Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr nauk ekon. biegły rewident Małgorzata Garstka 
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 400 ,- PLN
Termin:
listopad 2022

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Cel zajęć

 • Omówienie przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych
 • Zapoznanie z techniką przygotowywania rachunku przepływów pieniężnych dla celów sprawozdania finansowego
 • Omówienie na praktycznych przykładach elementów RPP w szczególności ze zwróceniem uwagi na korekty wyniku finansowego     w metodzie pośredniej

Szkolenie obejmuje 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2022 r. z bloku rachunkowość.

Realizowane jest w ramach naszej oferty – Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

listopad 2022 r. w godz. 9:00-16:00 – oczekujemy na potwierdzenie terminu. 

Płatności

Koszt szkolenia: 400 zł  brutto

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru czyli transmisji online w czasie rzeczywistym.  Jest to forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy, można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Pytania w trakcie szkolenia, uczestnicy  kierują do wykładowcy werbalnie lub wykorzystują do tego celu czat. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Dr nauk ekon., biegły rewident Małgorzata Garstka – wykładowca na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, specjalista z dziedziny: Rachunkowość, rachunkowość budżetowa, rachunkowość kosztów pracy, audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, sprawozdawczość finansowa jednostek sektora publicznego, Międzynarodowe standardy rachunkowości.

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych umiejętności.

Informacje

Prosimy o podanie w formularzu zgłoszeniowym, w rubryce komentarz, numeru biegłego rewidenta. 

Dokonując zgłoszenia na szkolenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Ecovis System Rewident Sp. z o.o., w zakresie niezbędnym do zgłoszenia Państwa uczestnictwa w szkoleniu do PIBR.

Program szkolenia obligatoryjnego dla biegłego rewidenta:

Przepisy regulujące sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych

 • Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 1.
 • Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości
  nr 7.
 • Różnice pomiędzy rachunkami przepływów pieniężnych dla celów MSSF i KSR 1.

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

 • Przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią i bezpośrednią.
 • Studium przypadku przy użyciu arkusza MS Excel usprawniającego przygotowywanie rachunku przepływów pieniężnych na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

 • Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych.
 • Przygotowanie skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych  przy pomocy arkusza MS Excel.

Rachunek przepływów pieniężnych narzędziem zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa

 • Co można wyczytać z rachunku przepływów pieniężnych?
 • Przegląd i analiza przykładowych rachunków przepływów pieniężnych z rzeczywistych sprawozdań finansowych.

Sprawdzian wiadomości

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe