Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow) wg ustawy i MSSF

Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow) wg ustawy i MSSF

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Agnieszka Tłaczała
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1200 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 1200 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
12/09/2024 - 13/09/2024

Warsztaty na praktycznych przykładach w Excelu dla sporządzających i analizujących rachunek przepływów pieniężnych (implementacja MSSF w polskiej praktyce gospodarczej – analiza przykładów praktycznych jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń)

Adresaci szkolenia “Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow) wg ustawy i MSSF – warsztaty na praktycznych przykładach”:

Oferta skierowana jest do osób, które sporządzają rachunek przepływów pieniężnych i chcą uporządkować swoją wiedzę oraz zapoznać się zasadami sporządzania cash flow wg. KSR i w oparciu o MSR oraz poznać przykładowe sprawozdania według ustawy o rachunkowości oraz MSSF. 

CEE - Rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy i MSSF

Cel szkolenia:

zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1, MSR 7 oraz przykładami  sprawozdań sporządzanych według ustawy o rachunkowości i MSSF – analiza przypadków oraz przekazanie praktycznych umiejętności sporządzania poszczególnych segmentów sprawozdania wraz z  całościowym sporządzeniem rachunku przepływów pieniężnych. Zagadnienia przedstawiane będą w zarówno na krótkich zadaniach pokazujących szczegółowe problemy korekt, jak i przykładach sprawozdań.

Koszt szkolenia:

1200 zł + 23% VAT.

Terminy zajęć:

12-13 września 2024 r.
w godzinach: 09:00-15:00

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej i na bieżąco komunikować się z wykładowcą za pomocą mikrofonu lub czatu. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

dr Agnieszka Tłaczała – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Podatków w Instytucie Finansów SGH. Autorka lub współautorka artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz książek m.in.: Analiza finansowa w teorii i w praktyce, współautor G. Gołębiowski (Difin 2009), Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, współautor I. Olchowicz (wyd. – Difin 2008), Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, współautor G. Gołębiowski (Difin 2005), Analiza finansowa przedsiębiorstwa (Difin 2014) G. Gołębiowski (red.) współautor A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski.

Zapewniamy uczestnikom:

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowcę.
Kurs “Rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy i MSSF”  jest realizowany w ramach naszej oferty na szkolenia księgowość.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program szkolenia:

1. Obowiązek sprawozdawczy w według ustawy i MSSF.

2. Krajowe i międzynarodowe przepisy w zakresie przepływów pieniężnych.

3. Wymogi dotyczące prezentacji a porównywalność sprawozdań

 • przykłady sprawozdań spółek notowanych na GPW

4. Zakres merytoryczny segmentów rachunku przepływów pieniężnych w zestawieniu z segmentami rachunku zysków i strat – analiza przypadków.

5. Zawartość merytoryczna poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych.

Analiza przepisów KSR 1, przykłady sprawozdań sporządzanych wg. Ustawy o rachunkowości
i MSSF -analiza przypadków.

 • krótkie przykłady dotyczące poszczególnych pozycji,
 • przykład całościowy

6. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
7. Zakres merytoryczny korekt w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią:

 • korekty wynikające z różnic między podejściem kasowym i memoriałowym – analiza przypadków,
 • korekty wynikające z różnic w klasyfikacji – analiza przypadków,

8. Kategorie przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej ( aport, dotacje, leasing).

9. Korekty „podatkowe”  w sprawozdaniach sporządzonych wg MSSF -analiza    przypadków

10. Przykłady sprawozdań sporządzanych wg ustawy o rachunkowości i MSSF – analiza przypadków. 

11. Różnice kursowe w rachunku przepływów pieniężnych

12. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych a suma przepływów

 • analiza przypadków.

13. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – analiza przypadków.

14. Informacja dodatkowa do rachunku przepływów pieniężnych

 • analiza przypadków.

15. Analiza danych z rachunku przepływów pieniężnych na przykładach wybranych sprawozdań.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe