Prawo pracy z elementami podatkowymi – warsztaty praktyczne

Prawo pracy z elementami podatkowymi – warsztaty praktyczne

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
Janusz Budzyński
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 420 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie online: 420 ,- PLN + 23% VAT
  • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
maj 2021

Cel szkolenia “Prawo pracy z elementami podatkowymi – warsztaty praktyczne”:

Omówienie aktualnych zagadnień prawa pracy.

CEE Prawo pracy z elementami podatkowymi - warsztaty praktyczne

Wykładowca:

Janusz Budzyński – biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, doświadczony dydaktyk i praktyk. Począwszy od 1996r. uczestniczy przy badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dla kandydatów na doradców podatkowych.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

10:00-15:45

Uczestnikom zapewniamy:

autorskie materiały szkoleniowe, konsultacje z wykładowcą, serwis kawowy.

 

Szkolenie “Prawo pracy z elementami podatkowymi – warsztaty praktyczne” jest realizowane w ramach naszej oferty na kursy kadry i płace.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program szkolenia:

1.Umowy o pracę i  rodzaje umów o pracę:
a) równe traktowanie przy zatrudnieniu,
b) stosunek pracy i miejsce wykonywania pracy,
c) rodzaje umów,
d) wygaśnięcie umów na czas określony,
e) rozwiązywanie umów o pracę,
f) nieprawidłowości związane z rozwiązaniem umów o pracę,
g) okresy wypowiedzenia,
h) obowiązki pracodawcy i pracownika,
i) odszkodowania za wypowiedzenia umów,
j) nieprawidłowości związane z rozwiązaniem umów o pracę,
k) podróże służbowe,
l) młodociani i ich zatrudnianie.

2. Formy zatrudnienia
a) zatrudnianie pracowników w formie telepracy,
b) stosunek pracy na podstawie powołania,
c) stosunek pracy na podstawie wyboru,
d) ustalanie wynagrodzenie za pracę,
e) ochrona wynagrodzenia za pracę,
f) potrącenia z wynagrodzeń,
g) regulaminy związane ze stosunkiem pracy,
h) kary porządkowe,
i) odpowiedzialność pracowników również za zobowiązania podatkowe.

3. Czas pracy
a) normy i wymiar czasu pracy,
b) rozkłady czasu pracy,
c) godziny nadliczbowe,
d) praca w porze nocnej,
e) praca w niedziele i święta.

4. Urlopy:
a) urlopy pracownicze,
b) wymiar urlopu,
c) urlopy bezpłatne,
d) świadczenia przysługujące podczas urlopu,
e) rezygnacja z urlopu,
f) powrót do pracy po wykorzystaniu urlopu,
g) ochrona pracownika powracającego z urlopu.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe