Rewizja finansowa oraz etyka

Rewizja finansowa oraz etyka

Liczba godzin:
66 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 2300 ,- PLN
  • szkolenie online: 2300 ,- PLN
  • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
lipiec 2022 r.

Celem zajęć

jest przygotowanie uczestników kursu do pisemnego egzaminu dla kandydatów na biegłych rewidentów „Rewizja finansowa oraz etyka” w szczególności wyposażenie uczestników kursu w wiedzę teoretyczną objętą zakresem egzaminu, kształtowanie umiejętności stosowania krajowych standardów rewizji finansowej oraz wydanych przez IAASB IFAC Międzynarodowych Standardów Badania (MSB) i Międzynarodowych Standardów Przeglądu (MSP) w powiązaniu z Międzynarodowymi założeniami koncepcyjnymi usług atestacyjnych oraz stosowania wydanych przez IAASB IFAC Międzynarodowych Standardów Usług Pokrewnych (MSUPo), stosowania zasad etycznych i prawnych podczas czynności rewizji finansowej badania i przeglądów sprawozdań finansowych.

Terminy zajęć:

I zjazd: lipiec 2022 r.
II zjazd: lipiec 2022 r.
III zjazd: sierpień 2022 r. 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

w piątki w godz. 16:00 – 21:00
w soboty w godz. 09:00 – 16:00
w niedziele w godz. 09:00 – 16:00

Wykładowcy:

zajęcia prowadzą biegli rewidenci – dydaktycy i praktycy. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, ponieważ odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy do egzaminu.

Zapewniamy:

wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, książki, ustawy i rozporządzenia.

W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom:
– wyciągi ze zmienionych przepisów,
– nowe materiały autorskie dotyczące istotnych zmian.
W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat“)

Płatności:

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz kosztów przesyłki kurierskiej materiałów szkoleniowych, która kalkulowana jest w zależności od ich wagi.

Terminy egzaminów PIBR:

I. –
II. –
III. 25 listopada 2021 r.
IV. 26 maja 2022 r.

Firma Centrum Edukacji Ekspert posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program kursu: REWIZJA FINANSOWA I ETYKA

1. Wymogi prawne dotyczące badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów i firm audytorskich
2. Czynności rewizji finansowej badania i przeglądów sprawozdań finansowych (usługi atestacyjne) oraz zasady i sposoby ich wykonywania  według krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej
3. Zasady i sposoby wykonywania  innych usług atestacyjnych (w tym poświadczających) oraz usług pokrewnych
4. Etyka oraz wartości i postawa zawodowa

Szczegółowy program:

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe