Przychody w rachunkowości i podatkach

Przychody w rachunkowości i podatkach

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1200 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 1200 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
kwiecień 2024

Adresaci szkolenia “Przychody w rachunkowości i podatkach”:

Oferta skierowana jest do osób, zajmujących się księgowością, które chcą uporządkować swoją wiedzę, oraz zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę o rachunkowości i odnieść się do regulacji wynikających z MSR i MSSF. Prezentowane zagadnienia przedstawiane będą w ujęciu księgowym i podatkowym.

CEE Przychody w rachunkowości i podatkach

Koszt szkolenia:

1200 zł + 23% VAT.

Terminy zajęć:

kwiecień 2024 r.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

09:00-15:45

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15

Zapewniamy uczestnikom:

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
 • serwis kawowy.
Szkolenie “Przychody w rachunkowości i podatkach” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia księgowość.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program:

Dzień 1

 1. Zasady ujmowania przychodów w świetle prawa bilansowego
  • z uwzględnieniem MSR 18
 2. Problemy związane ze:
  • Sprzedażą produktów, towarów i materiałów
  • Sprzedażą komisową,
  • Sprzedażą barterową,
  • Uznawaniem księgowo reklamacji
 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 4. Podatkowe zasady ujmowania przychodów
  • zasada memoriałowa
  • Moment powstania przychodu
  • Moment powstania przychodu a podatek VAT – obszary różnic

Dzień 2

Przychody z kontraktów długoterminowych i zasady ustalania wyniku na tego typu usługach

 1. Regulacje prawa bilansowego w zakresie kontraktów długoterminowych
 2. Rodzaje umów wg prawa bilansowego
 3. Koszty kontraktu i koszty przedkontraktowe – definicje i warunki aktywowania
 4. Metody bilansowego ujęcia kontraktów długoterminowych i ich wpływ na wynik finansowy – ujęcie przychodów i kosztów
  • Metoda stopnia zaawansowania na podstawie poniesionych kosztów
  • Ustalenie stopnia zaawansowania inną metodą niż na podstawie poniesionych kosztów
  • Metoda zysku zerowego
 5. Podatkowe ujęcie kontraktów długoterminowych
 6. Podatek odroczony a kontrakty długoterminowe

 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe