Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa

Liczba godzin:
132 godz. dydaktyczne zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 4300 ,- PLN
 • szkolenie stacjonarne: 4300 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
maj - sierpień 2024

Cel kursu:

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego dla kandydatów na biegłych rewidentów „Rachunkowość finansowa”.

Podczas kursu:

 • zdobędziesz wiedzę teoretyczną, zgodnie z wytycznymi PIBR z rachunkowości finansowej;
 • pozyskasz umiejętność rozwiązywania zadań i testów egzaminacyjnych;
 • nauczysz się posługiwać aktami prawnymi;
 • przygotujesz się do egzaminu pod okiem  7 osobowego zespołu ekspertów z zakresu m.in.:
  – rachunkowości finansowej na podstawie prawa bankowego,
  – rachunkowości finansowej na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej,
  – rachunkowości finansowej na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych,
  – rachunkowości budżetowej,
  – instrumentów finansowych według przepisów MSSF,
  którzy najlepiej wyjaśnią niuanse egzaminacyjne w reprezentowanej przez siebie dziedzinie.

Zapewniamy:

 • wszystkie potrzebne do nauki materiały szkoleniowe, ustawy i rozporządzenia.
  • PIBR nie publikuje listy wymaganych aktów prawnych. Podczas naszego 20 letniego doświadczenia stworzyliśmy wykaz ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów niezbędnych do nauki przed egzaminem z Rachunkowości finansowej.
  • Najważniejszy materiał otrzymasz w formie wydruku, dzięki temu łatwiej przygotujesz się do egzaminu.
  • Niektóre akty prawne zabierzesz na egzamin, dzięki temu szybko znajdziesz odpowiedź na zadawane pytania. 

W przypadku zmiany przepisów po zakończeniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom, wyciągi ze zmienionych przepisów.

Terminy zajęć:

I zjazd: maj 2024 r.
II zjazd: czerwiec 2024 r.
III zjazd: czerwiec 2024 r.
IV zjazd: lipiec 2024 r.
V zjazd: lipiec 2024 r.
VI zjazd: sierpień 2024 r. 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

w piątki w godz. 16:00-21:00
w soboty  w godz. 09:00-15:45
w niedziele w godz. 09:00-15:45

Wykładowcy:

Biegli Rewidenci, pracownicy naukowi wyższych uczelni, łączący warsztat dydaktyczny z ogromnym doświadczeniem praktycznym. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Płatności:

Koszt zajęć: 4300 zł (VAT zw)
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na trzy nieoprocentowane raty.
Sprawdź również możliwości dofinansowania kursu.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość  jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat“).

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z § 22 ust.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Terminy egzaminów na biegłego rewidenta w 2022/23 r. PIBR

2023/2024 r. 

I. 14 września 2023 r.
II. 26 października 2023 r.
III. 4 kwietnia 2024 r.

Program kursu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

 1.  Rachunkowość finansowa jednostek,  w tym spółek publicznych  – według ustawy o rachunkowości (UoR) i MSR2  (z wyłączeniem jednostek prowadzących działalność na podstawie prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy o instytucjach płatniczych  oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej,  ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o finansach  publicznych)
 2.  Zmiana  podstawy prawnej sporządzania sprawozdań finansowych
 3. Rachunkowość finansowa jednostek  prowadzących działalność na podstawie prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych,  ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o instytucjach płatniczych  – według ustawy o rachunkowości (UoR) i MSR.
 4.  Rachunkowość finansowa jednostek  prowadzących działalność na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej  i reasekuracyjnej oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – według ustawy o rachunkowości i MSR.
 5. Rachunkowość jednostek  sektora finansów publicznych
 6. Rachunkowość jednostek  w szczególnych sytuacjach – według ustawy o rachunkowości (UoR) i MSR.

Szczegółowy program

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe