Przełom roku w płacach, najnowsze zmiany

Przełom roku w płacach, najnowsze zmiany

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Beata Tomaszewska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 520 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 520 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
14/12/2022

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotowanie specjalistów z działów kadr i płac, rozliczających wynagrodzenia, do zmian zaplanowanych na przełomie roku w zakresie PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, wskaźników na 2023 i ich wpływu na naliczenia na listach płac.  

zmiany w płacach

Termin zajęć

14 grudnia 2022 r.  w godzinach 9:00 -16:00

Płatności

Koszt szkolenia: 520 zł + VAT

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie oświadczenia.

Forma zajęć

Szkolenie “Przełom roku w płacach, najnowsze zmiany”, będzie przeprowadzone w formie stacjonarnej oraz transmisji online w czasie rzeczywistym –  dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Uczestnicy szkolenia mogą na bieżąco zadawać pytania prowadzącemu, za pomocą czatu lub głosowo. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Beata Tomaszewska – wykładowca, doświadczony specjalista z zakresu naliczania wynagrodzeń oraz prowadzenia spraw karowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała  pracując w dużej medialnej spółce na stanowiskach kierowniczych w działach kadr i płac oraz w wielu mniejszych firmach sektora prywatnego w zakresie kadrowym i płacowym. Zajmowała się nadzorem nad naliczaniem wynagrodzeń, prawem pracy, prawem ubezpieczeń społecznych, obsługą związków zawodowych, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, prowadzeniem procesów rekrutacyjnych, komunikacją,  organizowaniem pracy dużego zespołu, prowadzeniem szkoleń dla kadry kierowniczej. Czynnie uczestniczyła we wdrożeniu systemu komputerowego klasy  ERP  oraz nadzorowała funkcjonowania systemów komputerowych  wspomagających pracę w działach kadrowo płacowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi w przystępny  sposób przekazać  bogatą wiedzę, jednocześnie wykorzystując w czasie zajęć umiejętność powiązania wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową, udzielić wsparcia doradczego i trenerskiego.  Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Warszawie na kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowane materiały autorskie,
 • możliwość skorzystania z webinaru czyli szkolenia w formie transmisji online na żywo z możliwością zadawania pytań,
 • serwis kawowy.

Program szkolenia

1. Nowości w PIT-11.

 • rozbicie wartości dla pracowników, którzy ukończyli wiek emerytalny,
 • zasiłek macierzyński,
 • składka na związki zawodowe,
 • składka zdrowotna 9%,
 • obsługa ulg podatkowych: ulga dla młodych”, „ulga dla pracującego seniora”, „rodzina 4+”, ulga ba powrót”,
 • ulga dla pracowników -ulga dla klasy średniej,
 • podatek odroczony.

2. Obowiązki pracodawcy –PIT- 4R, PIT-8AR, PIT-11 za 2022 rok. na bazie przykładów praktycznych.

 • dla pracowników,
 • dla zleceniobiorców,
 • dla dziełobiorców,
 • członków zarządu,
 • członków rad nadzorczych,
 • menedżerów zatrudnionych w oparciu o kontrakty menedżerskie,
 • dla korzystających z ulg podatkowych.

3. Wskaźniki  płacowe obowiązujące w 2023 roku oraz wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na naliczenia na liście płac.

 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • wskaźniki podatkowe,
 • współczynnik urlopowy,
 • minimalna podstawa zasiłkowa,
 • minimalna stawka godzinowa,
 • kwoty wolne od potrąceń,
 • limity zwolnień podatkowych.

4. Oświadczenia mające wpływ na rozliczanie podatku – zmiany  wchodzące od 1 stycznia 2023 r. 

 • ujednolicenie oświadczeń podatkowych,
 • usystematyzowanie zasad składania i stosowania oświadczeń podatkowych w trakcie i po ustaniu zatrudnienia,
 • rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do składania oświadczenia PIT-2,
 • możliwość złożenia PIT – 2 więcej niż jednemu płatnikowi,
 • zmiany w oświadczeniach dotyczących kosztów uzyskania przychodu.

5. Rozliczenia wynagrodzeń na przełomie roku.

 • współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,
 • przeliczanie składników w podstawie urlopowej ora w podstawie do ekwiwalentu za urlop w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia,
 • ustalanie świadczeń chorobowych na przełomie roku: zasiłek czy wynagrodzenie chorobowe,
 • okres zasiłkowy na przełomie roku,
 • na co należy zwrócić uwagę przy rozliczaniu wynagrodzeń na przełomie roku.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe