Rachunek kosztów

Rachunek kosztów

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Marek Nowak
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 1200 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie online: 1200 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
28/10/2021 - 29/10/2021

Celem szkolenia “Rachunek kosztów” jest:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i metodami z zakresu zarówno tradycyjnych metod rachunku kosztów, jak i nowoczesnych rozwiązań. Szczególny nacisk zostanie położony na zrozumienie przez uczestników omawianych pojęć i metod.

cee szkolenie rachunek kosztów

Adresaci szkolenia:

Oferta skierowana jest do osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego w zakresie rachunku kosztów, kadry kierowniczej pionów niefinansowych.

Termin i godziny zajęć:

28-29 października 2021 r.

09:00 – 15:00

Nabyta wiedza:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, koncepcjami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi w procesie rachunku kosztów.

Nabyte umiejętności:

Rozumienie i swobodne poruszanie się w świecie pojęć z zakresu rachunku kosztów, umiejętność przeanalizowania prawidłowości stosowanych w przedsiębiorstwie metod rachunku kosztów.

Wykładowca: 

Dr Marek Nowak jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. W latach 1989-1993 pracował jako asystent w Katedrze Finansów, a następnie w Katedrze Bankowości na SGH. W latach 1990-1991, równolegle do pracy na uczelni, pracował w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA (obecnie Bank Millenium) jako analityk w departamencie kredytów. W latach 1991-1992 otrzymał stypendium Fulbrighta i studiował w ramach programu Master of International Business Studies na University of South Carolina w USA. W latach 1993-1997 był dyrektorem Instytutu Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie. W 1994 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. W 1999 roku ukończył Podyplomowe Studium Konsultingu na SGH. Szkoleniami zajmuje się od 1990 roku, początkowo równolegle z pracą na uczelniach. Od 1997 roku działa jako niezależny wykładowca-konsultant. Zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie finansów przedsiębiorstw (m. in. finanse dla niefinansistów, analiza sprawozdań finansowych, analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ocena wiarygodności kontrahenta, ocena projektów inwestycyjnych, koszt kapitału, zarządzanie kapitałem obrotowym, wycena przedsiębiorstw, biznes plan, papiery komercyjne, szkolenia dla kandydatów na doradców inwestycyjnych). Od kilkunastu lat we współpracy z Centrum Edukacji Ekspert prowadzi szkolenia dla kandydatów na biegłych rewidentów. Poza dużą liczbą szkoleń otwartych prowadził szkolenia zamknięte dla kilkudziesięciu wiodących firm polskich i zagranicznych działających w Polsce.

Zapewniamy uczestnikom:

• autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę
• akty prawne potrzebne do zajęć
• zaświadczenie o ukończeniu kursu
• serwis kawowy

Szkolenie “Rachunek kosztów” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia finansowe.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia
1.1. Klasyfikacja kosztów
1.2. Rachunek kosztów dla celów sprawozdawczych – wariant kalkulacyjny i porównawczy
1.3. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych
1.4. Metody wyceny rozchodu zapasów (FIFO, LIFO, AVCO)
1.5. Rozliczanie kosztów zakupu (wskaźnik narzutu kosztów zakupu)
2. Tradycyjne metody kalkulacji kosztów
2.1. Istota kalkulacji kosztów
2.2. Formy organizacji produkcji
2.2.1. Forma niepotokowa
2.2.2. Forma potokowa
2.2.3. Produkcja masowa
2.2.4. Produkcja seryjna
2.2.5. Produkcja jednostkowa
2.2.6. Produkcja prosta [jednofazowa]
2.2.7. Produkcja złożona [wielofazowa])
2.3. Kalkulacja doliczeniowa i jej odmiany
2.3.1. Kalkulacja doliczeniowa asortymentowa
2.3.2. Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa
2.4. Kalkulacja podziałowa i jej odmiany
2.4.1. Kalkulacja podziałowa prosta
2.4.2. Kalkulacja podziałowa  ze współczynnikami
2.4.3. Kalkulacja podziałowa  z zapasem produkcji niezakończonej
2.5. Rachunek kosztów normalnych
2.5.1. Cztery poziomy planowanej aktywności produkcyjnej
2.5.1.1. Teoretyczna zdolność produkcyjna
2.5.1.2. Praktyczna zdolność produkcyjna
2.5.1.3. Normalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych
2.5.1.4. Oczekiwane wykorzystanie zdolności produkcyjnych
2.5.2. Rachunek kosztów rzeczywistych a rachunek kosztów normalnych
2.5.3. Identyfikacja i wykazywanie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
2.6. Rachunek kosztów standardowych
2.6.1. Rachunki kosztów postulowanych
2.6.2. Klasyfikacja odchyleń kosztów
2.6.3. Odchylenia kosztów materiałów bezpośrednich
2.6.4. Odchylenia kosztów robocizny bezpośredniej
2.6.5. Odchylenia kosztów zużycia energii elektrycznej
2.6.6. Odchylenia zmiennych kosztów pośrednich
2.6.7. Odchylenia stałych kosztów pośrednich
2.6.8. Odchylenia ceny materiałów w momencie zakupu
2.6.9. Ujawnianie i rozliczanie odchyleń
2.7. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej
2.7.1. Definicja działalności pomocniczej i typowa działalność pomocnicza
2.7.2. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej metodą bezpośrednią
2.7.3. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej metodą układu równań
2.8. Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej (łącznej)
2.8.1. Pojęcie i występowanie produkcji sprzężonej
2.8.2. Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej metodą resztową
2.8.3. Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej metodą podziałową
3. Nowoczesne metody kalkulacji kosztów
3.1. Rachunek kosztów działań (ABC)
3.1.1. Wady tradycyjnego rachunku kosztów
3.1.2. Podstawowe pojęcia rachunku kosztów działań
3.1.3. Tradycyjny rachunek kosztów a rachunek kosztów działań – przykłady
3.1.4. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (TDABC)
3.2. Zarządzanie działaniami – ABM
3.2.1. Zasoby elastyczne
3.2.2. Zasoby zaangażowane
3.2.3. Wykorzystane zdolności wytwórcze i nieproduktywne wykorzystanie zdolności wytwórczych
3.2.4. Łańcuch wartości
3.2.4.1. Wewnętrzny łańcuch wartości
3.2.4.2. Zewnętrzny łańcuch wartości
3.3. Koszty jakości
3.3.1. Koszty wysokiej jakości
3.3.2. Koszty niskiej jakości
3.3.3. Podejście ekonomiczne do jakości
3.3.4. Podejście jakości absolutnej
3.3.5. Koszty zgodności
3.3.6. Koszty niezgodności
3.4. Rachunek cyklu życia produktu
3.4.1. Koncepcja cyklu życia produktu
3.4.2. Fazy cyklu życia produktu
3.4.2.1. Faza projektowania
3.4.2.2. Faza wytwarzania
3.4.2.3. Faza posprzedażna
3.4.3. Koszty producenta
3.4.4. Koszty produktu u klienta
3.4.5. Przychody, koszty i wynik finansowy w cyklu życia produktu
3.5. Rachunek kosztów docelowych – target costing
3.5.1. Cena możliwa do osiągnięcia
3.5.2. Koszt możliwy do osiągnięcia
3.5.3. Koszt docelowy
3.5.4. Ustalanie oczekiwanej marży
3.5.4.1. Na podstawie rentowności sprzedaży
3.5.4.2. Na podstawie rentowności zaangażowanych aktywów
3.6. Kaizen costing
3.6.1. Kaizen costing a target costing
3.6.2. Różnice pomiędzy filozofią kaizen a zachodnim modelem zarządzania
3.6.3. Trzy typy rachunku kaizen
3.6.3.1. Rachunek redukcji kosztów ogólnych produkcji
3.6.3.2. Rachunek redukcji kosztów indywidualnych produktu
3.6.3.3. Rachunek redukcji kosztów okresu
3.6.4. System redukcji kosztów kaizen a rachunek kosztów standardowych
3.7. Analiza wartości produktu
3.7.1. Podstawowe pojęcia
3.7.2. Działania zwiększające wartość dla klienta
3.7.3. Działania nie zwiększające wartości dla klienta
3.7.4. Analiza wartości produktu – przykład
 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe