Prawo podatkowe cz.II

Prawo podatkowe cz.II

Liczba godzin:
44 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1800 ,- PLN
 • szkolenie stacjonarne: 1800 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
sierpień - wrzesień 2024

Celem zajęć

jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego w PIBR  dla kandydatów na biegłych rewidentów z przedmiotu “Prawo Podatkowe II “.Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się aktami prawnymi. Cele kursu realizowane będą przez udział uczestników w wykładach , aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów  zarówno na zajęciach jak i w czasie pracy własnej w domu.

Terminy zajęć:

I  zjazd: sierpień 2024 r.
II zjazd: wrzesień 2024 r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

 • w piątki w godz. 16:00-21:00
 • w soboty w godz. 09:00-16:00
 • w niedziele w godz. 09:00-16:00

Wykładowcy:

Biegli rewidenci i doradcy podatkowi, pracownicy naukowi wyższych uczelni, łączący warsztat dydaktyczny z ogromnym doświadczeniem. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Płatności:

Koszt zajęć: 1800 zł (VAT zw)
Sprawdź również możliwości dofinansowania kursu.

Zapewniamy:

wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, ustawy i rozporządzenia.

W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom, wyciągi ze zmienionych przepisów.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat“).

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z § 22 ust.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Terminy egzaminów PIBR 

2023/2024 r. 

I.  21 września 2023 r.
II.  9 listopada 2023 r.
III.  11 kwietnia 2024 r. 

Program kursu: Prawo podatkowe cz.II :

 1. Podatki  dochodowe od dochodów z działalności gospodarczej
 2.  Podatek  od nieruchomości
 3. Podatek  od środków transportowych
 4. Podatek  rolny
 5. Podatek  leśny
 6. Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą
 7. Obciążenia  jednostek  z tytułu wniesienia kapitału przez Skarb Państwa
 8. Podatek  od niektórych instytucji  finansowych

 

Szczegółowy program:  

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe