Prawo podatkowe cz.II

Prawo podatkowe cz.II

Liczba godzin:
44 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 1420 ,- PLN
 • szkolenie online: 1552 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
sierpień 2021

Celem zajęć

jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego w PIBR  dla kandydatów na biegłych rewidentów z przedmiotu “Prawo Podatkowe II “.Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się aktami prawnymi. Cele kursu realizowane będą przez udział uczestników w wykładach , aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów  zarówno na zajęciach jak i w czasie pracy własnej w domu.

Terminy zajęć:

I  zjazd: sierpień 2021 r.
II zjazd:  wrzesień 2021 r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

 • w piątki w godz. 16:00-21:00
 • w soboty w godz. 09:00-15:45
 • w niedziele w godz. 09:00-15:45

Wykładowcy:

Biegli rewidenci i doradcy podatkowi, pracownicy naukowi wyższych uczelni, łączący warsztat dydaktyczny z ogromnym doświadczeniem. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Zapewniamy:

wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, ustawy i rozporządzenia.

W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom:
– wyciągi ze zmienionych przepisów,
– nowe materiały autorskie dotyczące istotnych zmian.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat“).

Płatności:

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz kosztów przesyłki kurierskiej materiałów szkoleniowych, która kalkulowana jest w zależności od ich wagi.
W przypadku zmiany trybu zajęć na zajęcia online, opłata za dostęp do platformy internetowej: 3 zł za każdą godz. lekcyjną zajęć (66 zł za zjazd).

Terminy egzaminów PIBR 

I.  24 września 2020 r. 
II.  5 listopada 2020 r.
III.  15 kwietnia 2021 r. 
21 stycznia 2021 r. termin uzupełniający dla egzaminu odwołanego z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Firma Centrum Edukacji Ekspert posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program kursu: Prawo podatkowe cz.II :

 1. Podatki  dochodowe od dochodów z działalności gospodarczej
 2.  Podatek  od nieruchomości
 3. Podatek  od środków transportowych
 4. Podatek  rolny
 5. Podatek  leśny
 6. Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą
 7. Obciążenia  jednostek  z tytułu wniesienia kapitału przez Skarb Państwa
 8. Podatek  od niektórych instytucji  finansowych

 

Szczegółowy program:  

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2020 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl