Przychody wg MSSF 15

Przychody wg MSSF 15

Liczba godzin:
3 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 170 ,- PLN + 23% VAT
  • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
25/05/2021

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej

W czasach globalizacji rynków ujednolicenie standardów sprawozdawczości, jest niezbędne do  przedstawienia na jednakowych zasadach, porównywalnych informacji w sprawozdaniach finansowych spółek funkcjonujących w różnych krajach. Standardy pozwalają ocenić kondycję i wartość spółek w oparciu o publikowane przez nie dane finansowe. 

Cel spotkań

Krótkie szkolenia pokazujące istotę wybranych standardów MSSF/MSR. Aktualne problemy wyceny i ujawnień wymagane przez standard. Podobieństwa i różnice do regulacji krajowych, problemy z jakimi można się spotkać przy stosowaniu standardu.

Transmisja online na żywo

Zajęcia prowadzone są w nowej wygodnej formule transmisji  spotkania online dla “zapracowanych”. Każdy moduł trwa 3 godziny lekcyjne. W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie. Technologia zastosowana przy szkoleniach przez Internet sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie.

Termin szkolenia:

25 maja 2021 r. (wtorek) w godzinach: 09:00 – 11:15 (3 godziny lekcyjne)

Koszt szkolenia:

Cena: 170 zł + 23% VAT

Szkolenie poprowadzi w jasnej i przystępnej formie: 

Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min publikacji Sprawozdanie Finansowe Organizacji Pozarządowej za 2017 rok – Krok Po Kroku, książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Certyfikat

Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Sprawdź pozostałe moduły Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej

Program zajęć:

MSSF 15 – Przychody, obowiązujący od 1 stycznia 2018 – omówienie postanowień i analiza przykładów w celu przygotowania danych porównawczych

  • Podstawowe definicje.
  • Identyfikacja umowy.
  • Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia.
  • Spełnianie zobowiązań do wykonania świadczenia.
  • Zasady wyceny w tym ustalenie ceny transakcyjnej, wynagrodzenie zmienne, zobowiązania z tytułu zwrotu wynagrodzenia, ponowna ocena wynagrodzenia zmiennego.
  • Przypisanie ceny transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia.
  • Koszty umowy w tym dodatkowe koszty doprowadzenia do zawarcia umowy, koszty wykonania umowy, amortyzacja i utrata wartości.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe