Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Dorota Mikulska
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 340 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
27/09/2021

Cel zajęć

  • Zaprezentowanie i przećwiczenie funkcji arkusza kalkulacyjnego MS Excel, które mogą być przydatne podczas przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.
  • Identyfikacja procedur badania, podczas których można wykorzystać arkusz kalkulacyjny dla usprawnienia pracy.
  • Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel.
  • Uczestnik powinien posiadać wiedzę z excela na poziomie podstawowym.

Szkolenie obejmuje 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2021 r. z bloku rewizja finansowa.

Szkolenie jest realizowane w ramach naszej oferty na Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

27 września 2021 r. w godz. 9:00-15:45

Płatności

Koszt szkolenia: 340 zł netto (418,20 zł brutto)

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru czyli transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy, można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Pytania w trakcie szkolenia, można zadawać wykładowcy werbalnie lub wykorzystać do tego celu czat. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Dr nauk ekon. Biegły Rewident Dorota Mikulska – ekonomista, biegły rewident, członek Regionalnej Rady RO PIBR w Lublinie, wieloletni wykładowca uczelni wyższych, biegły sądowy, autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ekspert wydawnictwa Wolters Kluwer SA. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu szkoleń, w tym obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Prowadzi własną kancelarię audytorską.

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych umiejętności.

Informacje

Prosimy o podanie w formularzu zgłoszeniowym, w rubryce komentarz, numeru biegłego rewidenta. 

Dokonując zgłoszenia na szkolenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Ecovis System Rewident Sp. z o.o., w zakresie niezbędnym do zgłoszenia Państwa uczestnictwa w szkoleniu do PIBR.

Program szkolenia obligatoryjnego na biegłego rewidenta:

Przegląd procedur badania, które można usprawnić korzystając z arkusza kalkulacyjnego.
Przykładowe procedury:
• przegląd analityczny,
• badanie wyrywkowe,
• generowanie liczb losowych,
• wybór próby,
• ekstrapolacja wyników badania wyrywkowego na całą populację.

Importowanie danych niezbędnych podczas procesu badania.
Importowanie danych z typowych źródeł.

Podstawy statystyki w badaniu sprawozdań finansowych z wykorzystaniem Excela:
• generowanie liczb losowych,
• losowanie próbki do badania wyrywkowego,
• analiza testów przeprowadzonych na próbie,
• ekstrapolowanie wyników na całą populację.

Przegląd najbardziej przydatnych funkcji:
• jeżeli,
• licz.jeżeli,
• suma.warunków,
• licz.warunki,
• mediana,
• złącz teksty,
• wyszukaj.pionowo,
• funkcje daty i czasu.

Tabele przestawne:
• Możliwości tabel przestawnych do szybkiego analizowania dużych ilości danych.
• Poprawne przygotowanie danych dla tabeli przestawnej.
• Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu tabel przestawnych.
• Przydatne narzędzia usprawniające korzystanie z tabel przestawnych.

Pozostałe zagadnienia:
• Przydatne skróty klawiszowe.
• Usprawnianie pracy z arkuszem przy wykorzystaniu tabel.
• Filtrowanie.
• Ograniczenie formatu lub zakresu danych, które można wprowadzić do określonych
pół arkusza .

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe