Rewizja finansowa – powtórzenie przed III terminem egzaminu, zaplanowanym na 26 maja

Rewizja finansowa – powtórzenie przed III terminem egzaminu, zaplanowanym na 26 maja

Liczba godzin:
13 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Tomasz Kalinowski
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 750 ,- PLN
 • szkolenie stacjonarne: 750 ,- PLN
Termin:
13/05/2022 - 15/05/2022

Cel kursu:

Podczas zajęć zrealizowany zostanie program powtórzeniowy z Rewizji finansowej przed egzaminem w PIBR, 

Koszt zajęć:

750 zł +23% VAT 

Zajęcia odbędą się

13 i 15 maja 2022 r. również w trybie on-line
piątek w godz. 17:00-21:10
niedziela w godz. 09:00-15:45

Wykładowca

Tomasz Kalinowski – biegły rewident, biorący czynny udział w wielu projektach obejmujących badania i przeglądy sprawozdań finansowych różnych podmiotów, sporządzanych zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSSF. Specjalizuje się w usługach wsparcia transakcji, w tym finansowych due diligence, wsparciu SPA, wsparciu dla dostawców oraz integracji potransakcyjnej. Posiada również doświadczenie w projektach dotyczących audytu wewnętrznego, przeglądu procesów i procedur kontroli wewnętrznej oraz wykrywania nadużyć (audyty śledcze).

Materiały do zajęć powtórzeniowych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

Program szkolenia: 

 1. Ogólne zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta:
  1. Samorząd zawodowy biegłych rewidentów
  2. Zasady obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów
  3. Zasady postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów
  4. Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów.
 2. Firma audytorska w Polsce, zasady prawne jej działania i odpowiedzialności:
  1. Zasady wewnętrznej kontroli jakości firm audytorskiej
  2. Szczególne obowiązki firm audytorskich wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostce zainteresowania publicznego
 3. Nadzór publiczny nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, nad działalnością firm audytorskich oraz nad działalnością Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
 4. Przedmiot, struktura i zakres stosowania krajowych standardów wykonywania zawodu:
 1. Badania i przeglądy:
 • wstępne warunki zlecenia
 • badanie przez biegłego rewidenta po raz pierwszy
 • udział w inwentaryzacji znaczących składników aktywów
 • badanie zobowiązań warunkowych i roszczeń
 • badanie danych szacunkowych
 • badanie danych porównawczych
 • badanie zdarzeń, jakie nastąpiły po dniu bilansowym
 • badanie zdolności jednostki do kontynuacji działalności
 • badanie sprawozdania z działalności jednostki
 • badanie transakcji z jednostkami powiązanymi
 • wykorzystanie podczas badania wyników pracy innych biegłych rewidentów, ustaleń audytu wewnętrznego, kontroli zewnętrznej oraz rzeczoznawców
 • komunikacja z komitetem audytu działającym w jednostkach zainteresowania publicznego
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
 • rezultaty badania i przeglądów sprawozdań finansowych
 • dokumentacja rewizyjna i jej archiwizacja
         b. Usługi atestacyjne inne niż badanie lub przegląd
         c. Usługi pokrewne

    5. Kodeks etyki – podstawowe zasady etyczne i rozstrzyganie konfliktów/dylematów            etycznych

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe