyka w aspekcie sposobu fakturowania i prowadzenia ewidencji 
 • Omówienie pozostałych zmian wprowadzonych pakietem SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2 
 1. Nowelizacja reguł w zakresie JPK obowiązująca od 1 lipca 2021 r.:
 • Przepisy przejściowe dotyczące stosowania zmian w JPK
 • Zmiany dotyczące niektórych kodów GTU oraz ich doprecyzowanie
 • Nowe kody transakcyjne
 • Nowelizacja w oznaczaniu kodem TP
 • Likwidacja kodu MPP
 • Zmiany dotyczące ujmowania w JPK tzw. faktur uproszczonych
 • Zmiany w zakresie JPK a kwestia składania czynnego żalu przy korektach JPK
 • Pozostałe praktyczne kwestie związane z JPK (m.in. kara za błąd 500 zł)
 1. Zmiany dotyczące faktur ustrukturyzowanych – jak się przygotować i czy warto?
 • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF)
 • Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej
 • Konieczność uzyskania akceptacji odbiorcy
 • Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej
 • Korygowanie faktur ustrukturyzowanych
 • Zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej
 • Duplikaty oraz noty, faktury korygujące po nowemu
 • Sposób autoryzacji w systemie KSeF
 • Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.
 • Ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności
 1. Wprowadzenie od 1 lipca 2021 r. pakietu E-commerce 
 • Implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce
 • Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej – ujednolicenie progu na terenie całej UE
 • Wprowadzenie nowej definicja transakcji – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO), sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI)
 • Zasady fakturowania 
 • Wprowadzenie szczegółowych zasad rozliczenia podatku w ramach OSS, IOSS oraz USZ
 • Nowa rola platform – na co w praktyce zwracać uwagę
 • Nowe zasady a rozliczanie usług świadczonych drogą elektroniczną

    5. Planowane zmiany w zakresie podatkowej grupy kapitałowej

    6. Planowane zmiany w zakresie opodatkowania usług finansowych (pożyczki, gwarancje w grupie)

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe