Prawo pracy z elementami podatkowymi (zawiera Polski Ład) – warsztaty praktyczne

Prawo pracy z elementami podatkowymi (zawiera Polski Ład) – warsztaty praktyczne

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
Andrzej Radzisław
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 860 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 860 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
27/12/2021 - 30/12/2021

Cel szkolenia “Prawo pracy z elementami podatkowymi – warsztaty praktyczne”:

Omówienie aktualnych i planowanych – związanych z Nowym Ładem, zagadnień prawa pracy.

CEE Prawo pracy z elementami podatkowymi - warsztaty praktyczne

Wykładowca:

Andrzej Radzisław – radca prawny, ekspert z 20-letnim doświadczeniem w zakresie spraw dot. ubezpieczeń społecznych oraz ponad 15-letnim stażem pracy w Centrali ZUS w Departamencie Ubezpieczeń i Składek.  Pracując w ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS.
Prowadził wykłady z prawa ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek terenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie. Wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Trener z 20 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych, w tym również dla pracowników Oddziałów ZUS. Prowadzi zajęcia w ujęciu interdyscyplinarnym, co oznacza, że zagadnienia ujmowane są kompleksowo w aspekcie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, cywilnego  i podatkowego.

Terminy zajęć:

27, 30 grudnia 2021 r. w godz. 09:00-15:00

Uczestnikom zapewniamy:

autorskie materiały szkoleniowe, konsultacje z wykładowcą, serwis kawowy.

 

Szkolenie “Prawo pracy z elementami podatkowymi – warsztaty praktyczne” jest realizowane w ramach naszej oferty na kursy kadry i płace.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program szkolenia:

      1. Umowy o pracę i  rodzaje umów o pracę:
          a) równe traktowanie przy zatrudnieniu,
          b) stosunek pracy i miejsce wykonywania pracy,
          c) rodzaje umów,
          d) wygaśnięcie umów na czas określony,
          e) rozwiązywanie umów o pracę,
          f) nieprawidłowości związane z rozwiązaniem umów o pracę,
          g) okresy wypowiedzenia,
          h) obowiązki pracodawcy i pracownika,
          i) odszkodowania za wypowiedzenia umów,
          j) nieprawidłowości związane z rozwiązaniem umów o pracę,
          k) podróże służbowe,
          l) młodociani i ich zatrudnianie.

 1. Formy zatrudnienia:
  a) zatrudnianie pracowników w formie telepracy, praca zdalna
  b) stosunek pracy na podstawie powołania,
  c) stosunek pracy na podstawie wyboru,
  d) ustalanie wynagrodzenie za pracę,
  e) ochrona wynagrodzenia za pracę,
  f) potrącenia z wynagrodzeń,
  g) regulaminy związane ze stosunkiem pracy,
  h) kary porządkowe,
  i) odpowiedzialność pracowników również za zobowiązania podatkowe.
 2. Czas pracy:
  a) normy i wymiar czasu pracy,
  b) rozkłady czasu pracy,
  c) godziny nadliczbowe,
  d) praca w porze nocnej,
  e) praca w niedziele i święta.

 3. Urlopy:
  a) urlopy pracownicze,
  b) wymiar urlopu,
  c) urlopy bezpłatne,
  d) świadczenia przysługujące podczas urlopu,
  e) rezygnacja z urlopu,
  f) powrót do pracy po wykorzystaniu urlopu,
  g) ochrona pracownika powracającego z urlopu.

 4. Składki na ZUS (zawiera Polski Ład)
  a) zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  b) definicja pracownika w ubezpieczeniach społecznych,
  c) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
  d) przychody zwolnione od składek,
  e) podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  f) dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe przekazywane do ZUS-u,
  g) składki na FP i FGŚP.

 5. Podatki (zawiera Polski Ład)
  a) przychody zwolnione od podatku,
  b) skala podatkowa,
  c) podatek za pracownika przekraczającego I próg podatkowy,
  d) kwota zmniejszająca podatek,
  e) zwolnienie osób do 26 roku życia z podatku,
  f) koszty uzyskania przychodu,
  g) formularze podatkowe. 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe