Prace badawczo rozwojowe – wartości niematerialne i prawne

Prace badawczo rozwojowe – wartości niematerialne i prawne

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 590 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 590 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
05/06/2024

Szkolenie “prace badawczo rozwojowe – wartości niematerialne i prawne”.

skierowane jest do osób, zajmujących się księgowością, które chcą uporządkować swoją wiedzę, oraz zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi przez regulacje prawne w zakresie krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego dla WNiP.

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej i na bieżąco komunikować się z wykładowcą za pomocą mikrofonu lub czatu. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Koszt szkolenia:

590 zł + 23% VAT.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

09:00-15:45

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15

Wykładowca:

dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym m.in. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Zapewniamy uczestnikom:

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
 • serwis kawowy, w przypadku uczestnictwa w sali szkoleniowej.
Szkolenie
Szkolenie “prace badawczo rozwojowe – wartości niematerialne i prawne” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia księgowość.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program szkolenia 

Wartości niematerialne w prawie bilansowym

 1. Regulacje prawne w zakresie krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego dla WNiP.
 2. Definicje i klasyfikacja działalności innowacyjnej, prac badawczych i rozwojowych z uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym i nauce:
  • wyjaśnienie specyfiki działalności innowacyjnej i form jej prowadzenia.
  • definicje i klasyfikacja nakładów działalności badawczej i rozwojowej z punktu widzenia UoR, MSR i ustaw podatkowych.
 3. Prawa autorskie, jako element prac rozwojowych, badawczych oraz jako odrębny element wartości niematerialnej.
 4. Prace badawcze w świetle UoR, MSR w tym prezentacja ponoszonych nakładów w księgach i sprawozdaniu – także przy prowadzeniu działalności na zlecenie.
 5. Prace rozwojowe w świetle UoR, MSR i ustaw podatkowych:
  • wycena i moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych,
  • wycena i ujmowanie w trakcie realizacji i na moment ich ukończenia,
  • wycena prac, jako składnika WNiP,
  • zasady amortyzacji prac rozwojowych – podobieństwa i różnice między prawem bilansowym a podatkowym,
  • testy na utratę wartości,
  • ujawnienia i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 6. Prace rozwojowe w innych regulacjach prawnych w tym regulacje KSH dotyczące ograniczeń w podziale wyniku finansowym netto w spółkach kapitałowych aktywujących nakłady na prace rozwojowe.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe