Przygotowanie do odbywania aplikacji na biegłego rewidenta – warsztaty praktyczne

Przygotowanie do odbywania aplikacji na biegłego rewidenta – warsztaty praktyczne

Liczba godzin:
6 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 440 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 440 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
27/11/2021

Celem szkolenia:

jest zapoznanie uczestników zajęć z warunkami jakie musi spełniać Aplikacja na biegłego rewidenta, która należy zrealizować w firmie audytorskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta. W szczególności zapoznanie uczestników zajęć  z wymogami PIBR, które określają ilość badań cząstkowych i całościowych realizowanych w I i II roku Aplikacji. Uczestnicy otrzymają praktyczne rady dotyczące przygotowania sprawozdania z odbytej Aplikacji.

Oferta skierowana jest do kandydatów na biegłego rewidenta rozpoczynających aplikację.

Zajęcia odbędą się w Warszawie lub w formie transmisji online na żywo
w godz. 10:00 – 15:00

Zapewniamy uczestnikom: 

 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Płatności:

440 zł + 23% VAT

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz kosztów przesyłki kurierskiej materiałów szkoleniowych, która kalkulowana jest w zależności od ich wagi.

Aplikacja na biegłego rewidenta:

 sprawdź gdzie można odbyć aplikację

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program szkolenia

Aplikacja na biegłego rewidenta – warsztaty praktyczne:

1. Cel, zasady odbywania i dokumentowania aplikacji
2. Praktyczne rady dotyczące odbywania aplikacji      

 • umowa o aplikacje
 • regulamin aplikacji
 • procedury i polityki firmy audytorskiej
 • metodologia firmy audytorskiej,
 • niezależność i oświadczenia o niezależności

3. Proces badania sprawozdania finansowego

 • strategia i plan badania,
 • zrozumienie jednostki, ryzyka i istotność
 • badania zgodności i badania wiarygodności
 • sposoby doboru prób
 • dokumentowanie
 • opinia, raport i wystąpienie do zarządu

4. Procedury badania – przykłady

 • testy kontroli
 • procedury wiarygodności dla wybranych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe