Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow) wg ustawy i MSSF

Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow) wg ustawy i MSSF

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 1100 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
11/10/2022 - 12/10/2022

Warsztaty na praktycznych przykładach w Excelu dla sporządzających i analizujących rachunek przepływów pieniężnych (implementacja MSSF w polskiej praktyce gospodarczej – analiza przykładów praktycznych jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń)

Adresaci szkolenia “Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow) wg ustawy i MSSF – warsztaty na praktycznych przykładach”:

Oferta skierowana jest do osób, które sporządzają rachunek przepływów pieniężnych i chcą uporządkować swoją wiedzę oraz zapoznać się zasadami sporządzania cash flow wg. KSR i w oparciu o MSR oraz poznać przykładowe sprawozdania według ustawy o rachunkowości oraz MSSF. 

CEE - Rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy i MSSF

Cel szkolenia:

zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1, MSR 7 oraz przykładami  sprawozdań sporządzanych według ustawy o rachunkowości i MSSF – analiza przypadków oraz przekazanie praktycznych umiejętności sporządzania poszczególnych segmentów sprawozdania wraz z  całościowym sporządzeniem rachunku przepływów pieniężnych. Zagadnienia przedstawiane będą w zarówno na krótkich zadaniach pokazujących szczegółowe problemy korekt, jak i przykładach sprawozdań.

Koszt szkolenia:

1100 zł + 23% VAT.

Terminy zajęć:

11-12 października 2022 r.
w godzinach: 09:00-15:00

Forma szkolenia:

transmisja online w czasie rzeczywistym z możliwością zadawania pytań prowadzącemu poprzez czat.

Wykładowca

dr Agnieszka Tłaczała – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Podatków w Instytucie Finansów SGH. Autorka lub współautorka artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz książek m.in.: Analiza finansowa w teorii i w praktyce, współautor G. Gołębiowski (Difin 2009), Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, współautor I. Olchowicz (wyd. – Difin 2008), Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, współautor G. Gołębiowski (Difin 2005), Analiza finansowa przedsiębiorstwa (Difin 2014) G. Gołębiowski (red.) współautor A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski.

Zapewniamy uczestnikom:

  • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowcę.
Kurs “Rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy i MSSF”  jest realizowany w ramach naszej oferty na szkolenia księgowość.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program szkolenia:

1. Obowiązek sprawozdawczy w według ustawy i MSSF.

2. Krajowe i międzynarodowe przepisy w zakresie przepływów pieniężnych.

3. Wymogi dotyczące prezentacji a porównywalność sprawozdań

  • przykłady sprawozdań spółek notowanych na GPW

4. Zakres merytoryczny segmentów rachunku przepływów pieniężnych w zestawieniu z segmentami rachunku zysków i strat – analiza przypadków.

5. Zawartość merytoryczna poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych.

Analiza przepisów KSR 1, przykłady sprawozdań sporządzanych wg. Ustawy o rachunkowości
i MSSF -analiza przypadków.

  • krótkie przykłady dotyczące poszczególnych pozycji,
  • przykład całościowy

6. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
7. Zakres merytoryczny korekt w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią:

  • korekty wynikające z różnic między podejściem kasowym i memoriałowym – analiza przypadków,
  • korekty wynikające z różnic w klasyfikacji – analiza przypadków,

8. Kategorie przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej ( aport, dotacje, leasing).

9. Korekty „podatkowe”  w sprawozdaniach sporządzonych wg MSSF -analiza    przypadków

10. Przykłady sprawozdań sporządzanych wg ustawy o rachunkowości i MSSF – analiza przypadków. 

11. Różnice kursowe w rachunku przepływów pieniężnych

12. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych a suma przepływów

  • analiza przypadków.

13. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – analiza przypadków.

14. Informacja dodatkowa do rachunku przepływów pieniężnych

  • analiza przypadków.

15. Analiza danych z rachunku przepływów pieniężnych na przykładach wybranych sprawozdań.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe