Prawo pracy z elementami podatkowymi – warsztaty praktyczne

Prawo pracy z elementami podatkowymi – warsztaty praktyczne

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
Andrzej Radzisław
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 1200 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie stacjonarne: 1300 ,- PLN + 23% VAT
  • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
23/05/2024 - 24/05/2024

Cel szkolenia “Prawo pracy z elementami podatkowymi – warsztaty praktyczne”:

Omówienie aktualnych i planowanych – zagadnień prawa pracy. Podczas szkolenia wykładowca omówi m.in. formy zatrudnienia, umowy o pracę, zagadnienia związne z czasem pracy, urlopami oraz składkami ZUS. Zaprezentowane zostaną zmiany wynikające z Nowego Ładu w zakresie wynagrodzeń, zasiłków oraz podatków. 

CEE Prawo pracy z elementami podatkowymi - warsztaty praktyczne

Wykładowca:

Andrzej Radzisław – radca prawny, ekspert z 20-letnim doświadczeniem w zakresie spraw dot. ubezpieczeń społecznych oraz ponad 15-letnim stażem pracy w Centrali ZUS w Departamencie Ubezpieczeń i Składek.  Pracując w ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS.
Prowadził wykłady z prawa ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek terenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie. Wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Trener z 20 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych, w tym również dla pracowników Oddziałów ZUS. Prowadzi zajęcia w ujęciu interdyscyplinarnym, co oznacza, że zagadnienia ujmowane są kompleksowo w aspekcie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, cywilnego  i podatkowego.

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne/transmisja online.

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs “Prawo pracy z elementami podatkowymi – warsztaty praktyczne” prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Terminy zajęć:

23-24 maja 2024 r. w godz. 09:00-15:00 

Uczestnikom zapewniamy:

autorskie materiały szkoleniowe, konsultacje z wykładowcą, serwis kawowy.

 

Szkolenie “Prawo pracy z elementami podatkowymi – warsztaty praktyczne” jest realizowane w ramach naszej oferty na kursy kadry i płace.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program szkolenia:

1. Zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń

a) zasady stosowania ulgi podatkowej od 2024 r.
b) skala podatkowa 
d) rozliczanie wynagrodzeń wypłaconych na przełomie roku,
e) zmiany w zakresie naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i innych ubezpieczonych,
f) obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki – nowe zasady obowiązujące od stycznia 2022 r.
g) zmiany w ustalaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych
h) niepobieranie zaliczki na wniosek zleceniobiorcy.
i) rozliczanie składek w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek – zagrożenia dla płatnika
j) ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika m.in.

  • ulga 4+,
  • ulga dla osób uprawnionych do emerytury,
  • ulga dla powracających,

k) zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania małżonków i rodziców samotnie wychowujących dzieci
l) zmiana dotycząca kosztów uzyskania przychodów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich
m) nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego- pełnienie funkcji na podstawie aktu powołania – m.in. składki za członków zarządu

2. Ustawa zasiłkowa

a) Ustalanie okresu zasiłkowego – w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia, niezdolności do pracy w okresie ciąży,
b) ustalanie podstawy do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego po przerwie,
c) zasady wypłaty zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia,
d) skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia,
e) świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia osób mających ustalone prawo do rent i emerytur,
f) nowe uprawnienie ZUS-u do pozyskiwania danych i informacji, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, od ubezpieczonych, płatników składek,
g) zmiany w zakresie odzyskiwania przez ZUS nienależnie wypłaconych zasiłków,
h) zmiany w ustawie wypadkowej.

 3.Umowy o pracę i  rodzaje umów o pracę:

a) równe traktowanie przy zatrudnieniu,
b) stosunek pracy i miejsce wykonywania pracy,
c) rodzaje umów,
d) wygaśnięcie umów na czas określony,
e) rozwiązywanie umów o pracę,
f) nieprawidłowości związane z rozwiązaniem umów o pracę,
g) okresy wypowiedzenia,
h) obowiązki pracodawcy i pracownika,
i) odszkodowania za wypowiedzenia umów,
j) nieprawidłowości związane z rozwiązaniem umów o pracę,
k) podróże służbowe,
l) młodociani i ich zatrudnianie.

4.Formy zatrudnienia:

a) zatrudnianie pracowników w formie telepracy, praca zdalna
b) stosunek pracy na podstawie powołania,
c) stosunek pracy na podstawie wyboru,
d) ustalanie wynagrodzenie za pracę,
e) ochrona wynagrodzenia za pracę,
f) potrącenia z wynagrodzeń,
g) regulaminy związane ze stosunkiem pracy,
h) kary porządkowe,
i) odpowiedzialność pracowników również za zobowiązania podatkowe.

5.Czas pracy:

a) normy i wymiar czasu pracy,
b) rozkłady czasu pracy,
c) godziny nadliczbowe,
d) praca w porze nocnej,
e) praca w niedziele i święta.

6.Urlopy:

a) urlopy pracownicze,
b) wymiar urlopu,
c) urlopy bezpłatne,
d) świadczenia przysługujące podczas urlopu,
e) rezygnacja z urlopu,
f) powrót do pracy po wykorzystaniu urlopu,
g) ochrona pracownika powracającego z urlopu.

7.Składki na ZUS 

a) zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
b) definicja pracownika w ubezpieczeniach społecznych,
c) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
d) przychody zwolnione od składek,
e) podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne,
f) dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe przekazywane do ZUS-u,
g) składki na FP i FGŚP.

8.Podatki

a) przychody zwolnione od podatku,
b) skala podatkowa,
c) podatek za pracownika przekraczającego I próg podatkowy,
d) kwota zmniejszająca podatek,
e) zwolnienie osób do 26 roku życia z podatku,
f) koszty uzyskania przychodu
g) formularze podatkowe 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe