Rachunkowość zarządcza w banku komercyjnym-analiza finansowa banku (analiza standingu banku)

Rachunkowość zarządcza w banku komercyjnym-analiza finansowa banku (analiza standingu banku)

Liczba godzin:
22 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

22 godziny lekcyjne

Wykładowca:

absolwentka SGH, doktorantka tej uczelni, pracownik MF, Departament Instytucji Finansowych, współpracuje z Warszawskim Instytutem Bankowości, pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im.Leona Koźmińskiego. Specjalistka w dziedzinie rachunkowości banków, domów i biur maklerskich, funduszy inwestycyjnych.

Cena:

do uzgodnienia

Program:

 1. Wprowadzenie:
  • cel analizy,
  • źródła danych i informacji,
  • porównywalność danych i jej znaczenie.
 2. Wpływ otoczenia na sytuację finansową banku.
 3. Zakres i struktura sprawozdań finansowych banku:
  • bilans – podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów; fundusze własne banku,
  • rachunek zysków i strat – podstawowe zasady ustalania wyniku finansowego,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym,
  • rachunek przepływu środków pieniężnych – podstawowe zasady konstrukcji,
  • informacja dodatkowa.
 4. Czynniki mierzalne i ich analiza:
  • analiza wstępna: pozioma i pionowa,
  • analiza wskaźnikowa:
   • wskaźniki efektywności (ujęcie tradycyjne i uwzględniające ryzyko – kalkulacja wskaźnika RORAC i RAROC),
   • wskaźniki wypłacalności i płynności,
   • wskaźniki jakości aktywów,
   • wskaźniki giełdowe.
 5. Dekompozycja wskaźników finansowych:
  • podejście tradycyjne (piramida Du Ponta, metoda D. Cole’a i J.F. Sinkey’a, wskaźniki operacyjne aktywów, kapitału i przychodów),
  • podejście uwzględniające ryzyko – RAPM (risk adjusted profitability measurement) – dekompozycja wskaźnika RORAC.
 6. Czynniki niemierzalne i ich analiza.
 7. Rankingi i ratingi banków.
 8. Wycena banku – zastosowanie do wyceny wskaźnika: P/E, P/BV; zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych (DCF), metody EVA (economic value added) i SVA (shareholder value added).
 9. Studia przypadków:
  • analiza sytuacji finansowej “własnego” banku i jego jednostek organizacyjnych,
  • dekompozycja wskaźników finansowych i analiza otrzymanych wyników,
  • analiza porównawcza banków,
  • wycena banku.
 10. Możliwości zastosowania analizy finansowej banku do celów zarządczych.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe