Prawo podatkowe cz. I (kurs na zamówienie)

Prawo podatkowe cz. I (kurs na zamówienie)

Liczba godzin:
44 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1500 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
czerwiec 2022 r.

Celem kursu “Prawo podatkowe cz. I”

 jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego w PIBR  dla kandydatów na biegłych rewidentów z przedmiotu “Prawo Podatkowe I”. Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się aktami prawnymi. Cele kursu realizowane będą przez udział uczestników w wykładach , aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów  zarówno na zajęciach jak i w czasie pracy własnej w domu.

cee kurs na biegłego rewidenta Prawo podatkowe cz. I

Terminy zajęć:

I – czerwiec 2022 r.
II – czerwiec 2022 r.

Wykładowcy:

biegli rewidenci, doradcy podatkowi, łączący warsztat dydaktyczny z ogromnym doświadczeniem praktycznym. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Zapewniamy:

Wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, książki, ustawy i rozporządzenia.

W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom:
– wyciągi ze zmienionych przepisów,
– nowe materiały autorskie dotyczące istotnych zmian.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość  jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat“).

Terminy egzaminów PIBR
 
I termin:  
II termin: 
III termin: 

Płatności:

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz kosztów przesyłki kurierskiej materiałów szkoleniowych, która kalkulowana jest w zależności od ich wagi.

Firma Centrum Edukacji Ekspert posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

 

 

Program kursu: PRAWO PODATKOWE (część I)

 1.  Zagadnienia ogólne.
 2. Materialne prawo podatkowe.
 3.  Formalne prawo podatkowe.
 4.  Szczegółowe prawo podatkowe:
  • Podatek od towarów i usług,
  • Podatek akcyzowy,
  • Opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • Podatek od gier.
 5. Prawo celne.
 6. Prawo karne skarbowe.

Szczegółowy program:

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe