Konsolidacja sprawozdań finansowych – powtórzenie materiału przed III terminem egzaminu zaplanowanym na 19 maja 2022

Konsolidacja sprawozdań finansowych – powtórzenie materiału przed III terminem egzaminu zaplanowanym na 19 maja 2022

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 400 ,- PLN + 23% VAT
  • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
14/05/2021

Podczas zajęć zrealizowany zostanie program powtórzeniowy z konsolidacji sprawozdań finansowych przed egzaminem w PIBR zaplanowanym  na 19 maja 2022 r. 

Koszt zajęć:

400zł + 23% VAT  – dla uczestników kursów w Centrum Edukacji Ekspert
450 zł + 23% VAT – dla pozostałych osób.

Zajęcia odbędą się tylko w trybie on-line w godz. 09.00-15.45 (8 godz. lekcyjnych).

Materiały do zajęć powtórzeniowych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

Sprawdź również:

Program:

Podczas zajęć omówione zostaną zadania w oparciu o poniższe zagadnienia.

  1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF i PZR
  2. Kontrola, współkontrola, wspólne ustalenia umowne – wspólne działania i wspólne przedsięwzięcia, znaczący wpływ
  3. Metody konsolidacji (pełna, proporcjonalna), wycena metodą praw własności
  4. Wartość firmy i ujemna wartość firmy oraz ich rozliczanie
  5. Korekty konsolidacyjne w tym eliminacja transakcji w ramach grupy kapitałowej
  6. Obejmowanie kontrolę jednostki poprzez sukcesywne nabycie udziałów (akcji)
  7. Wieloszczeblowa grupa kapitałowa.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe