Rewizja finansowa zajęcia powtórzeniowe – powtórzenie materiału przed egzaminem, III termin, 27 maja 2021

Rewizja finansowa zajęcia powtórzeniowe – powtórzenie materiału przed egzaminem, III termin, 27 maja 2021

Liczba godzin:
6 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 295 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
07/05/2021

Podczas zajęć zrealizowany zostanie program powtórzeniowy przed egzaminem w PIBR, ze Rewizji finansowej 

Koszt zajęć:

295 zł +23% VAT – dla uczestników kursów w Centrum Edukacji Ekspert
320 zł + 23% VAT- dla pozostałych osób.

Zajęcia odbędą się

7 maja 2021 r. tylko w trybie on-line w godz. 16:00-21:00 (6 godz. lekcyjnych).

Materiały do zajęć powtórzeniowych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

Program szkolenia: 

Rewizja finansowa zajęcia powtórzeniowe

1. Wymogi prawne dotyczące badania sprawozdań finansowych oraz biegłych i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych:
– obowiązek badania i ogłaszania SF, biegły rewident w Polsce,
– podmiot uprawniony do badania SF w Polsce,
– komunikacja z komitetem audytu,
– zasady etyki, przedmiot, struktura, stosowanie standardów rewizji,
– kontrola jakości w podmiotach uprawnionych, nadzór publiczny.

2. Cel wykonywania badania i przeglądu SF.

3. Sposób wykonywania badania i przeglądu SF:
– planowanie usług (ryzyka, istotność, testy zgodności  i wiarygodności),
– dowody w usługach badania, dokumentacja rewizyjna.

4. Programy badania wybranych pozycji sprawozdania finansowego
     Szczególne problemy badania SF:
– badanie zdarzeń po dniu bilansowym,
– badanie zdolności jednostki do kontynuacji działalności.

5. Rezultaty badania sprawozdań finansowych
(posumowanie badania, korekty, list do zarządu, rodzaje opinii, raport).

6. Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych,
     w tym wykorzystanie wyników pracy innych biegłych rewidentów.

7. Wykonywanie i rezultaty przeglądu sprawozdań finansowych.

8. Zasady i sposoby wykonywania innych usług atestacyjnych (w tym poświadczających) oraz usług pokrewnych.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe