Rozliczanie umów deweloperskich – ujęcie księgowe i podatkowe

Rozliczanie umów deweloperskich – ujęcie księgowe i podatkowe

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 600 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 650 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
17/05/2024

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących między innymi takich zagadnień jak usystematyzowanie regulacji rachunkowości dla branży deweloperskiej, pokazanie zasad ujęcia i wyceny gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu u dewelopera, ujęcia przychodów i kosztów z działalności deweloperskiej i zasad ich rozliczania. 

Forma szkolenia:

 • stacjonarnie w Warszawie
 • online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej i na bieżąco komunikować się z wykładowcą za pomocą mikrofonu lub czatu. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Koszt szkolenia:

600 zł + 23% VAT szkolenie w formie transmisji online

650 zł + 23% VAT – szkolenie stacjonarne.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

09:00-15:45

Wykładowca:

Doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej na Uniwesrytecie Warszawskim. Pracownik działu sprawozdań finansowych w międzynarodowej firmy audytorskiej. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym m.in. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Zapewniamy uczestnikom:

 • materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
 • serwis kawowy, w przypadku uczestnictwa w sali szkoleniowej.

Sprawdź również:  Kontrakty długoterminowe – aspekty bilansowe i podatkowe 1 lutego 2024 r.

Program

Aspekty rachunkowe

 1. Przedsięwzięcie deweloperskie z punktu widzenia rachunkowości – czy produkcja czy kontrakt długoterminowy.
 2. Wpływ ustawy o ochronie praw lokatorów na działalność deweloperską i jej ujęcie w księgach rachunkowych.
 3. Przegląd krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości objaśniających zasady rachunkowości działalności budowlanej i działalności deweloperskiej:
 • Ustawa o rachunkowości,
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska”
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”
 • MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”.
 1. Specyfika działalności deweloperskiej  
 2. Klasyfikacja przedsięwzięć deweloperskich:
 • umowa o usługę budowlaną,
 • umowa o świadczenie usług,
 • umowa o sprzedaż produktu.
 1. Zasady rozliczania kosztów wg KSR 3 – usługi budowlane
 2. Zasady rozliczania kosztów przedsięwzięcia wg KSR 8 Działalność deweloperska
 3. Grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu w przedsięwzięciu deweloperskim
 4. Dzielenie i łączenie przedsięwzięć deweloperskich  
 5. Klasyfikacja umów deweloperskich ze względu na charakter przedsięwzięcia deweloperskiego  
 6. Koszty przedsięwzięcia deweloperskiego  
 7. Ustalanie przychodów ze sprzedaży i kosztów wytworzenia sprzedanego przedmiotu przedsięwzięcia deweloperskiego
 8. Ujęcie księgowe rozliczenia środków pieniężnych na rachunku powierniczym
 9. Zakończenie przedsięwzięcia deweloperskiego  
 10. Prezentacja i ujawnianie informacji  
 11. Metoda stopnia zaawansowania i metoda zysku zerowego:
 • szczegółowe zasady i warunki zastosowania,
 • metody ustalania stopnia zaawansowania wg KSR 3,
 • zakres przychodów i kosztów wg KSR 3 i jego odniesienie do działalności deweloperskiej.
 1. Rachunkowość w spółkach celowych powołanych do realizacji jednego przedsięwzięcia deweloperskiego – szczególne aspekty

 Podatkowe aspekty ustalania kosztów związanych z przedsięwzięciem deweloperskim

 1. Przychody i moment ich powstawania
 2. Koszty finansowe a koszt wytworzenia, – co na to organy podatkowe
 3. Zyski kapitałowe a przedsięwzięcie deweloperskie
 4. VAT i jego rozliczanie

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe