Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Liczba godzin:
32 godz. lekcyjne
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 2400 ,- PLN
  • szkolenie online: 2496 ,- PLN
  • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
31/08/2019

Celem kształcenia

jest przygotowanie uczestników kursu do pisemnego i ustnego dyplomowego egzaminu dyplomowego dla kandydatów na biegłego rewidenta składanego przed Komisją PIBR. Zajęcia pomogą w usystematyzowaniu i powtórzeniu  wiedzy zdobytej w trakcie całego postępowania kwalifikacyjnego(dziesięciu egzaminów pisemnych) i podczas aplikacji ,oraz przygotować do udzielenia odpowiedzi przed komisją egzaminacyjną. Cele kształcenia zostaną osiągnięte poprzez aktywny udział uczestników w kursie na wykładach połączonych z analizą przypadków i ćwiczeniami praktycznymi.

Terminy zajęć:

31 sierpnia – 1 września 2019 r.

7-8 września 2019 r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

w soboty w godz.     10.00 – 16.45
w niedziele w godz. 9.00 – 15.45

Wykładowcy:

zajęcia poprowadzą biegli rewidenci z bogatym dorobkiem dydaktycznym.

Terminy egzaminów:

  1. termin 29 marca 2019 r.
  2. 7 czerwca 2019 r.
  3. 20 września 2019 r.
  4. 29 listopada 2019 r.

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzeni

Program kursu „Przygotowanie do egzaminu dyplomowego dla kandydatów na biegłych rewidentów”

1.Ogólne zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta
2.Regulacje dotyczące działalności firmy audytorskiej
3.Kodeks etyki – podstawowe zasady etyczne i rozstrzyganie konfliktów/dylematów etycznych
4.System kontroli wewnętrznej firmy audytorskiej – kontrola jakości wykonania zlecenia, niezależność i oświadczenia o niezależności, akceptacja i kontynuacja klienta oraz poszczególnych zleceń, monitoring
5.Zadania sytuacyjne:
a)Rozwiązywanie konfliktów/dylematów etycznych
b)Niezależność  i świadczenie innych usług
c)System kontroli wewnętrznej firmy audytorskiej
6.Badanie sprawozdania finansowego:
– wstępne warunki badania,
– strategia badania,
– istotność na poziomie sprawozdania finansowego, istotność wykonawcza oraz zniekształcenie oczywiście nieznaczące
– identyfikowanie i szacowanie ryzyk (ryzyka na poziomie sprawozdania finansowego i na poziomie stwierdzeń), w tym ryzyka znaczące
7.Zadania sytuacyjne:
a)Opracowywanie strategii badania
b)Ustalanie istotności
c)Identyfikowanie ryzyk
8.Sprawozdania  finansowe banków, SKOK  ze  szczególnym uwzględnieniem krajowych i   międzynarodowych  standardów i ich badanie
9.Sprawozdania finansowe innych jednostek finansowych i ich badanie
10.Specyficzne ryzyka dla banków i skok-ów
11.Sprawozdawczość finansowa ubezpieczycieli ze szczególnym uwzględnieniem regulacji nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
12.Badanie sprawozdań finansowych ubezpieczycieli
13.Badanie sprawozdania finansowego:
– reakcja na zidentyfikowane ryzyka – w tym ogólne reakcje na ryzyka na poziomie sprawozdania finansowego, reakcja na ryzyka na poziomie stwierdzeń-
wybór i stosowanie właściwych metod i technik
– specyficzne aspekty – badanie szacunków, korzystanie z eksperta, korzystanie przez jednostkę z organizacji usługowej, kontynuacja działalności,
oszustwa, potwierdzenia, transakcje ze stronami powiązanymi, procedury analityczne, zdarzenia po dniu bilansowym, badanie po raz pierwszy,
– raportowanie i komunikowanie (w tym sprawozdanie z badania, w tym modyfikacje opinii oraz sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu),
– dokumentowanie badania, w tym akta badania.
14.Zadania dotyczące:
a)reakcji na zidentyfikowane ryzyka,
b)badania po raz pierwszy,
c)kontynuacja działalności
15.Wymogi rozporządzenia KE 537/2014 dotyczące badania jzp
16.Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
17.Przegląd sprawozdań finansowych
18.Inne usługi biegłego rewidenta

Opinie uczestników

Centrum Edukacji Ekspert - opinia
Czesława K.

Pragnę podzielić się z Panią moim szczęściem. Jestem po egzaminie dyplomowym (…) Zdałam !  Zagadnienia takie jak moje i jak wszystkich osób, które zdawały przede mną przerabialiśmy na szkoleniu. Więc teraz gdy jestem już po wszystkim mogę spokojnie powiedzieć, że byłam dobrze przygotowana za co bardzo dziękuję. Cieszę się, że trafiłam pod Państwa skrzydła i cały ten cykl szkoleń i egzaminów zaliczyłam. W moim przypadku to nie byłoby możliwe bez EKSPERTA . Jeszcze raz dziękuję.

Centrum Edukacji Ekspert - opinia
Katarzyna.K.

Zdałam egzamin dyplomowy. Przebiegał w bardzo miłej atmosferze.  Cała komisja tryskała świetnym humorem – wszyscy zdali!!!! Ja zatem też.
(Niektórzy dostali od pani profesor pracę domową!!!). Bardzo się cieszę. Proszę mi uwierzyć, że to ogromna ulga.
Trzeba też przyznać, że uczyłam się bardzo dużo. Pełne dwa tygodnie przed egzaminem (urlop w pracy) i wcześniejsze dwa po 4-5 godzin.
Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Tworzycie Państwo wspaniały zespół, który pomaga spełniać zawodowe marzenia wielu ludzi.

Centrum Edukacji Ekspert - opinia
Kamil J.

Szanowni Państwo, miło mi oznajmić, że zdałem egzamin dyplomowy na biegłego rewidenta.
Jednocześnie chciałbym bardzo serdecznie podziękować Firmie Centrum Edukacji Ekspert, za wszystkie sugestie,
które były bardzo pomocne w przygotowywaniu się do egzaminu. Pozdrawiam serdecznie.

Centrum Edukacji Ekspert - opinia
Dorota S.

Dzień dobry,
Chciałam jeszcze wyrazić swoje zadowolenie z zajęć przygotowujących do egzaminu dyplomowego.
Cieszę się, że zdecydowałam się, bo otrzymałam cenne wskazówki jak się przygotować do egzaminu dyplomowego. Po szkoleniach u Państwa przekonałam się, że jesteście ostatnią i pewną deską ratunku dla wątpiących w swoje możliwości!
Pozdrawiam serdecznie.

Centrum Edukacji Ekspert - opinia
Dariusz M.

Witam,
Mam już za sobą cały proces  egzaminów KIBR i z tego się najbardziej
cieszę. Oczywiście i satysfakcja jest duża.
U was się uczyłem i zawsze będę polecał CEE i sam również korzystał ze szkoleń i kursów.
Pozdrawiam,

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2019 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kursy księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl