Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow) wg ustawy i MSSF

Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow) wg ustawy i MSSF

Liczba godzin:
12 godz. lekcyjnych
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 840 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
17/11/2020

Warsztaty dla sporządzających i analizujących rachunek przepływów pieniężnych (implementacja MSSF w polskiej praktyce gospodarczej – analiza przykładów praktycznych jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń)

Adresaci szkolenia “Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow) wg ustawy i MSSF”:

Oferta skierowana jest do osób, które sporządzają rachunek przepływów pieniężnych i chcą uporządkować swoją wiedzę oraz zapoznać się zasadami sporządzania cash flow wg. KSR i w oparciu o MSR oraz poznać przykładowe sprawozdania według ustawy o rachunkowości oraz MSSF.

CEE - Rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy i MSSF

Cel szkolenia:

zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1, MSR 7 oraz przykładami  sprawozdań sporządzanych według ustawy o rachunkowości i MSSF – analiza przypadków oraz przekazanie praktycznych umiejętności sporządzania poszczególnych segmentów sprawozdania wraz z  całościowym sporządzeniem rachunku przepływów pieniężnych. Zagadnienia przedstawiane będą w zarówno na krótkich zadaniach pokazujących szczegółowe problemy korekt, jak i przykładach sprawozdań.

Koszt szkolenia:

840 zł + 23% VAT.

Terminy zajęć:

 moduł I – 17 listopada 2020 r.
moduł II – 24 listopada 2020 r.
moduł III – 1 grudnia 2020 r.
moduł IV – 8 grudnia 2020 r.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

09:00-11:15

Forma szkolenia:

transmisja online w czasie rzeczywistym z możliwością zadawania pytań prowadzącemu poprzez czat.

Wykładowca

dr Agnieszka Tłaczała – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Podatków w Instytucie Finansów SGH. Autorka lub współautorka artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz książek m.in.: Analiza finansowa w teorii i w praktyce, współautor G. Gołębiowski (Difin 2009), Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, współautor I. Olchowicz (wyd. – Difin 2008), Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, współautor G. Gołębiowski (Difin 2005), Analiza finansowa przedsiębiorstwa (Difin 2014) G. Gołębiowski (red.) współautor A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski.

Zapewniamy uczestnikom:

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
Kurs “Rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy i MSSF”  jest realizowany w ramach naszej oferty na szkolenia księgowość.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program szkolenia:

Moduł I

17.11.2020 r. 

 1. Obowiązek sprawozdawczy w według ustawy i MSSF.
 2. Krajowe i międzynarodowe przepisy w zakresie przepływów pieniężnych.
 3. Wymogi dotyczące prezentacji a porównywalność sprawozdań
  • przykłady sprawozdań spółek notowanych na GPW
 4. Zakres merytoryczny segmentów rachunku przepływów pieniężnych w zestawieniu z segmentami rachunku zysków i strat – analiza przypadków.

Moduł II

24.11.2020 r. 

1. Zawartość merytoryczna poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych.
Analiza przepisów KSR 1,przykłady sprawozdań sporządzanych wg. Ustawy o rachunkowości
i MSSF -analiza przypadków.

 • krótkie przykłady dotyczące poszczególnych pozycji,
 • przykład całościowy

2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
3. Zakres merytoryczny korekt w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią:

 • korekty wynikające z różnic między podejściem kasowym i memoriałowym – analiza przypadków,
 • korekty wynikające z różnic w klasyfikacji – analiza przypadków,

Moduł III 

1.12.2020 r. 

 1. Kategorie przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej ( aport, dotacje, leasing).
 2. Korekty „podatkowe”  w sprawozdaniach sporządzonych wg MSSF -analiza    przypadków
 3. Przykłady sprawozdań sporządzanych wg ustawy o rachunkowości i MSSF – analiza przypadków. 

Moduł IV 

8.12.2020 r. 

 1. Różnice kursowe w rachunku przepływów pieniężnych
 2. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych a suma przepływów
  • analiza przypadków.
 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – analiza przypadków.
 2. Informacja dodatkowa do rachunku przepływów pieniężnych
  • analiza przypadków.
 1. Analiza danych z rachunku przepływów pieniężnych na przykładach wybranych sprawozdań.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe