Rachunkowość zarządcza w banku komercyjnym-ryzyko bankowe

Rachunkowość zarządcza w banku komercyjnym-ryzyko bankowe

Liczba godzin:
20 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

20 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

absolwentka SGH, doktorantka tej uczelni, pracownik MF, Departament Instytucji Finansowych, współpracuje z Warszawskim Instytutem Bankowości, pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im.Leona Koźmińskiego. Specjalistka w dziedzinie rachunkowości banków, domów i biur maklerskich, funduszy inwestycyjnych.

Cena:

do uzgodnienia

Program:

 1. Wprowadzenie:
  • klasyfikacja ryzyka bankowego
  • czynniki ryzyka i możliwości ich identyfikacji
 2. Ryzyko kredytowe i metody jego pomiaru:
  • dywersyfikacja portfela,
  • wewnętrzne ratingi ryzyka,
  • wybrane modele ryzyka kredytowego (CreditMetrics, Credit+, KMV)
 3. Ryzyko płynności i metody jego pomiaru:
  • luka płynności,
  • rezerwy płynności,
  • FMaR – ang. financial mobility at risk.
 4. Ryzyko stopy procentowej i metody jego pomiaru:
  • gap,
  • duration i jej pochodne (modified duration, key-rate duration, convexity),
  • analiza wrażliwości/elastyczności.
 5. Ryzyko rynkowe i metody jego pomiaru:
  • otwarte pozycje,
  • gap,
  • modele ryzyka rynkowego: DEaR (ang. daily earnings at risk) i VaR (ang. value at risk).
 6. Inne rodzaje ryzyka – ryzyko operacyjne i rozliczenia.
 7. Ryzyko bankowe w regulacjach nadzorczych (regulacje obowiązujące w Polsce i propozycje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego).
 8. Organizacja procesu zarządzania ryzykiem w banku.
 9. Studia przypadków – pomiar i limitowanie:
  • ryzyka płynności,
  • ryzyka stopy procentowej,
  • ryzyka rynkowego,
  • całościowej ekspozycji na ryzyko.
 10. Możliwości wykorzystania metod pomiaru ryzyka do celów zarządczych

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe