Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Liczba godzin:
4 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Dorota Mikulska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 200 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
07.12.2021

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Cel zajęć

 • Zapoznanie z techniką badania rachunku przepływów pieniężnych dla celów sprawozdania finansowego
 • Zaprezentowanie najczęstszych błędów popełnianych przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych
 • Praktyczne przećwiczenie dokumentacji badania rachunku przepływów pieniężnych przy pomocy arkusza MS Excel

Szkolenie obejmuje 4 godziny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2021 r. z bloku rewizja finansowa.

Realizowane jest w ramach naszej oferty – Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

7 grudnia 2021 r. w godz. 9:00-12:15. 

Płatności

Koszt szkolenia: 200 zł netto (246,00 zł brutto)

Informacje

Prosimy o podanie w formularzu zgłoszeniowym, w rubryce komentarz, numeru biegłego rewidenta. 

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru czyli transmisji online w czasie rzeczywistym.  Jest to forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy, można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Pytania w trakcie szkolenia, uczestnicy  kierują do wykładowcy werbalnie lub wykorzystują do tego celu czat. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Dr nauk ekon. Biegły Rewident Dorota Mikulska – ekonomista, biegły rewident, członek Regionalnej Rady RO PIBR w Lublinie, wieloletni wykładowca uczelni wyższych, biegły sądowy, autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ekspert wydawnictwa Wolters Kluwer SA. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu szkoleń, w tym obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Prowadzi własną kancelarię audytorską

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych umiejętności.

Dokonując zgłoszenia na szkolenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Ecovis System Rewident Sp. z o.o., w zakresie niezbędnym do zgłoszenia Państwa uczestnictwa w szkoleniu do PIB

Program szkolenia obligatoryjnego dla biegłego rewidenta:

Badanie rachunku przepływów pieniężnych

 • Uzgodnienie danych wejściowych do bilansu i rachunku zysków i strat.
 • Analiza poprawności klasyfikacji transakcji do poszczególnych rodzajów działalności.
 • Praktyczny przykład weryfikacji rachunku przepływów pieniężnych przy pomocy arkusza MS Excel.
 • Omówienie błędów najczęściej popełnianych przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych.
 • Dokumentacja.

Weryfikacja ujawnień

 • Weryfikacja ujawnień wymaganych przez KSR 1.
 • Weryfikacja ujawnień wymaganych przez MSR 7.
 • Lista kontrolna ujawnień jako narzędzie badania i dokumentacji.

Badanie skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

    •  Różnice pomiędzy jednostkowym a skonsolidowanym rachunkiem przepływów pieniężnych, które należy zwrócić uwagę podczas              badania.

 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe