Prawo podatkowe cz. I

Prawo podatkowe cz. I

Liczba godzin:
44 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 1500 ,- PLN
 • szkolenie online: 1500 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
21/01/2022

Celem kursu “Prawo podatkowe cz. I”

 jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego w PIBR  dla kandydatów na biegłych rewidentów z przedmiotu “Prawo Podatkowe I”. Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się aktami prawnymi. Cele kursu realizowane będą przez udział uczestników w wykładach , aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów  zarówno na zajęciach jak i w czasie pracy własnej w domu.

cee kurs na biegłego rewidenta Prawo podatkowe cz. I

Terminy zajęć:

I zjazd: 21-23 stycznia 2022 r.
II zjazd: 4-6 lutego 2022 r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą :

w piątki w godz. 16:00-21:00
w soboty  w godz. 09:00-16:00
w niedziele w godz. 09:00-16:00

Wykładowcy:

biegli rewidenci, doradcy podatkowi, łączący warsztat dydaktyczny z ogromnym doświadczeniem praktycznym. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Zapewniamy:

Wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, książki, ustawy i rozporządzenia.

W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom, wyciągi ze zmienionych przepisów,

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość  jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat“).

Terminy egzaminów PIBR
 
I termin: 29 kwietnia 2021 r.
II termin: 17 czerwca 2021 r.
III termin: 10 marca 2022 r.
IV termin: 21 kwietnia 2022 r.
V termin: 9 czerwca 2022 r.

Płatności:

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz kosztów przesyłki kurierskiej materiałów szkoleniowych, która kalkulowana jest w zależności od ich wagi.
W przypadku zmiany trybu zajęć na zajęcia online, opłata za dostęp do platformy internetowej: 3 zł za każdą godz. lekcyjną zajęć (66 zł za zjazd).

Firma Centrum Edukacji Ekspert posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Kurs “Prawo podatkowe cz. I”  jest realizowany w ramach naszej oferty na kursy dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program kursu: PRAWO PODATKOWE (część I)

 1.  Zagadnienia ogólne.
 2. Materialne prawo podatkowe.
 3.  Formalne prawo podatkowe.
 4.  Szczegółowe prawo podatkowe:
  • Podatek od towarów i usług,
  • Podatek akcyzowy,
  • Opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • Podatek od gier.
 5. Prawo celne.
 6. Prawo karne skarbowe.

Szczegółowy program:

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe