Raportowanie niefinansowe ESG – czym jest i jak zacząć je analizować?

Raportowanie niefinansowe ESG – czym jest i jak zacząć je analizować?

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Prof. nadzw. dr.hab. Artur Hołda
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 400 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
12/06/2023

Raportowanie niefinansowe ESG – czym jest i jak zacząć je analizować ?

Cel zajęć

  • Zapoznanie uczestników z kluczowymi instytucjami, które tworzą standardy lub wytyczne dotyczące raportowania niefinansowego.
  • Przedstawienie międzynarodowych inicjatyw związanych z ESG.
  • Zaprezentowanie najważniejszych kwestii z obszarów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.
  • Pokazanie, jak w gąszczu danych niefinansowych znaleźć te istotne i wykorzystać je do analizy.

Szkolenie obejmuje 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2023 r. z bloku rachunkowość.

Realizowane jest w ramach naszej oferty – Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

12 czerwca 2023 r. w godz. 9:00-16:00. 

Płatności

Koszt szkolenia:  400 zł + 23% VAT

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru czyli transmisji online w czasie rzeczywistym.  Jest to forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy, można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. W trakcie szkolenia, uczestnicy swoje pytania kierują do wykładowcy werbalnie lub wykorzystują do tego celu czat. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Prof. nadzw. dr.hab. Artur Hołda – Prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI. Autor i współautor ponad 100 opracowań, w tym o charakterze książkowym, z dziedziny rachunkowości i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Przewodniczył i zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Autor ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m. in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”.

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych umiejętności.

Informacje

Centrum Edukacji Ekspert współpracuje z Ecovis Poland w zakresie organizacji szkoleń dla biegłych rewidentów.
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez przekierowanie na stronę Ecovis Poland. 

Program szkolenia obligatoryjnego dla biegłych rewidentów

Wprowadzenie do terminologii
• Czym jest CSR, czym jest ESG ?
• Dlaczego coraz częściej słyszymy te terminy zarówno w życiu codziennym, korporacyjnym i na rynkach finansowych?
• Kim są interesariusze, na jakie grupy można ich podzielić, sposoby kontaktu i dialogu?
• Informacja niefinansowa – jakie są jej cechy, czym różni się od informacji finansowej, jaka jest jej istotność
• Jak ją raportować – czym jest GRI, SASB, Integrated Reporting, SIN, UN GC,
• Jakie są dyrektywy Unii Europejskiej w tym zakresie i jak zaimplementowane są w Polsce.

E – environment – kwestie środowiskowe i klimatyczne
• Jak spółki wpływają na środowisko i klimat oraz jak środowisko i klimat wpływają na nie
• Zrównoważony rozwój czyli jaki?
• Czym jest ślad węglowy, gazy cieplarniane, GHG Protocol, Scope 1, 2 i 3
• Scenariusze i ryzyka klimatyczne – czym są, jakie są ich rodzaje, na jakie zjawiska i tendencje wskazują?
• Jakie są kluczowe wskaźniki, którymi można zilustrować kwestie środowiskowe i klimatyczne 3 S – social – kwestie społeczne
• Kluczowe wskaźniki dotyczące kwestii społecznych, jakie ryzyka mogą nam pokazać?
• Prawa człowieka a Kodeksy Etyki i Kodeks dla Dostawców
• Kwestie społeczne w łańcuchu dostaw
• Kwestie związane z działaniami antykorupcyjnymi

G – governance – ład korporacyjny
• Jakie są uprawnienia zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia akcjonariuszy
• Dlaczego ład korporacyjny jest kluczowy dla ESG?
• Międzynarodowe regulacje, np. wytyczne OECD, Komisji Europejskiej
• Krajowe regulacje – Dobre Praktyki Spółek Giełdowych 2016 i 2021
• Dyrektywa SRD II oraz polska ustawa o ofercie – polityka wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej

Analiza niefinansowa
• Jak analizować informacje niefinansowe?
• Czym jest analiza luk a czym normalizacja danych niefinansowych?
• Czym jest greenwashing i jak go zauważyć?
• Jak zbudować własny ranking ESG i wykorzystać go do oceny kontrahenta, spółki czy inwestycji
• Dlaczego ESG będzie zyskiwać na znaczeniu.

Sprawdzian wiadomości
• Test wyboru i/ lub zadania sytuacyjne.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe