Rachunkowość banków w świetle przepisów odnoszących się do instrumentów finansowych

Rachunkowość banków w świetle przepisów odnoszących się do instrumentów finansowych

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczna godzin:

14 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

absolwentka SGH, doktorantka tej uczelni, pracownik MF, Departament Instytucji Finansowych, współpracuje z Warszawskim Instytutem Bankowości, pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im.Leona Koźmińskiego. Specjalistka w dziedzinie rachunkowości banków, domów i biur maklerskich, funduszy inwestycyjnych.

Cena:

do uzgodnienia

 1. Definicje instrumentów finansowych zawarte w szczególnych zasadach rachunkowości banków i ustawie o rachunkowości (różnice podejść)
  • Inwestycje i instrumenty finansowe
  • Transakcje terminowe
  • Opcje ich rodzaje i wycena
  • Instrumenty wbudowane
  • Pożyczki i kredyty oraz należności własne i zobowiązania
 2. Instrumenty finansowe w rozporządzeniach Ministra Finansów
 3. MSR 32 i 39 oraz inne dotyczące instrumentów finansowych
 4. Zasady ujawniania, prezentacji i wyceny transakcji pochodnych w świetle nowej ustawy o rachunkowości oraz MSR 39
  • hedging
  • strategie opcyjnie
  • arbitraż i spekulacje
 5. Zasady wyceny kredytów i pożyczek oraz należności własnych i zobowiązań
 6. Podatek odroczony.
 7. Wycena instrumentów finansowych – zwłaszcza aktywów
  • zamortyzowany koszt
  • efektywna stopa procentowa

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe