Prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Liczba godzin:
66 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 2600 ,- PLN
 • szkolenie stacjonarne: 2600 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
26/01/2024 - 25/02/2024

Cel zajęć:

Kurs na biegłego rewidenta przygotowuje uczestników do egzaminu pisemnego w PIBR z przedmiotu “Prawo – prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo regulujące działalność gospodarczą”. Podczas kursu uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się aktami prawnymi. Cele kursu realizowane będą przez udział w wykładach , aktywny udział w ćwiczeniach, rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów zarówno na zajęciach jak i w czasie pracy własnej w domu.

Kurs przygotowuje do egzaminu PIBR:

Prawo – prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące działalność gospodarczą.

Terminy zajęć:

I zjazd: 26-27-28 stycznia 2024 r.
II zjazd: 09-10-11 lutego 2024 r.
III zjazd: 23-24-25 lutego 2024 r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą :

w piątki w godz. 16:00 – 21:00
w soboty w godz. 09:00 – 16:00
w niedziele w w godz. 09:00 – 16:00

Wykładowcy:

Zapraszamy sprawdzoną kadrę specjalistów: praktyków i dydaktyków. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Płatności:

Koszt zajęć: 2600 zł (VAT zw)
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie nieoprocentowane raty.
Sprawdź również możliwości dofinansowania kursu.

Zapewniamy:

Niezbędne materiały szkoleniowe, książki, ustawy i rozporządzenia.

W przypadku zmiany przepisów po zakończeniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom, wyciągi ze zmienionych przepisów,

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość  jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat”).

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z § 22 ust.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Terminy egzaminów PIBR r.:

2023/2024 r.:

I. 30.11.2023 r.
II. 18 kwietnia 2024 r.
III. 6 czerwca 2024 r.

Program kursu:

PRAWO – PRAWO CYWILNE, PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 1.  Podstawy prawa
 2.  Prawo cywilne
 3.  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 4.  Prawo spółek
 5.  Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
 6.  Prawo regulujące działalność gospodarczą

Szczegółowy program

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe