Konsolidacja sprawozdań finansowych – powtórzenie materiału przed egzaminem, III termin, 20 maja 2021

Konsolidacja sprawozdań finansowych – powtórzenie materiału przed egzaminem, III termin, 20 maja 2021

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 295 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
18/04/2021

Podczas zajęć zrealizowany zostanie program powtórzeniowy przed egzaminem w PIBR ze Sprawozdań finansowych i ich analizy. 

Koszt zajęć:

295 zł + 23% VAT  – dla uczestników kursów w Centrum Edukacji Ekspert
320 zł + 23% VAT – dla pozostałych osób.

Zajęcia odbędą się tylko w trybie on-line w godz. 09.30-16.15 (8 godz. lekcyjnych).

Materiały do zajęć powtórzeniowych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

Sprawdź:

Program:

Podczas zajęć omówione zostaną zadania w oparciu o poniższe zagadnienia.

 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF.
 2. Konsolidacja metodą pełną  – ustalanie wartości godziwej aktywów netto jednostek zależnych.
 3. Korekty konsolidacyjne.
 4. Eliminacja transakcji w ramach grupy kapitałowej.
 5. Utrata kontroli nad jednostką zależną.
 6. Wycena udziałów metodą praw własności.
 7. Wieloszczeblowa grupa kapitałowa.
 8. Konsolidacja metodą proporcjonalną.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe