Sprawozdania finansowe i ich analiza

Sprawozdania finansowe i ich analiza

Liczba godzin:
88 godz. lekcyjnych
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 2820 ,- PLN
 • szkolenie online: 3084 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
14/02/2020

Celem zajęć

jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu dla kandydatów na biegłych rewidentów „Sprawozdania finansowe i ich analiza” a w szczególności dostarczenie wiedzy teoretycznej z zakresu objętego egzaminem, wyposażenie uczestników w umiejętności sporządzania wszystkich elementów rocznych, łącznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, identyfikowanie obowiązków informacyjnych spółek, emitentów papierów wartościowych, przygotowania danych i wykonania analizy finansowej, komentowania  i opiniowania sytuacji finansowej i majątkowej  jednostek oraz jej elementów, doskonalenie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi. Cele kursu realizowane będą przez udział uczestników w zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie przypadków na zajęciach i w domu, oraz biegłe posługiwanie się przepisami prawa

Terminy zajęć:

14-16 lutego 2020 r.
28-29 lutego, 1 marca 2020 r.
20-22 marca 2020 r.
17-19 kwietnia 2020 .

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

w piątki w godz. 16:00-21:00
w soboty w godz. 09:00-15:45
w niedziele w godz. 09:00-15:45

Wykładowcy:

biegli rewidenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni państwowych wyższych uczelni.

Zapewniamy:

autorskie materiały szkoleniowe oraz wszystkie niezbędne ustawy i rozporządzenia wskazane przez wykładowców.

W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom:
– wyciągi ze zmienionych przepisów
– nowe materiały autorskie dotyczące istotnych zmian.
W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat“).

Płatności:

Dodatkowa opłata za dostęp do platformy internetowej: 3 zł za każdą godz. lekcyjną zajęć (66 zł za zjazd)

Terminy egzaminów:

 1. Termin: 12.09.2019 r.
 2. Termin: 21.11.2019 r.
 3. Termin: 21.05.2020 r.

Firma Centrum Edukacji Ekspert posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program kursu: “SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ICH ANALIZA”

 1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań
 2. Roczne i śródroczne jednostkowe  sprawozdanie finansowe banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji  finansowych oraz pozostałych jednostek
 3. Roczne skonsolidowane  sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
 4. Obowiązki informacyjne spółek, których akcje znajdują się w publicznym  obrocie oraz innych emitentów papierów wartościowych
 5. Analiza finansowa
 6. Raportowanie niefinansowe

 

Szczegółowy program:

Opinie uczestników

Centrum Edukacji Ekspert - opinia
Jarosław Janusz P. Biuro Auditingu

Chciałbym Państwu złożyć serdeczne podziękowania za wspaniale prowadzone zajęcia przygotowujące do egzaminu na biegłego rewidenta. Dzięki kursowi zorganizowanemu przez Państwa mogłem bez większego trudu przygotować się i zaliczyć ostatnie dwa egzaminy. Profesjonalizm wykładowców, dobra organizacja zajęć i ciepły stosunek do uczestniczących w zajęciach zasługuje na słowa uznania.
Pozdrawiam gorąco.

Centrum Edukacji Ekspert - opinia
Elżbieta K. z Białegostoku

Mam dobrą wiadomość, zdałam egzamin – sprawozdania finansowe i ich analiza – są wyniki już na stronie kibru, można się logować i sprawdzać. Dziękuję bardzo za dotychczasowe wsparcie i pomoc w przygotowaniach do tego egzaminu.

Centrum Edukacji Ekspert - opinia
Barbara H., Magdalena P., Jarosław P.

Dzień Dobry !
Bardzo proszę o przekazanie pani Dyrektor informacji, że wszyscy jej uczniowie z Mielca zdali wszystkie egzaminy . Teraz udajemy się na zasłużone wakacje, później pomyślimy o znalezieniu aplikacji, a potem zgłosimy się znowu na przygotowanie do egzaminu końcowego.
Bardzo dziękujemy całemu zespołowi CEE za pomoc i współprace, a szczególnie Pani Dyrektor za wyjątkową życzliwość i trzymanie kciuków. Nasz sukces jest także Waszym sukcesem! Pozdrawiamy i życzymy udanych wakacji!

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2019 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kursy księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl