Prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Liczba godzin:
66 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 1900 ,- PLN
 • szkolenie online: 2098 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
04/12/2020

Cel zajęć:

Kurs na biegłego rewidenta przygotowuje uczestników do egzaminu pisemnego w PIBR z przedmiotu “Prawo – prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo regulujące działalność gospodarczą”. Podczas kursu uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się aktami prawnymi. Cele kursu realizowane będą przez udział w wykładach , aktywny udział w ćwiczeniach, rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów zarówno na zajęciach jak i w czasie pracy własnej w domu.

Kurs przygotowuje do egzaminu PIBR:

Prawo – prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące działalność gospodarczą.

Terminy zajęć:

4-6 grudnia 2020 r.
29-31 stycznia 2021 r.
12-14 lutego 2021 r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą :

w piątki w godz. 16:00 – 21:00
w soboty w godz. 09:00 – 15:45
w niedziele w w godz. 09:00 – 15:00

Wykładowcy:

Zapraszamy sprawdzoną kadrę specjalistów: praktyków i dydaktyków. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Zapewniamy:

Niezbędne materiały szkoleniowe, książki, ustawy i rozporządzenia.

W przypadku zmiany przepisów po zakończeniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom:

 • wyciągi ze zmienionych przepisów,
 • nowe materiały autorskie dotyczące istotnych zmian.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość  jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat”).

Terminy egzaminów PIBR w 2020/2021 r.

I.  ​4 marca 2021 r.
II.  22 kwietnia 2021 r.
III.  10 czerwca 2021 r.
1 października 2020 r. – termin uzupełniający dla egzaminu odwołanego z dnia 23 kwietnia 2020 r.
19 listopada 2020 r. – termin uzupełniający dla egzaminu odwołanego z dnia 4 czerwca 2020 r

Płatności:

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz kosztów przesyłki kurierskiej materiałów szkoleniowych, która kalkulowana jest w zależności od ich wagi.
W przypadku zmiany trybu zajęć na zajęcia online, opłata za dostęp do platformy internetowej: 3 zł za każdą godz. lekcyjną zajęć (66 zł za zjazd).

 

Firma Centrum Edukacji Ekspert posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program kursu: PRAWO – PRAWO CYWILNE, PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH…

 1.  Podstawy prawa
 2.  Prawo cywilne
 3.  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 4.  Prawo spółek
 5.  Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
 6.  Prawo regulujące działalność gospodarczą

Szczegółowy program

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2020 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl