Szkolenie Podatki dla księgowych od A do Z

Szkolenie Podatki dla księgowych od A do Z

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 800 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 800 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
09/12/2020 - 10/12/2020

Szkolenie “Podatki dla księgowych od A do Z”:

Szkolenie ma na celu kompleksowo omówić podatki: CIT, PIT, VAT  z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących w 2019 r. i w 2020 r. szczególnie ważnych dla księgowych. Szkolenie pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy w tym zakresie.

Szkolenie “Podatki dla księgowych od A do Z” adresowane jest do osób pracujących w działach księgowych które chcą zaktualizować i pogłębić wiedzę w zakresie prawa podatkowego. Szkolenie stanowi także doskonałe kompendium wiedzy dla osób planujących rozpocząć swoją karierę w księgowości.

Szkolenie prowadzone będzie w jasnej, przystępnej formie przez cenionego przez słuchaczy dydaktyka i praktyka z wieloletnim dorobkiem dydaktycznym dr Katarzynę Trzpiołę.

Szkolenie może być transmitowane online w czasie rzeczywistym – jest to nowatorska forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej.

Przykładowe szkolenie online

podatki dla księgowych

Prowadzący:

Dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Termin zajęć:

9-10 grudnia 2020 r. w godz. 09:00-15:45.

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15 lub online w czasie rzeczywistym.

Uczestnikom zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowane autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.
Kurs “Podatki dla księgowych od A do Z” jest realizowany w ramach naszej oferty na Szkolenia podatkowe.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie transmisji online.

Program szkolenia

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

 • podstawowe praktyczne definicje z porównaniem do CIT,
 • wspólne rozliczenie,
 • źródła przychodów i rozliczanie straty,
  • ze stosunku pracy,
  • z działalności wykonywanej osobiście,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • inne
 • zwolnienia przedmiotowe,
 • koszty uzyskania przychodów specyficzne dla PIT,
 • wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów,
 • szczególne przypadki ustalania dochodu,
 • PIT a Ustawa o rachunkowości,
 • podstawa podatku i obliczenie podatku,
 • deklaracje PIT,
 • najważniejsze zmiany w przepisach 2019 i w 2020 r.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych:

 • katalog podatników i  zwolnienia,
 • źródła przychodów i rozliczanie straty,
 • CIT a Ustawa o rachunkowości,
 • różnice kursowe,
 • przychody,
 • koszty i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów,
 • środki trwałe i amortyzacja,
 • zwolnienia przedmiotowe,
 • leasing,
 • podstawa opodatkowania i obliczenie podatku,
 • deklaracje CIT
 • najważniejsze zmiany w przepisach 2019 i w 2020 r.

3. Podatek od towarów i usług:

 • podstawowe praktyczne definicje,
 • czynności podlegające opodatkowaniu,
 • klasyfikacje statystyczne a VAT,
 • dostawa towarów i świadczenie usług,
 • obowiązek podatkowy,
 • WNT i WDT,
 • usługi a ich miejsce świadczenia,
 • podstawa opodatkowania,
 • zwolnienia z podatku i struktura,
 • odliczenia i zwrot podatku,
 • pojazdy samochodowe,
 • korekta podatku należnego i naliczonego,
 • deklaracje VAT
 • najważniejsze zmiany w przepisach w 2020 r.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2020 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl