Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w praktyce – rachunki i dokumentacja

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w praktyce – rachunki i dokumentacja

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Renata Majewska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 440 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
czerwiec 2021

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w praktyce – rachunki i dokumentacja

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – szkolenie ma na celu przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych pracodawcy do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Wykładowca dokładnie omówi aspekty działania PPK, zwłaszcza finansowe – kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń, stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu. Szczegółowo przedstawi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących system PPK, ich formę i terminy zawarcia oraz inne dokumenty tworzone i gromadzone w związku z PPK. Szkolenie przybiera formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, zgłaszać uwagi, sugestie, czy rozliczać z wykładowcą przykłady.

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK szkolenie

Termin zajęć

czerwiec 2021 r. 

Cena szkolenia

Koszt szkolenia:  440 zł + VAT

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie oświadczenia.

 

Forma zajęć

Szkolenie Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – rachunki i dokumentacja, będzie przeprowadzone w formie webinaru czyli transmisji online w czasie rzeczywistym transmisja online – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Renata Majewska – prawnik, ekspert prawa pracy, szkoleniowiec i dydaktyk. Od wielu lat prowadzi specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu prawa pracy, zasiłków (ZUS) i ubezpieczeń społecznych dla działów kadrowo-płacowych zarówno firm, jak i instytucji oraz urzędów.

Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy, zasiłków (ZUS) i ubezpieczeń społecznych, w tym m.in: „Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych”, „Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków”, „Podróże pracowników i innych Grup zawodowych – skutki podatkowe i składkowe”.

Prowadzi zajęcia w ujęciu interdyscyplinarnym, co oznacza, że zagadnienia ujmowane są kompleksowo w aspekcie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, cywilnego  i podatkowego.

Zapewniamy

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały,
 • akty prawne,
 • możliwość skorzystania ze szkolenia w formie transmisji online na żywo z możliwością zadawania pytań.

Program:

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) – szkolenie jak wdrożyć i realizować krok po kroku

Zgłaszanie do PPK osób zatrudnionych

 1. Kto może zostać uczestnikiem programu.
 2. Uczestnictwo z automatu (pracobiorcy młodsi) i na wniosek (pracobiorcy starsi).
 3. Zapisanie do programu – na czym polega od strony technicznej (umieszczenie na liście uczestników, rejestracja w instytucji finansowej, otworzenie rachunku PPK).
 4. Omówienie informacji dla starszych osób o możliwości przystąpienia do PPK na ich wniosek (wzór).
 5. Wniosek starszej osoby o jej zapisanie do PPK.
 6. Zgłaszanie do PPK osób pozostających w zatrudnieniu 1.01.2021.
 7. Zgłaszanie do PPK osób przyjmowanych do pracy w okresie przejściowym.
 8. Zgłaszanie do PPK osób zatrudnianych po dacie zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK.
 9. Zasady ustalania minimalnego stażu 90 dni zatrudnienia u danego pracodawcy.
 10. Spóźnione uzyskanie członkostwa wskutek niezawarcia na czas umowy o prowadzenie PPK.
 11. Zgłaszanie do PPK pracowników/zleceniobiorców na długich zwolnieniach lekarskich oraz na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim. czy ojcowskim.
 12. Zgłaszanie do PPK pracowników na urlopach bezpłatnych.

Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

 1. omówienie wzoru deklaracji rezygnacji.
 2. terminy składania deklaracji rezygnacji.
 3. skutki złożonej deklaracji.
 4. sposoby powrotu do programu po złożeniu deklaracji rezygnacji:

– wniosek o wznowienie wpłat do PPK i jego skutki,

– wznowienie wpłat z automatu przez pracodawcę raz na 4 lata (omówienie związanej z tym dokumentacji).

Wpłaty do PPK na liście płac

 1. Wpłaty podstawowe i dodatkowe.
 2. Omówienie informacji dla uczestnika o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej.
 3. Wpłaty finansowane przez pracodawcę i uczestnika.
 4. Zawieszenie wpłat w sytuacjach kryzysowych.
 5. Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika (omówienie deklaracji finansowania wpłaty podstawowej).
 6. Terminy naliczania, potrącania i dokonywania wpłat do PPK.
 7. Opodatkowanie i oskładkowanie wpłat finansowanych przez pracodawcę.
 8. Moment powstania przychodu z tytułu wpłat finansowanych przez pracodawcę.
 9. Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.
 10. Rozliczenie na liście płac wpłat do PPK potrącanych z wynagrodzenia pracownika, zleceniobiorcy, członka RN i osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”.

Wpłaty do PPK w sytuacjach szczególnych

 1. Skutki zbyt późnego zgłoszenia zatrudnionego do PPK.
 2. Konsekwencje zbyt wczesnego zapisania do PPK.
 3. Wpłaty do PPK a zwrot nadpłaty pensji w trybie uproszczonym.
 4. Wpłaty do PPK po rozwiązaniu stosunku pracy.
 5. Wpłaty do PPK po śmierci uczestnika.
 6. Wpłaty do PPK w razie dokonania wypłaty i zwrotu środków.

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK

 1. Wpłaty do PPK a podstawa dokonania potrącenia.
 2. Ustalanie kwot wolnych uczestnika PPK, w tym korzystającego ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 3. Przykłady na dokonywanie potrąceń.

Obowiązki informacyjne pracodawcy względem uczestnika PPK

 1. Obowiązek poinformowania osób w wieku pow. 55 lat o możliwości przystąpienia do PPK na ich wniosek.
 2. Obowiązek poinformowania każdego uczestnika o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej i obniżenia wpłaty podstawowej.
 3. Obowiązek poinformowania nowozatrudnionego, który złożył oświadczenie o posiadaniu innych rachunków PPK, o konieczności złożenia za niego wniosku o wypłatę transferową.
 4. Obowiązek poinformowania osoby, przeniesionej do nowego programu PPK wskutek wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o zarządzanie PPK, o konieczności złożenia za nią wniosku o wypłatę transferową.
 5. Obowiązek poinformowania osób, które złożyły deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, do końca lutego raz na 4 lata (po raz pierwszy do końca lutego 2023) o konieczności wznowienia za nich wpłat od kwietnia, chyba że znowu zgłoszą deklaracje rezygnacji.

Obowiązki informacyjne instytucji finansowej względem uczestnictwa

 1. Informacja powitalna.
 2. Informacja roczna.
 3. Informacja końcowa.

Dokumentacja PPK

 1. Pozostałe dokumenty dotyczące obsługi PPK.
 2. Miejsce i czas ich przechowywania.
 3. Dane osobowe przekazywane instytucji finansowej.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe