Rola kontroli wewnętrznej w procesie badania

Rola kontroli wewnętrznej w procesie badania

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr. Katarzyna Trzpioła, biegły rewident
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
Termin:
do uzgodnienia

Celem szkolenia jest:

Celem szkoleń jesz zaprezentowanie obszarów kontroli wewnętrznej w badaniu sprawozdań finansowych u klienta. Zajęcia będąmiały formę warsztatową. 
Proponowany program stanowi propozycję, która może być modyfikowana w zależności od Państwa zapotrzebowania.

Kurs stacjonarny lub online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym 

Prowadzący:

Biegły rewident – dyrektor ds. kontroli jakości w departamencie audytu w firmach audytorskich wcześniej manager i dyrektor w działach audytu firm audytorskich. Wspiera zarząd w kierowaniu działem audytu – nadzoruje realizowane projekty, prowadzi kontrolę jakości wykonywanych projektów, konsultacje merytoryczne z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, standardów rewizji, kodeksu etyki.
Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników i współpracowników z zakresu rewizji finansowej, organizacji pracy w dziale audytu. Kontroluje, nadzoruje i monitoruje wewnętrzny system kontroli jakości. Bierze udział w tworzeniu i projektowaniu procedur i procesów obowiązujących w firmie audytorskiej.
Bada sprawozdania finansowe, dokonuje przeglądów pakietów konsolidacyjnych, prowadzi doradztwo z zakresu rachunkowości, doradztwo biznesowe w zakresie rachunkowości dla klientów przy nietypowych transakcjach gospodarczych. Powyższe usługi świadczyła na rzecz klientów z branż produkcyjnej, deweloperskiej, handlowej, energetycznej, fundacji, a także „dużej” spółki miejskiej.

Koszt i terminy szkolenia:

do ugodnienia

Zapewniamy uczestnikom:

  • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
  • serwis kawowy
Szkolenie “Rola Kontroli Wewnętrznej w procesie badania” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia dla biegłych rewidentów.

 

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program szkolenia Rola Kontroli Wewnętrznej w procesie badania

1. Badanie wg MSB – jego etapy, istota, podstawy – krótki wstęp
2. Możliwe przypadki stosowania testów kontroli w trakcie badania.
3. Kontrole wewnętrzne w procesie planowania badania:

  • identyfikacja kontroli znaczących dla badania (proces poznania jednostki jako podstawa do identyfikacji kontroli oraz ryzyk badania, przedstawienie praktycznego sposobu do identyfikacji kontroli na kluczowych procesach obowiązujących w spółce – „Walk trough”),
  • ocena kontroli znaczących dla badania (testowanie zidentyfikowanych kontroli, czy są efektywne – przeprowadzanie testów kontroli, przykłady testów dla wybranych procesów klienta jak np. sprzedaż, zakupy, płatności, wynagrodzenia, sprawozdawczość finansowa),
  • Case study dla wybranego procesu – np. wywiad z dyrektorem sprzedaży klienta XYZ, wspólna z grupą identyfikacja kontroli w procesie i projektowanie testu w celu oceny efektywności rozpoznanych kontroli.

4. Wpływ zidentyfikowanych kontroli na ryzyko oraz na plan badania, jak kontrole wpływają na dobór procedur badania w ramach reakcji na zidentyfikowane ryzyko.
5. Zastosowanie testów kontroli jako procedur badania stanowiących reakcję na ryzyko, w postaci testów wielokrotnego zastosowania.

 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe