Przygotowanie do odbywania aplikacji na biegłego rewidenta – warsztaty praktyczne

Przygotowanie do odbywania aplikacji na biegłego rewidenta – warsztaty praktyczne

Liczba godzin:
6 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 420 ,- PLN
  • szkolenie online: 438 ,- PLN
  • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
23/11/2019

Celem szkolenia:

jest zapoznanie uczestników zajęć z warunkami Aplikacji, która będzie realizowana w firmie audytorskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta. W szczególności zapoznanie uczestników zajęć  z wymogami PIBR , które określają ilość badań cząstkowych i całościowych realizowanych w I i II roku Aplikacji. Uczestnicy otrzymają praktyczne rady dotyczące przygotowania sprawozdania z odbytej Aplikacji.

Oferta skierowana jest do kandydatów na biegłego rewidenta rozpoczynających aplikację.

Zajęcia odbędą się  w Warszawie
w godz. 10:00 – 15:00

Zapewniamy uczestnikom: 

– autorskie materiały szkoleniowe,

– serwis kawowy.

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program:

1. Cel, zasady odbywania i dokumentowania aplikacji
2. Praktyczne rady dotyczące odbywania aplikacji      

– umowa o aplikacje
– regulamin aplikacji
– procedury i polityki firmy audytorskiej
– metodologia firmy audytorskiej,
– niezależność i oświadczenia o niezależności

3. Proces badania sprawozdania finansowego

     
– strategia i plan badania,
– zrozumienie jednostki, ryzyka i istotność
– badania zgodności i badania wiarygodności
– sposoby doboru prób
– dokumentowanie
– opinia, raport i wystąpienie do zarządu

4. Procedury badania – przykłady
 
– testy kontroli
– procedury wiarygodności dla wybranych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2019 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kursy księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl