Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji – szkolenie na zamówienie

Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji – szkolenie na zamówienie

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
Termin:

Cel szkolenia “Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji”:  

Objaśnienie obowiązku, celów i zasad przeprowadzenia inwentaryzacji z uwzględnieniem najnowszych przepisów prawa w tym zakresie. Poprzez omówienie praktycznych przykładów zostanie uporządkowana wiedza, która umożliwi im rzetelne i sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji. 

Oferta skierowana jest do pracowników działów księgowości w przedsiębiorstwach oraz jednostkach budżetowych, przedsiębiorców, pracowników działów organizacyjo-administracyjnych zajmujących się środkami trwałymi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie zagadnień podatkowych i rachunkowych związanych ze środkami trwałymi.

transmisja online lub sala wykładowa

Forma zajęć

Poza tradycyjną formą stacjonarną “Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji za 2020 r” prowadzone będzie również w formie transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to nowatorska forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Kurs stacjonarny jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert w Warszawie.

Wykładowca

Dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. Autorka wielu  publikacji z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym m.in. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Zapewniamy

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały,
 • akty prawne,
 • możliwość skorzystania ze szkolenia w formie transmisji online na żywo z możliwością zadawania pytań.

PROGRAM 

 1. Regulacje prawne i ich wpływ na organizację pracy przy inwentaryzacji.
 2. Etapy, harmonogram (terminy) i odpowiedzialność w procesie inwentaryzacji – sprawdź czy wszystko zostało terminowo przeprowadzone.
 3. Spis z natury – prawidłowe zasady przebiegu, błędy i ich wpływ na rozliczenie za 2020 r.
  • Przygotowanie inwentaryzacji – czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury
  • Przebieg i dokumentacja spisu z natury
  • arkusze spisowe
  • spis składników trudnych do pomiaru
  • dokumentacja spisu z natury
  • Czynności po zakończeniu spisu z natury
  • Inwentaryzacja zapasów
  • Inwentaryzacja środków trwałych
  • Inwentaryzacja obcych składników majątkowych
  • Inwentaryzacja środków pieniężnych
  • Najczęściej spotykane błędy
 4. Zasady przebiegu inwentaryzacji metodą potwierdzenia salda prawidłowe zasady przebiegu, błędy i ich wpływ na rozliczenie za 2020 r.
  • Zasady wykorzystywania informacji uzyskanych w trakcie inwentaryzacji
  • Najczęściej spotykane błędy
  • Wykorzystanie informacji z inwentaryzacji a odpisy aktualizacyjne
 5. Zasady przebiegu inwentaryzacji metodą weryfikacji prawidłowe zasady przebiegu, błędy i ich wpływ na rozliczenie za 2020 r
  • Zasady weryfikowania wybranych pozycji aktywów i pasywów
  • Najczęściej spotykane błędy
 6. Warunki i sposób kompensowania niedoborów i nadwyżek
 7. Odpowiedzialność materialna pracowników i sposób ich rozliczania
 8. Różnice inwentaryzacyjne – ich rodzaje oraz rozliczanie:
  • rozliczenie inwentaryzacji nieruchomości i majątku ruchomego,
  • niedobory kasowe,
  • postępowanie w razie różnic nieistotnych.
  • Księgowe i podatkowe ujęcie różnic inwentaryzacyjnych
  • Różnice inwentaryzacyjne a podatek VAT
 9. Podsumowanie i pytania

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe