Sprawozdania finansowe i ich analiza

Sprawozdania finansowe i ich analiza

Liczba godzin:
88 godz. lekcyjnych
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 3300 ,- PLN
 • szkolenie stacjonarne: 3300 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
07/06/2024 - 01/09/2024

Cel kursu:

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego dla kandydatów na biegłych rewidentów „Sprawozdania finansowe i ich analiza”.

Podczas kursu:

 • zdobędziesz wiedzę teoretyczną, zgodnie z wytycznymi PIBR, ze sprawozdań finansowych i ich analizy;
 • pozyskasz umiejętność rozwiązywania zadań i testów egzaminacyjnych;
 • nauczysz się posługiwać aktami prawnymi;
 • przygotujesz się do egzaminu pod okiem  8 osobowego zespołu ekspertów z zakresu m.in.:
  • sporządzania wszystkich elementów rocznych, łącznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • identyfikowania obowiązków informacyjnych spółek,
  • emitentów papierów wartościowych,
  • przygotowania danych i wykonania analizy finansowej,
  • komentowania  i opiniowania sytuacji finansowej i majątkowej  jednostek oraz jej elementów.

Zapewniamy:

 • wszystkie potrzebne do nauki materiały szkoleniowe, ustawy i rozporządzenia.
  • PIBR nie publikuje listy wymaganych aktów prawnych. Podczas naszego 20 letniego doświadczenia stworzyliśmy wykaz ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów niezbędnych do nauki przed egzaminem ze Sprawozdania finansowe i ich analiza.
  • Najważniejszy materiał otrzymasz w formie wydruku, dzięki temu łatwiej przygotujesz się do egzaminu.
  • Niektóre akty prawne zabierzesz na egzamin, dzięki temu szybko znajdziesz odpowiedź na zadawane pytania. 

W przypadku zmiany przepisów po zakończeniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom, wyciągi ze zmienionych przepisów.

Terminy zajęć:

I zjazd: 7-8-9 czerwca 2024 r.
II zjazd: 21-22-23 czerwca 2024 r.
III zjazd: 23-24-25 sierpnia 2024 r.
IV zjazd: 30-31 sierpnia 1 września 2024 r.

Terminy zajęć mogą ulec zmianie po opublikowaniu przez PIBR aktualnych terminów egzaminów. 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

w piątki w godz. 16:00-21:00
w soboty w godz. 09:00-15:45
w niedziele w godz. 09:00-15:45

Wykładowcy:

biegli rewidenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni państwowych wyższych uczelni.

Płatności:

Koszt zajęć: 3300 zł (VAT zw)
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie nieoprocentowane raty.
Sprawdź również możliwości dofinansowania kursu.
W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat“).

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z § 22 ust.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Terminy egzaminów PIBR:

2023/2024 r.:

I. 28 września 2023 r.
II. 16 listopada 2023 r.
III. 16 maja 2024 r. 

Program kursu: “SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ICH ANALIZA”

 1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań
 2. Roczne i śródroczne jednostkowe  sprawozdanie finansowe banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji  finansowych oraz pozostałych jednostek
 3. Roczne skonsolidowane  sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
 4. Obowiązki informacyjne spółek, których akcje znajdują się w publicznym  obrocie oraz innych emitentów papierów wartościowych
 5. Analiza finansowa
 6. Raportowanie niefinansowe

Szczegółowy program:

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe