Analiza sprawozdań finansowych – powtórzenie materiału przed egzaminem, III termin, 20 maja 2021

Analiza sprawozdań finansowych – powtórzenie materiału przed egzaminem, III termin, 20 maja 2021

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 295 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
23/04/2021

Podczas zajęć zrealizowany zostanie program powtórzeniowy przed egzaminem ze Sprawozdań Finansowych i ich analizy w PIBR 

Koszt zajęć:

295 zł +23% VAT – dla uczestników kursów w Centrum Edukacji Ekspert
320 zł + 23% VAT- dla pozostałych osób.

Zajęcia odbędą się tylko w trybie on-line w godz. 09:30-16:15 (8 godz. lekcyjnych).

Materiały do zajęć powtórzeniowych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

Sprawdź:

Program szkolenia:

Analiza finansowa

 1. Analiza bilansu, analiza rachunku zysków i strat.
 2. Analiza przepływów pieniężnych i zarządzanie środkami pieniężnymi.
 3. Modele jednowskaźnikowe (analiza dyskryminacyjna).
 4. Uwzględnianie inflacji w analizie finansowej.
 5. Zarządzanie kapitałem obrotowym.
 6. Analiza odchyleń.
 7. Analiza wskaźników przepływów pieniężnych.
 8. Analiza rentowności i płynności i efektywności.
 9. Analiza metodą Du Ponta.
 10. Analiza wskaźników rynku kapitałowego.
 11. Próg rentowności.
 12. Dźwignia operacyjna i finansowa.
 13. Analiza tworzenia wartości w przedsiębiorstwie – EVA.
 14. Wstępna ocena sytuacji jednostki na podstawie raportu rocznego.
 15. Wskaźniki wstępnej oceny sytuacji jednostki na podstawie sprawozdania finansowego: wskaźniki dynamiki i wskaźniki struktury składników majątkowych
  i  źródeł ich finansowania.
 16. Przygotowanie sprawozdań finansowych do dokonania analizy.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe