Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

Liczba godzin:
44 godz. lekcyjne
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 1420 ,- PLN
  • szkolenie online: 1552 ,- PLN
  • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
10/07/2020

Celem zajęć:

jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego w PIBR  dla kandydatów na biegłych rewidentów z przedmiotu “Rachunek kosztów i Rachunkowość zarządcza “.Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się aktami prawnymi. Cele kursu realizowane będą przez udział uczestników w wykładach , aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów  zarówno na zajęciach jak i w czasie pracy własnej w domu.

Terminy zajęć:

I zjazd: 10-12 lipca 2020 r.
II zjazd: 11-13 września 2020 r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

w piątki w godz. 16:00-21:00
w soboty  w godz. 09:00-15:45
w niedziele w godz. 09:00-15:45

Wykładowca:

Doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa. Wykładowca przedmiotów: podstawy finansów,
analiza finansowa, finanse przedsiębiorstw, wycena przedsiębiorstw. Dyrektor Instytutu Finansów i
Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie (The Polish Open University) oraz wykładowca przedmiotów: zarządzanie finansami, finanse i wycena przedsiębiorstw, rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Aktualnie niezależny trener-konsultant zajmujący się szkoleniami i doradztwem gospodarczym w zakresie finansów i wyceny przedsiębiorstw od 1990 roku. Zajmuje się problematyką szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw

Zapewniamy:

wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, ustawy i rozporządzenia.

W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom:

  •  wyciągi ze zmienionych przepisów,
  • nowe materiały autorskie dotyczące istotnych zmian.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość  jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat“).

Płatności:

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz kosztów przesyłki kurierskiej materiałów szkoleniowych, która kalkulowana jest w zależności od ich wagi.
W przypadku zmiany trybu zajęć na zajęcia online, opłata za dostęp do platformy internetowej: 3 zł za każdą godz. lekcyjną zajęć (66 zł za zjazd).

Terminy egzaminów PIBR 2020 r.

 26 marca 2020 r.

Firma Centrum Edukacji Ekspert posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program Kursu:

  1. Rachunek kosztów
  2. Rachunkowość zarządcza

Szczegółowy program

Opinie uczestników

Centrum Edukacji Ekspert - opinia
Regina H.

Podziękowania serdeczne za wybór panów doktorów, którzy nas dobrze przygotowali do egzaminu RKiRZ. Ja mimo wyjątkowego przed tym egzaminem braku czasu na naukę zdałam co świadczy dobrze o prowadzących zajęcia.

Centrum Edukacji Ekspert - opinia
Katarzyna S.

Z radością informuję, że semestr III już za mną :). Chciałabym serdecznie podziękować za pomoc w przygotowaniu do egzaminów i nie tylko, bo przecież prawdziwe egzaminy dopiero przed nami… To, co Pani i cała załoga robicie jest naprawdę wielkie i proszę o tym nie zapominać. Jeszcze raz ślicznie dziękuję i z niecierpliwością oczekuję kolejnych zajęć.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2020 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl