Rachunek kosztów

Rachunek kosztów

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Marek Nowak
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 1200 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie online: 1200 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
24/05/2022 - 25/05/2022

Celem szkolenia “Rachunek kosztów” jest:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i metodami z zakresu zarówno tradycyjnych metod rachunku kosztów, jak i nowoczesnych rozwiązań. Szczególny nacisk zostanie położony na zrozumienie przez uczestników omawianych pojęć i metod.

cee szkolenie rachunek kosztów

Adresaci szkolenia:

Oferta skierowana jest do osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego w zakresie rachunku kosztów, kadry kierowniczej pionów niefinansowych.

Termin i godziny zajęć:

24-25 maja 2022 r.

09:00 – 15:00

Nabyta wiedza:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, koncepcjami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi w procesie rachunku kosztów.

Nabyte umiejętności:

Rozumienie i swobodne poruszanie się w świecie pojęć z zakresu rachunku kosztów, umiejętność przeanalizowania prawidłowości stosowanych w przedsiębiorstwie metod rachunku kosztów.

Wykładowca: 

Dr Marek Nowak – doktor nauk ekonomicznych. Od kilkunastu lat współpracuje z Centrum Edukacji Ekspert w zakresie szkoleń z tematyki finansów m.in. przygotowujących do egzaminów na biegłych rewidentów. Prowadził również szkolenia z zakresu Analizy sprawozdań finansowych, przygotowujące do egzaminów na doradców inwestycyjnych, we współpracy ze Związkiem Maklerów i Doradców. Współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w zakresie wieloletniego projektu badawczego dotyczącego analizy i prognozowania rozwoju rynku finansowego w Polsce. Prowadził zajęcia z zakresu Analizy sprawozdań finansowych na studiach podyplomowych „Akademia Profesjonalnego Inwestowania”, realizowanych przez SGH.

Wcześniej, m.in. pracownik naukowy SGH; analityk w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA (obecnie Bank Millenium); dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości oraz wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie.

Autor i współautor kilku książek, m. in. „Praktyczne metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.”, „Emisja papierów komercyjnych w Polsce”, „System finansowy w Polsce”. Autor kilkunastu artykułów i opracowań badawczych, tłumacz książek z zakresu finansów przedsiębiorstw z języka angielskiego (9 pozycji).

Zapewniamy uczestnikom:

• autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę
• akty prawne potrzebne do zajęć
• zaświadczenie o ukończeniu kursu
• serwis kawowy

Szkolenie “Rachunek kosztów” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia finansowe.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia
1.1. Klasyfikacja kosztów
1.2. Rachunek kosztów dla celów sprawozdawczych – wariant kalkulacyjny i porównawczy
1.3. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych
1.4. Metody wyceny rozchodu zapasów (FIFO, LIFO, AVCO)
1.5. Rozliczanie kosztów zakupu (wskaźnik narzutu kosztów zakupu)
2. Tradycyjne metody kalkulacji kosztów
2.1. Istota kalkulacji kosztów
2.2. Formy organizacji produkcji
2.2.1. Forma niepotokowa
2.2.2. Forma potokowa
2.2.3. Produkcja masowa
2.2.4. Produkcja seryjna
2.2.5. Produkcja jednostkowa
2.2.6. Produkcja prosta [jednofazowa]
2.2.7. Produkcja złożona [wielofazowa])
2.3. Kalkulacja doliczeniowa i jej odmiany
2.3.1. Kalkulacja doliczeniowa asortymentowa
2.3.2. Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa
2.4. Kalkulacja podziałowa i jej odmiany
2.4.1. Kalkulacja podziałowa prosta
2.4.2. Kalkulacja podziałowa  ze współczynnikami
2.4.3. Kalkulacja podziałowa  z zapasem produkcji niezakończonej
2.5. Rachunek kosztów normalnych
2.5.1. Cztery poziomy planowanej aktywności produkcyjnej
2.5.1.1. Teoretyczna zdolność produkcyjna
2.5.1.2. Praktyczna zdolność produkcyjna
2.5.1.3. Normalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych
2.5.1.4. Oczekiwane wykorzystanie zdolności produkcyjnych
2.5.2. Rachunek kosztów rzeczywistych a rachunek kosztów normalnych
2.5.3. Identyfikacja i wykazywanie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
2.6. Rachunek kosztów standardowych
2.6.1. Rachunki kosztów postulowanych
2.6.2. Klasyfikacja odchyleń kosztów
2.6.3. Odchylenia kosztów materiałów bezpośrednich
2.6.4. Odchylenia kosztów robocizny bezpośredniej
2.6.5. Odchylenia kosztów zużycia energii elektrycznej
2.6.6. Odchylenia zmiennych kosztów pośrednich
2.6.7. Odchylenia stałych kosztów pośrednich
2.6.8. Odchylenia ceny materiałów w momencie zakupu
2.6.9. Ujawnianie i rozliczanie odchyleń
2.7. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej
2.7.1. Definicja działalności pomocniczej i typowa działalność pomocnicza
2.7.2. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej metodą bezpośrednią
2.7.3. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej metodą układu równań
2.8. Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej (łącznej)
2.8.1. Pojęcie i występowanie produkcji sprzężonej
2.8.2. Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej metodą resztową
2.8.3. Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej metodą podziałową
3. Nowoczesne metody kalkulacji kosztów
3.1. Rachunek kosztów działań (ABC)
3.1.1. Wady tradycyjnego rachunku kosztów
3.1.2. Podstawowe pojęcia rachunku kosztów działań
3.1.3. Tradycyjny rachunek kosztów a rachunek kosztów działań – przykłady
3.1.4. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (TDABC)
3.2. Zarządzanie działaniami – ABM
3.2.1. Zasoby elastyczne
3.2.2. Zasoby zaangażowane
3.2.3. Wykorzystane zdolności wytwórcze i nieproduktywne wykorzystanie zdolności wytwórczych
3.2.4. Łańcuch wartości
3.2.4.1. Wewnętrzny łańcuch wartości
3.2.4.2. Zewnętrzny łańcuch wartości
3.3. Koszty jakości
3.3.1. Koszty wysokiej jakości
3.3.2. Koszty niskiej jakości
3.3.3. Podejście ekonomiczne do jakości
3.3.4. Podejście jakości absolutnej
3.3.5. Koszty zgodności
3.3.6. Koszty niezgodności
3.4. Rachunek cyklu życia produktu
3.4.1. Koncepcja cyklu życia produktu
3.4.2. Fazy cyklu życia produktu
3.4.2.1. Faza projektowania
3.4.2.2. Faza wytwarzania
3.4.2.3. Faza posprzedażna
3.4.3. Koszty producenta
3.4.4. Koszty produktu u klienta
3.4.5. Przychody, koszty i wynik finansowy w cyklu życia produktu
3.5. Rachunek kosztów docelowych – target costing
3.5.1. Cena możliwa do osiągnięcia
3.5.2. Koszt możliwy do osiągnięcia
3.5.3. Koszt docelowy
3.5.4. Ustalanie oczekiwanej marży
3.5.4.1. Na podstawie rentowności sprzedaży
3.5.4.2. Na podstawie rentowności zaangażowanych aktywów
3.6. Kaizen costing
3.6.1. Kaizen costing a target costing
3.6.2. Różnice pomiędzy filozofią kaizen a zachodnim modelem zarządzania
3.6.3. Trzy typy rachunku kaizen
3.6.3.1. Rachunek redukcji kosztów ogólnych produkcji
3.6.3.2. Rachunek redukcji kosztów indywidualnych produktu
3.6.3.3. Rachunek redukcji kosztów okresu
3.6.4. System redukcji kosztów kaizen a rachunek kosztów standardowych
3.7. Analiza wartości produktu
3.7.1. Podstawowe pojęcia
3.7.2. Działania zwiększające wartość dla klienta
3.7.3. Działania nie zwiększające wartości dla klienta
3.7.4. Analiza wartości produktu – przykład
 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe