Prawo podatkowe cz. I

Prawo podatkowe cz. I

Liczba godzin:
44 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1800 ,- PLN
 • szkolenie stacjonarne: 1800 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
22/03/2024 - 07/04/2024

Celem kursu “Prawo podatkowe cz. I”

 jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego w PIBR  dla kandydatów na biegłych rewidentów z przedmiotu “Prawo Podatkowe I”. Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się aktami prawnymi. Cele kursu realizowane będą przez udział uczestników w wykładach , aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie kazusów zarówno na zajęciach jak i w czasie pracy własnej w domu.

cee kurs na biegłego rewidenta Prawo podatkowe cz. I

Terminy zajęć:

Dla osób przygotowujących się do egzaminu kwietniowego w 2024 r.

I zjazd: 22-23-24 marca 2024 r.
II zjazd: 05-06-07 kwietnia 2024 r.

w piątki w godz. 16:00-21:00
w soboty i niedziele  w godz. 09:00-15:45

Wykładowcy:

biegli rewidenci, doradcy podatkowi, łączący warsztat dydaktyczny z ogromnym doświadczeniem praktycznym. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Płatności:

Cena kursu: 1800 zł (VAT zw)
Sprawdź również możliwości dofinansowania kursu.

Zapewniamy:

Wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, książki, ustawy i rozporządzenia.

W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom, wyciągi ze zmienionych przepisów,

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość  jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat“).

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z § 22 ust.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Terminy egzaminów PIBR

2023/2024 r.:

I termin: 14 grudnia 2023 r.
II termin: 25 kwietnia 2024 r.
III termin: 13 czerwca 2024 r.

Kurs “Prawo podatkowe cz. I”  jest realizowany w ramach naszej oferty na kursy dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program kursu: PRAWO PODATKOWE (część I)

 1.  Zagadnienia ogólne.
 2. Materialne prawo podatkowe.
 3.  Formalne prawo podatkowe.
 4.  Szczegółowe prawo podatkowe:
  • Podatek od towarów i usług,
  • Podatek akcyzowy,
  • Opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • Podatek od gier.
 5. Prawo celne.
 6. Prawo karne skarbowe.

Szczegółowy program:

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe