Podatki od A do Z: CIT, PIT, VAT i Ordynacja Podatkowa

Podatki od A do Z: CIT, PIT, VAT i Ordynacja Podatkowa

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
Janusz Budzyński
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 800 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 800 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
14/12/2019

Celem szkolenia jest:

kompleksowe omówienie podatków CIT, PIT, VAT i Ordynacji podatkowej z uwzględnieniem zmian podatkowych obowiązujących od 2019 r. co pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy w tym zakresie.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach księgowych które chcą zaktualizować i pogłębić wiedzę w zakresie prawa podatkowego. Szkolenie stanowi także doskonałe kompendium wiedzy dla osób planujących rozpocząć swoją karierę w księgowości.

Szkolenie prowadzone będzie w jasnej, przystępnej formie przez cenionego przez słuchaczy biegłego rewidenta – praktyka z wieloletnim dorobkiem dydaktycznym Janusza Budzyńskiego.

Szkolenie może być transmitowane online w czasie rzeczywistym – jest to nowatorska forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej.

Przykładowe szkolenie online:

 

Prowadzący:

Janusz Budzyński – biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, doświadczony dydaktyk i praktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert. Począwszy od 1996r. uczestniczy przy badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych, Prawa Pracy, rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dla kandydatów na doradców podatkowych.

Termin zajęć:

14-15 grudnia 2019 r. w godz. 09:00-15:45.

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15.

Uczestnikom zapewniamy:

autorskie materiały szkoleniowe, konsultacje z wykładowcą, serwis kawowy.

Program szkolenia

1. Elementy Ordynacji podatkowej regulujące obszary podatkowe:

 • podstawowe praktyczne definicje,
 • powstanie obowiązku podatkowego z odniesieniem do PIT, CIT i VAT,
 • terminy w odniesieniu do PIT, CIT i VAT,
 • ustalanie podstawy opodatkowania,
 • odsetki.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

 • podstawowe praktyczne definicje z porównaniem do CIT,
 • wspólne rozliczenie,
 • źródła przychodów i rozliczanie straty,
  • ze stosunku pracy,
  • z działalności wykonywanej osobiście,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • inne
 • zwolnienia przedmiotowe,
 • koszty uzyskania przychodów specyficzne dla PIT,
 • wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów,
 • szczególne przypadki ustalania dochodu,
 • PIT a Ustawa o rachunkowości,
 • podstawa podatku i obliczenie podatku,
 • deklaracje PIT.
 

3. Podatek dochodowy od osób prawnych:

 • katalog podatników i  zwolnienia,
 • źródła przychodów i rozliczanie straty,
 • CIT a Ustawa o rachunowości,
 • różnice kursowe,
 • przychody,
 • koszty i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów,
 • środki trwałe i amortyzacja,
 • zwolnienia przedmiotowe,
 • leasing,
 • podstawa opodatkowania i obliczenie podatku,
 • deklaracje CIT.
 

4. Podatek od towarów i usług:

 • podstawowe praktyczne definicje,
 • czynności podlegające opodatkowaniu,
 • klasyfikacje statystyczne a VAT,
 • dostawa towarów i świadczenie usług,
 • obowiązek podatkowy,
 • WNT i WDT,
 • usługi a ich miejsce świadczenia,
 • podstawa opodatkowania,
 • zwolnienia z podatku i struktura,
 • odliczenia i zwrot podatku,
 • pojazdy samochodowe,
 • korekta podatku należnego i naliczonego,
 • deklaracje VAT.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2019 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kursy księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl