Rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy i MSSF

Rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy i MSSF

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 850 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
21-22/07/2020

Warsztaty dla sporządzających i analizujących “cash flow” (implementacja MSSF w polskiej praktyce gospodarczej-analiza przykładów praktycznych jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń)

Adresaci szkolenia “Rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy i MSSF”:

Oferta skierowana jest do osób, zajmujących się księgowością, które chcą uporządkować swoją wiedzę, oraz zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę o rachunkowości i odnieść się do regulacji wynikających z MSR i MSSF.

CEE - Rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy i MSSF

Celem szkolenia jest:

zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania rachunku przepływów
pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 oraz przykładami  sprawozdań sporządzanych według ustawy o rachunkowości i MSSF – analiza przypadków, oraz przekazanie praktycznych umiejętności sporządzania poszczególnych segmentów sprawozdania wraz z   całościowym sporządzeniem rachunku przepływów pieniężnych. Zagadnienia przedstawiane będą w ujęciu księgowym i podatkowym.

Koszt szkolenia:

1000 zł + 23% VAT.

Terminy zajęć:

21-22 lipca 2020 r.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

09:00-15:45

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15

Zapewniamy uczestnikom:

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
 • serwis kawowy.
Kurs “Rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy i MSSF”  jest realizowany w ramach naszej oferty na szkolenia księgowość.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program szkolenia:

 1. Obowiązek sprawozdawczy w według ustawy i MSSF.
 2. Krajowe i międzynarodowe przepisy w zakresie przepływów pieniężnych.
 3. Wymogi dotyczące prezentacji a porównywalność sprawozdań
  • przykłady sprawozdań spółek notowanych na GPW
 4. Zakres merytoryczny segmentów rachunku przepływów pieniężnych w zestawieniu z segmentami rachunku zysków i strat – analiza przypadków.
 5. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 6. Zakres merytoryczny korekt w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią:
  • korekty wynikające z różnic między podejściem kasowym i memoriałowym – analiza przypadków,
  • korekty wynikające z różnic w klasyfikacji – analiza przypadków,
  • korekty „podatkowe” – analiza przypadków.
 7. Kategorie przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej
 8. Przykłady sprawozdań sporządzanych według ustawy o rachunkowości i MSSF – analiza przypadków
 9. Przykłady „światowych” sprawozdań sporządzanych według MSSF
  • analiza przypadków.
 10. Zawartość merytoryczna poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych
  • analiza przepisów KSR 1,
  • krótkie przykłady dotyczące poszczególnych pozycji,
  • przykład całościowy
 11. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych a suma przepływów
  • analiza przypadków.
 12. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – analiza przypadków.
 13. Informacja dodatkowa do rachunku przepływów pieniężnych
  • analiza przypadków.
 14. Analiza danych z rachunku przepływów pieniężnych na przykładach wybranych sprawozdań.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2020 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl