Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w bankach

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w bankach

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

8 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Prawnik i wykładowca akademicki, zawodowo związany z bankowością. Naczelnik wydziału oraz administrator bezpieczeństwa informacji w centrali jednego z polskich banków. Absolwent stypendialnego studium podyplomowego z zakresu analizy finansowej banków na Georgetown Uniwersity w Waszyngtonie i Uniwersity of Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. Odbył praktykę w the Office of the Comptroller of the Currency – federalnym nadzorze bankowym Stanów Zjednoczonych. Absolwent innych stypendialnych programów akademickich dla prawników i ekonomistów, organizowanych przez uniwersytety amerykańskie. Autor wielu publikacji i analiz z zakresu prawa bankowego.

Cena:

do uzgodnienia
 1. Zjawisko prania pieniędzy i jego szkodliwy wpływ na gospodarkę:
  • informacje ogólne dotyczące istoty brudnych pieniędzy.
 2. Pranie pieniędzy jako zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego banku:
  • stadia i sposoby prania pieniędzy,
  • mechanizmy sprawcze prania pieniędzy za pośrednictwem banku.
 3. Polskie regulacje w zakresie prania pieniędzy.
 4. Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku:
  • cele i założenia ustawy,
  • zakres przedmiotowy i podmiotowy,
  • zadania, jakie ustawa stawia przed uczestnikami systemu.
 5. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w bankach a tajemnica bankowa:
  • ustawowa regulacja tajemnicy bankowej,
  • tajemnica bankowa w świetle obowiązków nałożonych na banki ustawą z dnia 1 marca 2018 roku,
  • regulacje w zakresie zasad ochrony gromadzonych, przetwarzanych i udostępnianych informacji.
 6. Penalizacja udziału pracowników banków w praniu pieniędzy.
 7. Wewnątrz bankowe programy przeciwdziałania praniu pieniędzy:
  • elementy programu i jego znaczenie dla przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • zasada poznaj swojego klienta.
 8. Obowiązki banków w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy:
  • rozpoznawanie podejrzanych transakcji bankowych,
  • zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowych o podejrzeniu prania pieniędzy.
 9. Rola nadzoru bankowego
 10. Ocena istniejącego systemu zwalczania prania pieniędzy w Polsce.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe