Zmiany w podatkach w 2022 r. z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022

Zmiany w podatkach w 2022 r. z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
Magdalena Janiszewska, Magdalena Jaworska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 530 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 530 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
23/06/2022

Szkolenie “Podatki w 2022 r. z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r.”:

Szkolenie ma na celu omówienie wprowadzonych oraz planowanych zmian w podatkach w 2022 r. Program obejmuje podatek CIT, PIT oraz składki zdrowotnej w kontekście zmian, które wejdą w życie w 1 lipca 2022 r. oraz podatek VAT w zakresie praktyki podatkowej w dotyczącej pakietów SLIM VAT 1 oraz SLIMVAT 2 oraz planowanego pakietu SLIM Vat 3. Omówione zostaną również aspekty tworzenia i funkcjonowania grup VAT oraz faktur elektronicznych i KSeF. 

Szkolenie pozwoli na uzupełnienie wiedzy w zakresie zmian w podatkach.

Szkolenie adresowane jest do:

 • osób pracujących w działach księgowych 
 • kierowników oraz pracowników biur rachunkowych
 • osób chcących zaktualizować i pogłębić wiedzę w zakresie prawa podatkowego.

Termin zajęć:

23 czerwca 2022 r. w godz. 09:00-15:45.

Koszt szkolenia: 

530 zł + 23% VAT 

Prowadzący część CIT, PIT

Magdalena Janiszewskamenadżer ds. projektów podatkowych w kancelarii prawno-podatkowej, Pracownik Zakładu Podatków Instytutu Finansów SGH, konsultant podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych spółkach doradczych. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych m.in. “Wykorzystanie regulacji podatkowych w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorców”, Studia BAS, Nr 1(61)2020, „Evaluating Taxpayers’ Attitude in the New Tax Environment”, Research Papers of Wrocław University of Economics, 2019, „Critical assessment of the tie-breaker rule using the example of the DTT Germany–Poland”, Research Papers of Wrocław University of Economics, 2019.  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Prowadzący część VAT

Magdalena Jaworska – doradca podatkowy, radca prawny, specjalista w zakresie podatku VAT, doświadczony wykładowca i manager zespołu VAT w polskiej firmie doradztwa podatkowego. Współautorka książki “obowiązkowy split payment”, Beck, 2020 oraz publikacji w prasie branżowej. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług  na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. produkcyjnej, FMCG, retail, branży nieruchomościowej, finansowej).
Pracując w działach doradztwa podatkowego od 2005 roku m.in. w KPMG i Deloitte uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa)

Szkolenie będzie transmitowane online w czasie rzeczywistym – jest to  forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Komunikacja między słuchaczami a wykładowcą odbywa się głosowo lub poprzez czat.

Przykładowe szkolenie online

podatki dla księgowych

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15 lub online w czasie rzeczywistym.

Uczestnikom zapewniamy:

 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • profesjonalnie przygotowane autorskie materiały szkoleniowe,
 • dostęp do platformy szkoleniowej podczas szkoleń online.
Kurs “Zmiany w podatkach w 2022 r.” jest realizowany w ramach naszej oferty na Szkolenia podatkowe.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie transmisji online.

Program szkolenia

CIT, PIT

Planowane zmiany w podatkach dochodowych oraz składce zdrowotnej od lipca 2022 r.

 1. Zmiany w ramach podatku PIT istotne dla płatników:
 • zmiany w zakresie kwoty zmniejszającej podatek
 • uchylenie ulgi dla klasy średniej,
 • zmiany w zakresie PIT-2
 • zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek,
 • rezygnacja z mechanizmu podwójnego liczenia zaliczek na podatek,
 • zmiany dotyczące kwot wynagrodzeń dla płatników.
 1. PIT, CIT, oraz ryczałt – konsekwencje dla przedsiębiorców:
 • możliwość odliczenia części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • terminy na przesyłanie JPK w CIT i PIT,
 • terminy integracji kas fiskalnych z terminalami,
 1. Zmiany w zakresie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców:
 • oskładkowanie komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych,
 • doprecyzowanie przepisów o objęciu oskładkowaniem prokurentów,
 • pojęcia rozliczenia rocznego, minimalnej podstawy, terminów rozliczeń,
 • katalog rodzajów działalności gospodarczej, podlegających składce zdrowotnej
 • zwolnienie ze składki zdrowotnej minimalnych przychodów z działalności opodatkowanych zryczałtowanych podatkiem dochodowym
 • zmiany dla osób współpracujących, twórców i artystów,
 • zwolnienia w miesięcznej składce zdrowotnej do ustalania rocznej składki zdrowotnej,
 • terminy składania korekty dokumentów rozliczeniowych,
 • składka zdrowotna dla osoby zaliczonej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • pozostałe zmiany. 
 1. Zmiany dla podatników PIT w zakresie rozliczeń prywatnych:
 • obniżenie stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej,
 • preferencje dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • rozliczenia z małoletnimi dziećmi,
 • zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego dziecka uczącego się,
 • zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, doliczanych do dochodów rodzica,
 • zwolnienia przedmiotowe, modyfikacje ulgi dla seniorów,
 • abolicja podatkowa.

Podatek VAT

 1. Wybrane zmiany w zakresie pakietów SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2  w aspekcie praktyki podatkowej
 • Korekty i faktury korygujące – rewolucyjne zmiany i kształtująca się praktyka, w tym omówienie interpretacji indywidualnych.
 • Rozliczanie odwrotnego obciążenia w aspekcie szyku rozstawnego (m.in. import usług, WNT), w tym rozliczanie faktur korygujących.
 1. Grupy VAT
 • Utworzenie grupy VAT.
 • Rozliczenia w okresie przejściowym.
 • Podatek należny.
 • Podatek naliczony.
 • Obowiązki ewidencyjne.
 • Rozwiązanie grupy VAT.
 • Zagadnienia dodatkowe.
 1. Faktury elektroniczne i KSEF – jak się przygotować i czy warto?
 • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
 • Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej.
 • Konieczność uzyskania akceptacji odbiorcy.
 • Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
 • Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.
 • Zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej.
 • Duplikaty oraz noty, faktury korygujące.
 • Sposób autoryzacji w systemie KSeF.
 • Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.
 • Ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności.

4.  Planowane zmiany VAT – Slim VAT 3.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe